Стаття 138. Пільговий режим митного контролю повітряного судна - Пашка Серія «митна справа в україні»

^ Стаття 138. Пільговий режим митного контролю повітряного судна

Митний контроль та митне оформлення повітряного судна, яке перевозить офіційні державні делегації, здійснюються без митного огляду.

Підставою для застосування пільгового режиму митного контролю є подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства закордонних справ України.


Дія цієї статті поширюється на повітряні судна, що переміщують осіб, які входять до складу офіційних делегацій (державних, парламентських та урядових) України і зарубіжних держав або є офіційними посадовими особами (Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України та керівники інших центральних органів виконавчої влади України, їх перші заступники та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони при Президентові України, радники Президента України, Глава Адміністрації Президента України, керівник Секретаріату і керуючий справами Верховної Ради України, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських рад, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, глави дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, а також високі посадові особи зарубіжних держав, які прибувають в Україну на запрошення Президента України, Голови Верховної Ради України і членів Президії Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України або які під час перебування в Україні матимуть офіційну зустріч із зазначеними особами).

Здійснення митного та інших видів контролю повітряного судна, що переміщує посадових осіб України або зарубіжної держави або офіційних делегацій проводиться в окремому визначеному місці пункту пропуску.

Митний контроль вищих посадових осіб, офіційних делегацій може здійснюватися у спеціально виділених місцях, транспортних засобах, якщо вони прямують через державний кордон або в інших місцях згідно з протоколом чи на підставі розпорядчого документа (заявки) Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України.

Розпорядчі документи та списки осіб, включених до складу офіційних делегацій, з визначенням авіаційного рейсу завчасно надсилаються до Держмитслужби України.

Міністерство закордонних справ України, Управління державної охорони України надають інформацію Держмитслужбі про наявність на борту повітряного судна зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, що належать особам, які здійснюють охорону вищих посадових осіб України, інших держав та офіційних делегацій, за встановленою формою.

У разі декларування, що на борту повітряного судна знаходиться зброя, боєприпаси, спеціальні засоби, що належать особам, які здійснюють охорону вищих посадових осіб України, інших держав та офіційних делегацій, про які попередня інформація до Держмитслужби не надавалась, рішення про пропуск (непропуск) через митний кордон зброї, боєприпасів і спеціальних охоронних засобів приймає начальник митного органу за погодженням з представником Управління державної охорони України.

Огляд повітряного судна, що перевозить офіційну делегацію та осіб зазначених вище митними органами не здійснюється.


^ Глава 18. Митні процедури на залізничному транспорті


У главі 18 розділу V розглядаються митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного рухомого складу проводяться у залах митного контролю (Постанова КМ № 1203 від 3 серпня 2000 р., наказ Державного митного комітету України № 198 від 6 травня 1995 р.). Місця розташування, характеристики таких зон приведені в "Технологічній схемі митного контролю та оформлення пасажирських, вантажних поїздів, які переміщуються через державний кордон України" для кожного залізничного пункту пропуску окремо, а також у главі 7 (ст. 48-52) Митного кодексу.


^ Стаття 139. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України


У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюються перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні процедури, передбачені цим Кодексом.

Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій рахунок.


У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту здійснюються наступні митні процедури:

Важливою є 2-га частина статті 139 (це не оговорено в старому кодексі), що при здійсненні митного огляду розвантажувально-навантажувальні операції, які необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводилися підприємствами залізниці за свій рахунок.


^ Стаття 140. Проведення митного контролю на залізничному транспорті


Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному транспорті визначаються спільними технологічними схемами, які затверджуються начальниками залізничних станцій, керівниками митних органів та органів охорони державного кордону України.


Порядок та строки митного контролю на залізничному транспорті визначаються спільними технологічними схемами. В технологічній схемі визначаються :

Крім того, в "Технологічній схемі" означений порядок взаємодії працівників митного органу та працівників залізничної станції.

Такі технологічні схеми затверджуються начальником залізничної станції, керівником митних органів та органів охорони державного кордону України.


^ Стаття 141. Документи для митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом


При надходженні до митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу:

^ 1) передатну відомість (багажний список);

2) залізничні накладні;

3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та іншими законами України.


