Основи гігієни - Трудове навчання

Основи гігієни

^ Учні повинні знати: роль гігієни для здоров'я та зовнішнього вигляду; основи догляду за тілом; засоби (кос­метичні, миючі) для догляду за тілом, зубами та ротовою по­рожниною (дезинфікуючі, освіжаючі, лікувальні); правила до­бору зубної щітки; негативний вплив шкідливих факторів на стан здоров'я; будову та функції шкіри; види захворювання шкіри у підлітковому та юнацькому віці, засоби їх поперед­ження; способи визначення типу шкіри обличчя; косметичні засоби догляду за шкірою обличчя; правила догляду за "про­блемною шкірою" у старшому підлітковому та юнацькому віці; види несприятливих впливів на стан шкіри обличчя; ви­ди косметичних процедур, їх призначення й технологію ви­конання; протипоказання до проведення чистки обличчя в домашніх умовах; види закладів для проведення догляду та лікування шкіри обличчя; санітарно-гігієнічні вимоги, прави­ла безпечної праці та організації робочого місця під час про­ведення робіт з основ гігієни, догляду за обличчям; типи во­лосся, його склад та будова; засоби для росту та зміцнення волосся; дезинфікуючі, миючі та мильні засоби для догляду за волоссям, їх види; правила догляду за волоссям; ознаки хвороб волосся та шкіри голови, засоби їх запобігання.

^ Учні повинні вміти: визначати тип шкіри тіла; добирати та використовувати відповідні миючі та косметичні засоби для догляду за тілом; щітки для чищення зубів та засоби до­гляду за зубами й ротовою порожниною; доглядати за тілом, зубами та ротовою порожниною; запобігати формуванню шкідливих звичок, що впливають на стан здоров'я та зовнішній вигляд; визначати тип шкіри обличчя та добирати косметичні засоби догляду за різними типами шкіри облич­чя; доглядати за "проблемною шкірою"; дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної праці та ор­ганізації робочого місця під час виконання робіт з основ гі­гієни, догляду за шкірою обличчя; визначати тип волосся; виявляти хвороби волосся і шкіри голови та їх попереджува­ти; застосовувати дезинфікуючі засоби, сучасні засоби до­гляду за волоссям; правильні способи миття, сушіння та прийоми користування масажними щітками.

^ Теоретичне навчання

Гігієна ― перша умова здоров'я та краси. З історії розвит­ку гігієни. Гігієна підлітків. Значення тривалості сну й режиму харчування для збереження здоров'я та краси. Негативний вплив паління, алкоголю, наркотиків на стан здоров'я.

284

Типи шкіри та вплив води на шкіру людини. Догляд за тілом (щоденне миття, душ, ванна). Використання засобів догляду за тілом з урахуванням типу шкіри (мило, піна, кре­ми, бальзами, ароматичні масла). Сауна та її значення.

Гігієна догляду за зубами та ротовою порожниною. Вплив за­хворювання внутрішніх органів на стан зубів та ротової порожни­ни. Засоби попередження стоматологічних захво-рювань.

Догляд за зубами: зубні щітки, пасти, гелі для чищення зубів. Правила чищення зубів.

Санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці та організації робочого місця під час виконання робіт з основ гігієни.

Будова та функції шкіри. Вплив кліматичних умов та функціонування внутрішніх органів на стан шкіри обличчя. Негативний вплив паління, алкоголю, наркотиків на стан та колір шкіри обличчя.

Захворювання шкіри (гнійничкові, вірусні, грибкові, алергійні) та їх попередження.

Типи шкіри обличчя: нормальна, суха, жирна та комбіно­вана. Способи визначення типу шкіри обличчя. Веснянки.

Косметичні засоби догляду за шкірою: лосьйони, креми, маски та речовини, з яких їх виготовляють (жири, продукти їх переробки, жироподібні речовини, вітаміни, екстракти рос­лин, лікарські препарати тощо).

Догляд за "проблемною" шкірою у підлітковому та юнаць­кому віці. Підліткові вугри, засоби їх лікування.

