РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ - Проект налогового кодекса украины

^ РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


Стаття 180.Платники податку

  1. Для цілей оподаткування платником податку є:

 1. будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 цього розділу;

 2. будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;

 3. будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:

особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;

особа, на яку покладається виконання умов, за яких надається звільнення від оподаткування під час ввезення товарів на митну територію України (щодо цільового використання товарів), у разі порушення таких умов.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію України фізичними особами (громадянами) чи суб’єктами підприємницької діяльності, які не є платниками податку, культурних цінностей зазначених у пункті 197 статті 197 цього розділу.

 1. особа, яка купує чи придбаває у володіння та/або у користування, та/або у розпорядження транспортний засіб, що був ввезений на митну територію України із звільненням від оподаткування відповідно до пункту 197 статті 197 цього розділу, у разі, коли така особа не має права на звільнення від оподаткування.

  1. Особою, відповідальною за утримання та внесення податку до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи, є особа, що веде облік результатів такої діяльності відповідно до договору.

За договорами управління майном платник податку - управитель майна, веде окремий податковий облік з податку на додану вартість відносно господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління, та відповідно складає окрему податкову звітність з цього податку відносно таких операцій.

Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном, прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Форма звітності за договорами управління майном встановлюються центральним податковим органом.

  1. Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

  2. Особи, зазначені у пунктах 180 та 180 цієї статті, мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законодавством для платників податку.

  3. Особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181 статті 181 цього розділу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

  4. Особа, що уповноважена вносити податок з об’єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.^ Стаття 181.Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку

  1. У разі коли загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього розділу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

  2. Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.^ Стаття 182.Добровільна реєстрація платників податку

  1. Якщо особа, яка проводить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181 статті 181 цього розділу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій, що є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку складають не менше 50 % від загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика - страница 24,
Обыкновенная лазоревка – ^ Parus caeruleus Linnaeus, 1758 - Н. Г. Чернышевского Нижневолжское отделение Мензбировского...,
Предисловие. Задача труда - страница 10,
Глава 7^ ПРЕОДОЛЕВАЯ БОЛЬ - Луиза Хей – Целительные силы внутри нас,
Ацій. Екстрена медична допомога рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - страница 9,
Бесплатная электронная библиотека - страница 19,
Секция «энергетика» - страница 5,
Віппо 23. 10. 2010 Синтаксичний розбір І лексичний аналіз виразів,
Книга I. Земля книга II. Вода - страница 57,
Раздел II ^ Деятельность человека - Программа по обществознанию X xi классы Автор: Могильников И. П,
Лекции тамбов 2007 - страница 14,
Механическая и медикаментозная поддержка кровообращения в хирургии аневризм левого желудочка. 14. 01. 26 Сердечно-сосудистая хирургия 14. 01. 24 Трансплантология и искусственные органы - страница 3,
Cтановлення І розвиток в Україні - страница 4,
Text 3. Arzneimittel - Учебно-методический комплекс дисциплины Бийск бпгу имени В. М. Шукшина,
Рафинированные дезодорированные - страница 19,
§1. Цель исследования - Философия и логика львовско-варшавской школы,
Пьер Бурдье Некоторые свойства полей - страница 9,
ГЛАВА 8-ая - Составил Мирза Гасан-Эфенди сын Гаджи Абдулла-Эфенди Алкадари Дагестани Перевод и примечания али гасанова...,
ВОЛОГДА - Итоговый информационный обзор «Биотопливо и биогаз» май,
Центральный банк российской федерации основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013 и 2014 годов - страница 2,
Федеральный закон - страница 12,
Тема 11. Психологические основы использования - А. А. Алек- сеев, И. А. Архипова, В. Н. Бабий и др.; Под ред,
Интернет-ресурсы - Грызлов Б. В. Мониторинг сми 11 апреля 2008 г,
объект исследования (микромир) и субъект - Нюхтилин В. – Будущее настоящего прошлого Благодарности,