При надходженні до митного контролю товарів, що переміщуються залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу наступні документи:

1 - передатну відомість;

2 - залізничні накладні;

3 - інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законодавством порядку, та іншими законами України.

Передатна відомість - ще документ оформлений при передачі вантажів між передавальними залізничними станціями ( додаток 36 пункти 11.5; 50.2; 50.23; 50.24 до Службової інструкції до СМГС), який містить відомості про номер вагону, назву вантажу, станція відправлення, станція одержувача. Передаточна відомість, як правило формується оператором контори передачі попередньо, до прибуття транзитного потягу на станцію передачі в 6 екземплярах (по три екземпляри кожній стороні) із них по одному екземпляру вручається митним органом. (наказ Укрзалізниці № 265 - Ц від 29.10.1997 р.).

Залізнична накладна - основний перевізний документ встановленої форми (додаток 12.1; 12.2 до §1 ст. 7 СМГС).

Накладна складається з листів :

1 - оригінал накладної;

2 - дорожня відомість;

3 - дублікат накладної;

4 - лист видач вантажу;

5 -лист повідомлення про прибуття вантажу, а також необхідної кількості додаткових примірників дорожньої відомості (додаток 12.3. або 12.4 до § 1 ст. 7 СМГС), тобто : двох примірників для дороги відправлення; одного примірника для кожної задіяної в перевірці транзитної залізниці.

Документ контролю за доставкою товарів ( ВМД; ПВ; провізна відомість та інше) - документ , що містить відомості про: переміщувані товари (вантажі ) та інші предмети, відправника, одержувача, транспортний засіб, потрібний для здійснення контролю за переміщенням цих товарів між митницями.

Окрім вищевказаних документів митного органу подаються :Стаття 142. Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення


Залізниця несе відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.


Стаття 142 передбачає відповідальність залізниці за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем до митного органу призначення.

Відповідальність залізниці та порядок здійснення контролю митними органами за доставкою вантажів до митниці призначення викладені у наказі Держмитслужби України №771, а також в розділі V ст. 22, 23 СМГС.

Залізниця, яка прийняла до перевезення вантаж, відповідальна за виконання договору перевезення по всьому шляху слідування вантажу. Залізниця відповідальна за прострочку доставки вантажу, за повну чи часткову втрату. Відповідальність за порушення зобов’язання передбачена в Розділі XVII МК.


^ Стаття 143. Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні


Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених керівником митного органу за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України.

У виняткових випадках, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.

^ Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону України.


Загальний час здійснення контролю осіб, вантажів та іншого майна, що переміщуються залізничним транспортом не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон, передбаченого розкладом або графіками руху. Тому пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда, з погодженням між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, та центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту (ст. 143 п. 1). Митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні. В таких випадках митні процедури та місця їх проведення визначаються керівником митного органу за погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони державного кордону України (ст. 143 ч. 2).

З метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів, у виняткових випадках, на вимогу митного органу окремі вагони, інші елементи рухомого складу можуть бути вилучені зі складу поїзду для здійснення митного контролю, якщо такий контроль у складі поїзду неможливий :

1.1. Неподання митному органу документів, потрібних для здійснення митного контролю.

1.2. Пошкодження або втрати пломб, печаток чи інших засобів митного забезпечення.

1.3. Виявлення товарів, прихованих від митного контролю.

1.4. Надходження на прикордонну передавальну станцію товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей.


^ Стаття 144. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення


Продукти харчування та безалкогольні напої, вино, лікерні, коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення, підлягають обов'язковому декларуванню митним органам.

^ Продукти харчування та безалкогольні напої пропускаються через митний кордон України без справляння податків і зборів за умови, що:

а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;

6) їх обсяг не перевищує встановленої законодавством України кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються у вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних податків і зборів.


Товари, що перевозяться в вагонах - ресторанах поїздів міжнародного сполучення підлягають обов’язковому декларуванню митним органом. Продукти харчування та безалкогольні напої пропускаються через митний кордон без справляння податків і зборів за умови, що :

а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;

б) їх обсяг не перевищує встановленої законодавством України кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагону ресторану протягом повного рейсу.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних податків і зборів.


^ Глава 19. Митні процедури на автомобільному транспорті


Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів


Особи, які здійснюють перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати відповідні документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України та міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку.