Технологія виконання чистки обличчя в домашніх умовах та санітарно-гігієнічні вимоги до її виконання. Застосування косметичних процедур під час чистки обличчя та косметич­них засобів (лосьйонів ― очищувальних і дезинфікуючих, кос­метичних масок ― протизапальних, стягувальних, підсушу-вальних). Протипоказання до чистки обличчя.

Спеціалізовані кабінети, заклади для проведення догляду за шкірою обличчя та її лікування.

Санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці й організації робочого місця під час виконання робіт з основ гігієни.

Волосся та його типи. Склад і будова волосся, хвороби волосся, професійні захворювання шкіри голови та їх за­побігання.

Дезинфікуючі, миючі й мильні засоби для догляду за шкірою голови та волоссям (шампуні, вітаміни, лаки, пінки, гелі). Засоби для зміцнення та росту волосся. Використання лікарських трав для догляду за волоссям.

Способи і прийоми миття голови та сушіння волосся,

285

^ Практичне навчання

Ознайомлення з миючими та косметичними засобами для догляду за тілом.

Визначення типу шкіри тіла. Добір засобів догляду за тілом з урахуванням типу шкіри.

Вправи на вибір зубної щітки, правильні прийоми чищен­ня зубів.

Розрахунок витрат на придбання усього необхідного для забезпечення гігієнічних процедур.

Визначення типу шкіри обличчя.

Добір косметичних засобів відповідно до типу шкіри.

Добір речовин для даного типу шкіри з метою очищення, живлення, насичення вітамінами, дезинфекції, вибілення об­личчя.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної праці та організації робочого місця під час вико­нання робіт з основ гігієни.

Розрахунок вартості засобів догляду за шкірою обличчя та їх порівняння із вартістю послуг косметичних кабінетів. Аналіз шляхів здешевлення засобів для догляду за шкірою обличчя.

Визначення типів волосся за його ознаками.

Ознайомлення з дезинфікуючими, миючими засобами та засобами догляду за волоссям.

Читання та аналіз інструкцій з використання відповідних засобів.

Ознайомлення з правильними прийомами миття голови та сушіння волосся. Розчісування волосся і масаж голови масажною щіткою.

Розділ. ^ Культура зовнішнього вигляду

Учні повинні знати: історію й розвиток вітчизняної та світової моди; типи фігур; принципи вибору форм та про­порцій одягу залежно від типу фігури; особливості одягу для людей різної повноти, зросту та віку; відповідність якостей тканини, кольору для композиційного рішення одягу; особ­ливості добору одягу відповідно до віку, зросту, повноти, пропорцій фігури; різновиди костюмів та аксесуари до них; ознаки раціонального гардероба.

^ Учні повинні вміти: визначати типи фігур, добирати одяг для різних фігур з урахуванням їх особливостей; добирати тканину за кольором, фактурою залежно від типу фігури; складати композицію одягу та добирати до нього аксесуари.

^ Теоретичне навчання

Азбука моди. Мода для одного та мода для тисяч, мода

286

на подіумі, молодіжна мода. Типи фігур. Вибір форм та про­порцій одягу залежно від типу фігури. Особливості одягу для людей різної повноти та віку.

Урахування якостей тканини, її кольору під час компо­зиційного добору одягу. Залежність одягу від віку, зросту, повноти, пропорцій фігури, довжини шиї, розміру бюста, форми рук, форми й довжини ніг.

Костюм, його види та призначення, аксесуари до нього. Поняття про ансамбль одягу. Раціональний гардероб.

^ Практичне навчання

Визначення типів фігур.

Вибір форм та пропорцій одягу залежно від типу фігури.

Добір тканини за кольором, фактурою відповідно до типу фігури, для композиційного вирішення костюма, аксесуарів. Створення колекції одягу.

Розрахунок можливих витрат на аксесуари та раціональ­ний гардероб.

Аналіз шляхів здешевлення витрат на створення раціонального гардероба та придбання аксесуарів.

Розділ. ^ Культура житла

Учні повинні знати: вимоги до умов фізіологічного ком­форту, приміщень різного призначення; види меблів, їх функціональне призначення; вимоги до комплектування, групування та розташування меблів. Види текстильних ви­робів у квартирі та правила догляду за ними; санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці та організації ро­бочого місця під час виконання робіт.

