Державне підприємство
Державне підприємство

"Український державний центр радіочастот"

Послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО


"19" серпня 2010 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
В.М. Ковальський

м.п.^ ТОРГИ (ТЕНДЕР)на закупівлю предмету


устаткування для автоматичного оброблення інформації

(телекомунікаційне обладнання для модернізації мереж філій УДЦР)^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м. Київ - 2010


ЗМІСТ


ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ

1. Загальна частина

2. Зміст документації конкурсних торгів

3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

4. Внесення змін до документації конкурсних торгів

5. Мова пропозиції

6. Зміст пропозиції конкурсних торгів

7. Ціни пропозиції

8. Валюта пропозиції

9. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

10. Документи, що підтверджують відповідність послуг вимогам документації конкурсних торгів

11. Термін дії пропозиції

12. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

13. Оформлення та підпис пропозиції

14. Запечатування та маркування пропозицій

15. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

16. Пропозиції, що запізнилися

17. Зміна та анулювання пропозицій конкурсних торгів

18. Розкриття пропозицій Замовником

19. Пояснення пропозиції

20. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

21. Оцінка та порівняння пропозицій конкурсних торгів

22. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів

23. Конфіденційність

24. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

25. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

27. Процедура оскарження

28. Укладання Договору

29. Забезпечення виконання договору

Додаток 1. Відомості щодо торгів

Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника

Додаток 3. Тендерна форма: "ПРОПОЗИЦІЯ"

Додаток 4. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

^ ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Технічні вимоги (ТВ)


ОГОЛОШЕННЯ ТОРГІВ


1. Замовник торгів:

1.1. Найменування: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот".

1.2. Юридична адреса: Україна, 03179, м.Київ , пр-т Перемоги, 15 км.

1.3. Відповідальний за проведення торгів та його посада: Дейнега Віталій Іванович,

тел.: (044)422-81-00, (044)422-82-67

1.4. Назва банку: КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО: 322904, поточний рахунок: 26004101014621, Банк Регіонального розвитку, МФО: 300540, поточний рахунок: 260013041001,ВАТ „Агрокомбанк”, МФО: 322302, поточний рахунок: 260003113901


2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі: устаткування для автоматичного оброблення інформації (телекомунікаційне обладнання для модернізації мереж філій УДЦР)

2.2. Кількість: 26 місць розташування, 66 од.

2.3. Строк і місце надання послуг: м. Київ, жовтень-грудень 2010 року.


^ 3. Процедура здійснення закупівлі: відкриті торги


4. Отримання документації конкурсних торгів:

4.1. Місце: 03179, м.Київ, пр-т Перемоги, 15км , Громадська приймальня

4.2. Спосіб: особисто або поштою.

4.3. Розмір плати за документацію конкурсних торгів: плата не вимагається


^ 5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

5.1. Спосіб (форма) надання: банківська гарантія

5.2. Розмір: 60 000,00 грн.


6. Умови подання пропозицій конкурсних торгів:

6.1. Місце: 03179, м.Київ, пр-т Перемоги, 15 км, Громадська приймальня.

6.2. Спосіб: особисто або поштою.

6.3. Кінцевий строк: 29.09.2010р. до 09:30

^ 7. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Місце: 03179, м.Київ, пр-т Перемоги, 15км , кімн. 208.

7.2. Дата: 29.09.2010р.

7.3. Час: 10:00

8. Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги до Учасників встановлюються відповідно до вимог Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. №2289-VI. Пропозиції конкурсних торгів мають право надавати всі зацікавлені учасники. Учасник повинен подавати пропозиції конкурсних торгів на предмет закупівлі в цілому.

оголошення про проведення запланованої закупівлі та вся інформація, яка підлягає оприлюдненню згідно з вимогами Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. №2289-VI, розміщується в інформаційній системі мережі Інтернет за адресами: www.tender.me.gov.ua, www.ucrf.gov.ua


^ ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ


1. Загальна частина


1.1. Керуючись Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010р. №2289-VI (надалі - Закон) та відповідними нормативно-правовими актами чинного законодавства України Замовник оголошує торги на закупівлю за предметом „Устаткування для автоматичного оброблення інформації (телекомунікаційне обладнання для модернізації мереж філій УДЦР)” згідно з процедурами та умовами, визначеними у цій документації конкурсних торгів.

