Тести до розділу 7 - Розділ 7 облік виробничих витрат

Тести до розділу 7

1. Доберіть з правої колонки відповіді до класифікаційних ознак витрат на НДР.

1. За видами витрат.

а) місяць, квартал, рік;

2. За календарними періодами.

б) прямі, накладні;

3. За місцем виникнення витрат.

в) науковий відділ, лабораторія;

4. За способом віднесення на собівартість НДР.

г) елементи витрат, статті витрат.

2. Виберіть метод обліку витрат і калькулювання собівартості НДР.

а) нормативний;

б) позамовний;

в) попроцесний.

3. Накладні витрати на виробництво НДР розподіляються між темами пропорційно до:

а) прямих витрат;

б) матеріальних витрат;

в) відпрацьованих людино-годин;

г) заробітній платі основних працівників.

4. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проведення до го-
сподарських операцій.

1. Нараховано заробітну плату виконавцям НДР.

а) Дебет 823 Кредит 661;

2. Списано матеріали на НДР.

б) Дебет 823 Кредит 826;

3. Належить співвиконавцям за виконані роботи.

в) Дебет 823 Кредит 231;

4. Списано накладні витрати на прямі за темами.

г) Дебет 823 Кредит 635.

5. Доберіть з правої колонки господарські операції до бухгалтерських проведень.

1. Дебет 821 Кредит 661.

2. Дебет 241 Кредит 821.

3. Дебет 721 Кредит 431.

4. Дебет 821 Кредит 65.

а) проведено нарахування на заробітну плату виробничих робітників;

б) поновлено видатки по бюджету;

в) визначається результат від реалізації продукції;

г) нараховано заробітну плату виробничим робітникам.

6. Назвіть зміст бухгалтерських проведень, наведених у лівій колонці.

1. Дебет 822 Кредит 239.

2. Дебет 232 Кредит 251.

3. Дебет 251 Кредит 822.

4. Дебет 722 Кредит 251.

а) передано готову продукцію підсобного сільського господарства на потреби установи;

б) оприбутковано приріст молодняку;

в) видано кормів на відгодівлю тварин;

г) списується на реалізацію готова продукція підсобного господарства.

7. Доберіть з правої колонки правильне визначення наведених понять щодо надання послуг бюджетними установами:

1. Об’єкт калькулювання — це…

2. Калькуляційна одиниця — це…

а) вимірник продукту, що прийнятий для розрахунку собівартості;

б) окремий вид послуги, певної споживчої вартості.

8. У практиці вирізняють такі види калькуляційних одиниць:

а) натуральні;

б) вартісні;

в) трудові;

г) матеріальні;

д) збільшено-натуральні;

е) умовно-натуральні;

є) умовно-трудові;

ж) збільшено-матеріальні.

9. Доберіть з правої колонки характерні особливості кожного з поданих методів калькулювання.

1. Позамовний метод.

2. Попроцесний метод.

а) застосовується в масовому виробництві;

б) списання витрат за завершеною партією чи виробом;

в) застосовується в індивідуальному вироб­ництві;

г) списання витрат за календарний період.

10. Надання освітніх та медичних послуг супроводжується складанням:

а) кошторисних калькуляцій;

б) нормативних калькуляцій;

в) планової калькуляції;

г) звітної калькуляції.

11. Доберіть з правої колонки проведення до поданих господарських операцій.

1. Нараховано плату на навчання.

а) Дебет 711 Кредит 432;

б) Дебет 811 Кредит 661;

в) Дебет 364 Кредит 711;

г) Дебет 301 Кредит 364.

2. Надійшла плата за навчання.

3. Нараховано заробітну плату за рахунок коштів, що надійшли як плата за на­вчання.

4. Списано отримані доходи від надання НПП.

12. Порівняйте подані види послуг та методи калькулювання.

1. Освітня послуга.

а) нормативний метод;

2. Медична послуга.

б) позамовний метод;
в) попроцесний метод.Аудиторська фірма “АленАудит” - страница 6,
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Министр Российской Федерации, кандидат экономических наук предисловие; Ноздрачев А. Ф. заведующий отделом административного закон - страница 3,
Ю. И. Журавлев В. К. Леонтьев В. В. Рязанов В. Я. Чучупал,
За офіційним протоколом - Четверта сесія верховної ради україни четвертого скликання,
Вином, в духовном мире в той Руси, которая сохранила древ­нюю ведическую культуру, мое имя Бус Кресень - страница 5,
А. А. Громыко памятное книга - страница 3,
И. Н. Денисов 14 октября 2000 г - страница 19,
Раздел II - Х педагогических журналов пятнадцать лет назад обсуждались проблемы взаимодействия массового образования...,
Андреев О. А. Хромов Л. Н. Учитесь быстро читать - страница 10,
Глава III - В. П. Кохановский Кохановский В. П., Лешкевнч Т. Г., Матяш Т. П., Фатхи Т. Б. К 55 Основы философии...,
Российская благотворительность в зеркале сми - страница 32,
Ельжасова Зейнеп Сайрановна начальник отдела филиала по Северо-Казахстанской области гу «Межрегиональный департамент госимущества и приватизации «Тобол». конкурс - страница 8,
Протест 73 динамики существования 74 глава 15: обесценивание [добавлено из почты Пилота] 80 глава 16 - страница 44,
Пособие адресовано студентам факультетов специальной педагогики и психологии, дефектологических факультетов, а также широкому кругу педагогов-практиков. Введение - страница 21,
Довідник балансових рахунків депозитарного обліку - «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»,
О последних днях и Машиахе - Каббала. Тайное учение,
Кредиты и займы кисурина Л. Г. Правовое регулирование - страница 5,
Психология внимания/Под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер щ В. Я. Романова. М - страница 74,
Горэ Джозеф. Подъем затонувших кораблей - страница 3,
V.Стихи - Анатолий Баляев Рассказы, сказки, стихи и статьи Оглавление,
Профсоюз работников народного образования и науки - страница 7,
Российские сми о мчс мониторинг за 12 Март 2012 г - страница 42,
Прием письма ¹1: Соблюдайте порядок слов - страница 29,
11. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ - Всн 24-88. Технические правила ремонта и содержания автомобильных...,