^ Учні повинні вміти: визначати співвідношення розмірів, кольору елементів приміщення; добирати покриття будівельних елементів залежно від інтер'єру, добирати шпа­лери для приміщень різного призначення, розраховувати їх кількість та вартість; планувати інтер'єр приміщень із враху­ванням їх функціонального призначення; доглядати за меб­лями, текстильними й декоративними виробами, творами мистецтва; дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог, пра­вил безпечної праці та організації робочого місця під час ви­конання робіт.

^ Теоретичне навчання

Елементи інтер'єру (будівельні деталі). Співвідношення розмірів, кольору приміщення. Умови фізіологічного ком­форту. Комплекс санітарно-гігієнічних умов.

Покриття елементів інтер'єру (шпалери, кахель, фарби,

287

тканини тощо), їх особливості та гармонійне поєднання.

Приміщення: громадські та житлові. Види приміщень ба­гатокімнатної квартири залежно від функцій. Функціональні зони ― місце у приміщенні для приготування їжі, приймання їжі, зберігання харчових продуктів, роботи, сну, виконання гігієнічних процедур.

Приміщення спільного користування в комунальній квар­тирі. Гігієна у приміщеннях.

Предмети у приміщеннях: функціональні, декоративні, функціонально-декоративні.

Меблі та їх види. Функції і декоративні якості меблів, ство­рення ансамблю меблів усіх видів, єдність кольору й форми. Гармонійне поєднання старовинних і сучасних меблів. Ком­плектування й групування меблів. Розміщення меблів і пред­метів залежно від послідовності й частоти їх використання.

Характеристика поверхні дерев'яних меблів (полірована, покрита лаком дзеркальна гладенька поверхня, матова, то­нована поверхня); якість природного матеріалу ― колір, тек­стура. Догляд за меблями з різними поверхнями.

Декоративні предмети та художні твори. Вибір декора­тивних предметів, художніх творів з урахуванням призначен­ня приміщення та інтер'єру.

Функціональні декоративні вироби у приміщеннях.

Текстильні вироби, їх фактура, візерунок, кольорове поєднання. Розміщення текстильних виробів у квартирі. До­гляд за текстильними виробами.

Щоденне та генеральне прибирання.

Санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці та організації робочого місця під час виконання робіт.

^ Практичне навчання

Визначення співвідношення розмірів, кольору елементів (будівельних) приміщення.

Добір покриття (будівельних елементів) залежно від інтер'єру.

Вивчення властивостей різних видів шпалер.

Розрахунок кількості та вартості шпалер, необхідних для обраного приміщення.

Креслення плану розміщення меблів у кімнатах різного функціонального призначення.

Планування інтер'єру приміщень залежно від функ­ціонального призначення.

Добір кольорової гами у приміщеннях різного функціонального призначення.

Догляд за меблями, текстильними виробами, творами мистецтва.

288

Виконання щоденного та генерального прибирання.

Розрахунок вартості (орієнтовної) меблювання кімнат різного функціонального призначення (на вибір).

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил безпеч­ної праці та організації робочого місця під час виконання робіт.

9 КЛАС

Розділ. ^ Основи етикету

Учні повинні знати: історію етикету, основи мовного етикету; ситуації знайомства та представлення, умови звер­тання на "Ви" та переходу на "Ти", застосування під час спілкування титулів та звань; вплив на спілкування пози, по­стави, ходи; техніку ведення телефонної розмови (ділової, неофіційної); прийоми листування та ведення ділової корес­понденції; правила ведення бесіди, дискусії, спору, викори­стання в бесіді жартів, гумору, інтонації.

^ Учні повинні вміти: спілкуватися на різні теми, вести бесіду, дискусію, спір, неофіційну та ділову телефонну роз­мови, листуватися та вести ділову кореспонденцію.

^ Теоретичне навчання

З історії етикету. Мовний етикет. Привітання. Знайомство й представлення. Перехід від "Ви" на "Ти". Титули й звання. Хода, постава, рухи та їх вплив на спілкування. Телефонні ділові та неофіційні розмови. Листування. Ділова кореспон­денція.