Відповідно до ст.45 цього Кодексу особи, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.

Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Кабінетом Міністрів України .

Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються згідно з вимогами ст.54 цього Кодексу митному органу при:

1) перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України;

2) декларуванні товарів і транспортних засобів;

3) повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

4) здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до цього Кодексу.

Слід відмітити, що документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до ст.77 Митного Кодексу, подаються митному органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо оригінали таких документів складені іншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.

Зазначені документи можливо розподілити на чотири групи:

1. Документи контролю перетину державного кордону.

До таких можуть бути віднесені:

2.Дозвільні документи інших органів.

До таких можуть бути віднесені:

3. Реєстраційні документи на транспортний засіб.

До таких можуть бути віднесені:

4. Документи на вантаж, включаючи документи, підтверджуючі якісні характеристики товару (ст.ст.75,76 Кодексу)

До таких можуть бути віднесені:

5. Документи необхідні для здійснення пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України у заявленому митниці режимі.

До таких можуть бути віднесені:Стаття 146. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом


Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:

^ 1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;

2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;

^ 3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;

4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.


Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:

1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;

В разі недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, пошкодження або втрати пломб, печаток чи інших засобів митного забезпечення, зазначених у товаросупровідних документах ці особи притягуються до адміністративної відповідальності (статті 332, 338 МКУ).

2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;

Всі операції з товарами, що перебувають під митним контролем, повинні здійснюватися тільки з дозволу митного органу, крім випадків внаслідок аварії або дії непереборної сили (стаття 159 МКУ). Зміна стану товарів, користування та розпорядження (навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, перепакування) без дозволу митного, або зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах чи їх упаковці є адміністративним правопорушенням (статті 331, 336, 337 МКУ).

3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;

Особи, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.

В разі неподання у випадках, передбачених законодавством, на вимогу митного органу відповідних документів особи притягуються до адміністративної відповідальності (стаття 344 МКУ).

4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.

Якщо транспортний засіб при здійсненні транзитного перевезення (див. статтю 155 МКУ) внаслідок аварії або дії непереборної сили не зміг прибути до митного органу призначення, допускається вивантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізник зобов'язаний:

1) вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;

2) терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортних засобів;

3) забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місцезнаходження зазначених товарів.

Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку із вжиттям цих заходів.


^ Стаття 147. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України


Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.

Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцією МДП 1975 року), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених законодавством.


Цим кодексом встановлено, що декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами.

Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу.

Автотранспортні засоби, які перевозять товари через митний кордон України, підлягають митному контролю. Митний контроль здійснюється у формах, передбачених Митним кодексом України. Митний контроль товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України, завершується митним оформленням відповідно до вимог чинного законодавства України.

Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, здійснюється після проведення прикордонного контролю, а товарів і транспортних засобів, що вивозяться з митної території України, - до початку прикордонного контролю. У разі потреби проведення контролю товарів і транспортних засобів іншими органами державної влади, що здійснюють такий контроль у пункті пропуску, ці органи вживають усіх належних заходів для того, щоб проводити такий контроль спільно. Організація інших видів контролю, координується з митним контролем.

Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються

через державний кордон України, здійснюється виключно в зонах митного контролю.

За наявності обґрунтованих причин посадовою особою митного органу може бути відмовлено особі в митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів на митну територію України. У разі відмови в митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган зобов'язаний видати особі, що переміщує ці товари чи транспортні засоби картку відмови в митному оформленні із зазначенням причин відмови.

Підставою для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів є подання уповноваженою особою відповідних документів на товар (додатково дивись коментар до статті 145 МКУ).

Перевізником, експедитором або уповноваженою особою, посадовій особі митного органу в пункті пропуску подаються для реєстрації товаросупровідні й товаротранспортні документи. Після завершення реєстрації на цих документах проставляються відбитки штампа "Під митним контролем". Здійснюються перевірка комплектності поданих документів, у тому числі дозвільних документів органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через державний кордон України (у разі потреби), а також загальний огляд транспортного засобу, перевіряється цілісність митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб.