Ділове спілкування. Види та правила спілкування. Бесіда, жарти, гумор, сарказм. Вплив тембру, сили, інтонації голосу, зовнішності на спілкування. Невербальне інформування: же­сти, міміка, погляд. Ділова бесіда. Спір. Службова бесіда. Основні правила бесіди.

^ Практичне навчання

Вправи на засвоєння правил мовного етикету.

Розгляд ситуацій, що вимагають знань про мовне спілку­вання (привітання, знайомства та представлення, ділова та неофіційна телефонна розмова, ділова кореспонденція).

Створення й аналіз ситуацій із спілкування: правила і техніка спілкування, сила голосу, інтонація та невербальне інформування.

Розділ. ^ Культура зовнішнього вигляду

Учні повинні знати: складові культури зовнішнього ви­гляду; види укладки волосся та їх технологію; молодіжні фа-

289

сонні стрижки; технологію фарбування волосся природними та хімічними барвниками; особливості завивок (хімічної і перманентної); санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпеч­ної праці та організації робочого місця під час роботи з до­гляду за волоссям, хімічними реактивами; призначення й ви­ди декоративної косметики; типи обличчя; види макіяжу; правила добору кольорової гами косметичних декоративних засобів залежно від типу обличчя, кольору, форми та розта­шування очей, кольору обличчя, волосся та його довжини, форми й розташування губ і брів; правила добору окулярів залежно від типу обличчя; особливості виконання макіяжу для тих, хто носить окуляри; правила особистої гігієни жінки в період вагітності; причини виникнення захворювань шкіри в період вагітності та їх запобігання; санітарно-гігієнічні ви­моги, правила безпечної праці та організації робочого місця під час виконання макіяжу.

^ Учні повинні вміти: враховувати стан волосся, форму обличчя та колір його шкіри; призначення зачіски та моду; використовувати природні барвники для зміни кольору власного волосся; дотримуватись санітарно-гігієнічних ви­мог, правил безпечної праці та організації робочого місця під час виконання робіт з догляду за волоссям; визначати тип обличчя; добирати кольорову гаму косметичних декоратив­них засобів із врахуванням типу обличчя, його кольору; коль­ору очей та волосся, форми й розташування губ та брів, вад обличчя; добирати окуляри до різних типів обличчя; викону­вати різні види макіяжу; доглядати за очима, віями, повіка­ми; дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог, правил без­печної праці та організації робочого місця під час виконання макіяжу.

^ Теоретичне навчання

Культура зовнішнього вигляду та її складові.

З історії розвитку зачісок. Укладання волосся (повітряним струменем, феном, за допомогою бігуді та затискачів).

Модні фасонні молодіжні стрижки. Фарбування волосся природними та хімічними барвниками. Вплив хімічних пре­паратів на волосся.

Санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці та організації робочого місця під час виконання робіт з догляду за волоссям, барвниками.

Декоративна косметика, її види та призначення. Вплив декоративних косметичних засобів на стан шкіри обличчя, повік, губ. Лікувальна декоративна косметика.

Косметичні засоби для виконання макіяжу (креми, пудри,

290

тіні, помади, корегуючі олівці тощо).

Види макіяжу: денний, вечірній та святковий.

Типи обличчя (овальне, прямокутне, трикутне, грушо­подібне, продовгувате, кругле). Вади обличчя та корегуючий макіяж.

Правила добору косметичних засобів та їх кольорової га­ми залежно від типу обличчя, його кольору, розташування, форми та кольору очей, волосся, форми губ і брів та їх роз­ташування.

Техніка накладання макіяжу. Особливості виконання макіяжу для тих, хто має вади зору (близорукість, дально-зоркість) та носить окуляри. Окуляри й тип обличчя.

Догляд за очима, віями та повіками. Гімнастика очей для зняття втоми й підвищення гостроти зору.

Вплив стану жінки на шкіру обличчя. Догляд за шкірою в період вагітності.

Санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці та організації робочого місця під час виконання макіяжів.

^ Практичне навчання

Добір зачіски з урахуванням типу обличчя, якості та стану волосся, моди.

Розрахунок вартості перукарських послуг.

Розрахунок вартості засобів догляду за волоссям.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил безпе­чної праці та організації робочого місця під час виконання робіт з догляду за волоссям.

Ознайомлення з різними видами декоративної космети­ки та їх властивостями.

Визначення типів обличчя. Добір косметичних засобів для виконання різних видів макіяжу з урахуванням типу об­личчя, кольору обличчя, очей, волосся, форми й розташу­вання губ та очей.

Ознайомлення з різними видами корегуючого макіяжу.

Виконання різних видів макіяжу.

Добір форми окулярів (оптичних та сонцезахисних) із урахуванням типу обличчя.

Вправи на зменшення втоми очей.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил безпе­чної праці та організації робочого місця під час виконання макіяжу.

Розрахунок вартості засобів декоративної косметики та шляхи її здешевлення.

Розділ. ^ Культура житла

Учні повинні знати: групи декоративно-квіткових та де-

291

коративно-листяних рослин, їх види та призначення. Вимоги до умов розвитку рослин у приміщенні. Види розміщення квітів. Особливості підбору рослин до інтер'єру приміщень різного призначення. Види хвороб кімнатних рослин, їх ліку­вання і способи запобігання.

Правила догляду за кімнатними та зрізаними квітами. Ви­моги до штучних квітів та гілок в інтер'єрі приміщення.

Санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці та організації робочого місця під час виконання робіт з догляду за квітами.

^ Учні повинні вміти: визначати групи та види кімнатних квітів. Створювати умови для розвитку кімнатних квітів. Добирати вид та способи розміщення квітів залежно від виду приміщення та інтер'єру. Визначати вид хвороби кімнатних рослин та її лікувати. Запобігати появі хвороб квітів.

Доглядати за квітами кімнатними та зрізаними.

Добирати штучні квіти та гілки, зрізані квіти до інтер'єру приміщень.

Створювати композиції з кімнатних квітів, зрізаних квітів, штучних квітів.

Дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог, правил без­печної праці та організації робочого місця під час виконання робіт з догляду за квітами.

^ Теоретичне навчання

Зелена декорація інтер'єру. Групи (декоративно-квіткові, декоративно-листяні) та види рослин. Призначення декора­тивно-квіткових та декоративно-листяних рослин. Суку-лентні та ампельні рослини.

Отруйні кімнатні рослини.

Умови розвитку рослин у приміщенні: світло, температу­ра, простір.

Добір рослин для інтер'єру приміщень різного призна­чення (кухня, кімнати, коридори, балкони, лоджії).

Розміщення квітів (поодиноке та групами). Підставки, по­лички, гірки, підвісні вази для квітів.

Хвороби кімнатних рослин, їх профілактика. Шкідники та боротьба з ними.

Догляд за декоративними рослинами.

Зрізані квіти в інтер'єрі та догляд за ними. Несумісність деяких видів квітів.

Штучні квіти та гілки в інтер'єрі, правила їх добору. Ком­позиції з декоративних кімнатних квітів, культурованих зріза­них, штучних квітів та гілок, особливості їх поєднання.

292

Санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпечної праці та організації робочого місця під час виконання робіт з квітами.

^ Практичне навчання

Ознайомлення з різними групами та видами квітів.

Добір квітів до інтер'єру приміщень різного призначення.

Вибір способу розміщення квітів залежно від призначен­ня приміщення, інтер'єру.

Створення композицій для озеленення інтер'єру з деко­ративних кімнатних рослин, зрізаних квітів, сухих квітів, штучних квітів та гілок, розміщення їх в інтер'єрі приміщення в буденні, святкові та урочисті дні.

Пересаджування, розсаджування, "лікування", догляд за квітами.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил безпеч-ної праці та організації робочого місця під час виконання робіт з квітами.

Розрахунок витрат на озеленення інтер'єру квітами та їх порівняння з витратами, необхідними для щоразового прид­бання матеріалів для озеленення приміщення.

^ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ (5―9 класи, 90 год)

Учні повинні знати: роль овочів і плодів у харчуванні лю­дини; типи закритого ґрунту, види теплоносіїв; типи ґрунтів, їх родючість; сівозміни плодоовочевих культур протягом ро­ку; технологію їх вирощування; застосування механізації; економічний аналіз господарської діяльності; безпеку праці.