Якщо товари й транспортні засоби, що переміщуються через державний кордон України, підлягають, крім митного, іншим видам контролю, визначеним чинним законодавством, то посадова особа митного органу надає документи, потрібні для здійснення цих видів контролю, перевізникові, експедитору або вповноваженій особі.

Результати контролю органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, відображаються у вигляді відбитків печаток чи штампів, які проставляються посадовими особами цих органів на товаротранспортних документах у порядку, встановленому Держмитслужбою та погодженому з цими органами, і є підставою для подальшого здійснення митного контролю та митного оформлення.

Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України, завершується тільки після здійснення всіх видів контролю, установлених законодавством України для цього товару.

У разі потреби здійснення митного огляду товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, посадова особа митного органу в пункті пропуску, ураховуючи результати попередньої перевірки товаротранспортних, товаросупровідних та інших документів, у тому числі дозволів інших органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через державний кордон України, на переміщення цих товарів і транспортних засобів приймає рішення про проведення такого огляду. Митний огляд завершується оформленням Акта про проведення митного огляду за формою, установленою Держмитслужбою.

Після завершення контролю іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через державний кордон України, митним органом справляються податки й збори, що підлягають згідно із законодавством сплаті в пунктах пропуску та контроль за сплатою яких покладено на митні органи.

Після завершення митного оформлення посадова особа митного органу в пункті пропуску може прийняти в разі потреби рішення про переогляд цього транспортного засобу.

Порядок пропуску через державний кордон України прохідних транзитних вантажів та транспортних засобів, а також контролю за їх переміщенням установлюється виключно законодавством України та міжнародними договорами України. Пропуск цих вантажів здійснюється в спрощеному режимі в пунктах пропуску через державний кордон України.

Запаси споживання, що переміщуються через державний кордон України на автомобільних транспортних засобах перевізників, підлягають митному контролю та митному оформленню в порядку, визначеному цим Митним кодексом України.

Обсяги запасів споживання визначаються на підставі норм споживання, необхідного для забезпечення безперебійної експлуатації та технічного обслуговування автомобільних транспортних засобів перевізників, з урахуванням вантажопідйомності та пасажиромісткості цих засобів, тривалості рейсу та перебування на митній території України.


Общественно-аналитический журнал «News Behind The News» (India), 13.04.2009 года, ПРЕЗИДЕНТ Н.НАЗАРБАЕВ ПРИВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И США О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ СОКРАЩЕНИИ СВОИХ ЯДЕРНЫХ АРСЕНАЛОВ,
ДЕНЬ ДВЕ­НА­ДЦА­ТЫЙ - Совестью,
Отчет о работе базовых кафедр за 2007 год,
Программа развития абайского района на 2011-2015 годы - страница 7,
Законами України - страница 91,
Секреты уверенности в себе - страница 14,
5.5 Диалоговая информационная система контроля и управления оперативной работой железных дорог,
Кеннет Уопник Курс чудес объединенное издание I текст II учебник для студентов III руководство для учителей - страница 71,
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 30, уггу, игиГ, гин. Тел. (343)-2576661 - страница 4,
План работы методического объединения учителей общественных дисциплин - План методической работы гоу цо №1409 на 2011-2012 учебный год,
Как правильно оформить выходные сведения издания - страница 49,
Правила перевозок грузов в вагонах в международном пря мом железнодорожно паромном сообщении между украиной и республикой болгарией (правила мпжс) Оглавление - страница 3,
Прогнозно-аналитический центр - страница 19,
Правила проведения Международных научных соревнований по космическим исследованиям «Открываем мир науки» Общие положения,
Тема 5. Бухгалтерский учет доходов и результатов финансовой деятельности предприятия,
Задания теоретического тура для 10-11х классов - Конкурсные задания для проведения,
2.1.Задача: сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия,
Курсовой работы актуальна, поскол,
Правила будови І безпечної експлуатації навантажувачів - страница 9,
Программа организации исследовательской деятельности работников образования © горуо г. Костанай программа - страница 2,
ООО «Канцблок-Волжск» - 1. Производство пищевых продуктов, включая напитки, табака,
Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Камгэсэнергострой" - страница 20,
Делез Ж. Критика и клиника - страница 8,
Учебное пособие для студ высш учеб заведений. М.: Владос, 2000. 800с. Введение - страница 30,