^ Учні повинні вміти: застосовувати технологію вирощу­вання плодів і овочів в закритому ґрунті; доглядати за приміщеннями закритого ґрунту; планувати періодичність вирощування; застосовувати механізацію; робити еко­номічний аналіз; дотримуватись правил безпечної праці.

Роль свіжих плодів і овочів у харчуванні людини. Умови забезпечення свіжими плодами і овочами протягом усього року.

Типи і конструкції устаткувань для закритого ґрунту, їх розміри, економічне обгрунтування.

Види енергоресурсів і теплоносіїв. Поняття про біопали­во. Геліоустаткування, сонячний вегетарій. Їх технічна і тех­нологічна характеристика, будова, експлуатація.

Типи ґрунту для теплиць, парників та інших закритих спо­руд, де вирощуються овочі. Умови підтримання їх родючості природними методами. Планування періодичності вирощу-

293

вання різних видів плодоовочевих культур протягом року. Підготовка ґрунту і посівного матеріалу. Сівба, догляд за рослинами.

Застосування засобів механізації трудомістких процесів: малогабаритні трактори і технологічні знаряддя до них. Бу­дова, принцип роботи, умови ефективного використання.

Способи освітлення, обігрівання, провітрювання і зволо­ження повітря у приміщеннях закритого ґрунту. Контроль і регулювання засобами автоматики. Поняття про програмо­ване управління технологією вирощування плодоовочевих культур у закритому ґрунті. Сумісність рослин, послідовність їх вирощування.

Збір і реалізація врожаю, економічний аналіз господарсь­кої діяльності.

Безпека, культура і гігієна праці на об'єктах закритого ґрунту. Естетика, дизайн. Дослідницька робота. Ознайом­лення з професіями ― плодоовочівника закритого ґрунту.

Владимиром Ильичем Лениным, приобрела в наши дни особую остроту отчет - страница 16,
Тезисы выступления - страница 9,
Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию кафедрой Экономики протокол от 26 января 2011г №5 Рецензент: Субботин А. К. институт Мировой экономики ран доктор экономических наук, профессор - страница 11,
Ирина Ксёндзова, Елена Пантелеева, «Ежедневные новости-Подмосковье» (Москва), №68, 20. 04. 2012, c. 2 - страница 61,
Налоговый кодекс российской федерации - страница 5,
Принять план социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (приложение). Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования - страница 24,
Витамин Е (токоферол) - Здоровья,
часть, которая не хочет быть нечестной. И эта ваша часть очень важна - Уделяющий большое внимание ответам на вопросы...,
Публичный отчёт моу петропавловской средней общеобразовательной школы за 2010-2011 учебный год - страница 3,
Алфавитный каталог - страница 11,
В судебную коллегию по гражданским делам,
Наумов А.В.Российское уголовное право: Особенная часть (главы XI - XXI). Курс лекций: В 3 т. – 4-е изд., перераб. и доп. – Т. 3. – М.: Волтерс Клувер, 2007,
Обліковий процес завершується складанням фінансової звітності про господарську діяльність підприємства - страница 3,
Www darksign ru Ханскарл Лёйнер кататимное переживание образов основная ступень - страница 9,
I. общие положения,
А. Ю. Каргашина и А. С. Миркотан под редакцией > Ю. М. Баяковского - страница 21,
11. ДИВИДЕНДЫ - Собрание акционеров 10 >14. Совет директоров 13 15. Генеральный директор 18 >16. Счетная комиссия общества 20,
Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕБИТА ОДИНОЧНОЙ СКВАЖИНЫ И РАДИУСА ВЛИЯНИЯ. ОПРОБОВАНИЕ СКВАЖИН ОТКАЧКАМИ. ВЫБОР ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО НАСОСА,
Глава S - Учебное пособие для вузов,
Традиционные инструменты развития отраслей - Задачи органов правопорядка 29 Социальные аспекты преступности 30,
В. И. Дубровский лечебная физическая культура 2-е издание, стереотипное Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебник - страница 40,
Раздел I. Древний Восток - М. В. Ломоносова Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран,
У сфері економіки та фінансів - Мудрого Синьов Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук Інтерпол. Міжнародна...,
Учебное пособие рпк «Политехник» Волгоград - страница 19,