1.2. У відповідності з вимогами цієї Документації конкурсних торгів Учасники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у даній інструкції та додатках до неї.

1.3. Кожний Учасник вносить забезпечення пропозиції конкурсних торгів та подає свої пропозиції у належно оформленому вигляді згідно з вказаними нижче вимогами.

Учасниками торгів, згідно з п.2 Закону є фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти), що підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та подали пропозицію конкурсних торгів.

1.4. Цими торгами передбачається, що Учасник повинен здійснювати послуги у місці, вказаному Замовником .

1.5. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції.


^ 2. Зміст документації конкурсних торгів


2.1. До документації конкурсних торгів включаються:

• Оголошення торгів (тендеру);

• Інструкції Учасникам торгів;

• Додатки 1-4;

• Основні умови Договору;

• Технічні вимоги (ТВ).

2.2. Замовник видає Учаснику документацію конкурсних торгів протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього відповідного запиту.

2.3. Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою за наступними адресами в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua, www.ucrf.gov.ua


^ 3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


3.1. Учасник, який отримав Документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до кінцевого терміну подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за його адресою, що зазначена в Оголошенні торгів (тендеру), за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит всім Учасникам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

3.2. Замовник має право провести збори з метою роз'яснення будь-яких запитів. Результати зборів будуть відображені у протоколі зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах, протокол зборів буде надіслано кожному Учаснику, якому було надано документацію конкурсних торгів.


^ 4. Внесення змін до документації конкурсних торгів


4.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін всіх Учасників, яким Замовник надав документацію конкурсних торгів.

4.2. З внесеними змінами всі Учасники торгів можуть ознайомитись за наступними адресами в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua, www.ucrf.gov.ua

4.3. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання пропозицій конкурсних торгів прийняти рішення про його продовження, у разі, якщо один чи більше Учасників не можуть подати свої пропозиції конкурсних торгів до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів надсилається кожному Учаснику, якому було надано документацію конкурсних торгів.


^ 5. Мова пропозиції


5.1. Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою .


6. Зміст пропозиції конкурсних торгів


6.1. Пропозиція, що подається Учасником, складається з:

- комерційної частини;

- технічної частини.

Комерційна частина повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до Розділу 7 та Додатку 3 цієї Документації конкурсних торгів, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника, забезпечення пропозиції конкурсних торгів, калькуляцію вартості товарів та послуг (визначення розміру витрат у грошовому виразі на одиницю по окремих видах витрат, при цьому окремо виділяється розмір прибутку), копії документів, які посвідчують особу відповідно до Розділу 18 Документації конкурсних торгів, а також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією тендерною документацією.

^ Технічна частина має бути надана згідно Розділу 10 цієї документації конкурсних торгів та повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним вимогам Замовника .

6.2. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому.

6.3. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів .

6.4. Кожна одержана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до відповідного реєстру.


^ 7. Ціни пропозиції


7.1. Учасник визначає ціни на товари та послуги, які він пропонує поставити за Договором на умовах DDP (Україна, м.Київ, пр.Перемоги, 15 км) - Інкотермс у редакції 2000 р. з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та усіх інших витрат.

7.2. В пропозиції конкурсних тогів ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується постачати, а саме за 1 од. (комплект), вартість кожного найменування та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.

7.3. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

7.4. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

7.5. До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати, пов"язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення виконання договору, витрати, пов"язані із укладанням договору, у тому числі і ті, що пов"язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

^ 8. Валюта пропозиції


8.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України.

8.2. Розрахунки за послуги здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.


^ 9. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам


9.1. Згідно з цією Тендерною документацією та Додатком 2 Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

9.2. Документальне підтвердження кваліфікації Учасника для виконання Договору у випадку акцепту його пропозиції конкурсних торгів, повинно запевнити Замовника у тому, що:

а) Учасник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб);

б) Учасник сплатив податки і збори (обов'язкові платежі), передбачені законодавством (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб);

в) Учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб);

г) Учасник має достатньо обладнання;

д) Учасник має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

е) Учасник має позитивний досвід виконання аналогічних договорів.

9.3. Згідно п. 7 ст. 28 Закону Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій ст. 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника..


^ 10. Документи, що підтверджують відповідність послуг вимогам документації конкурсних торгів


10.1. Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність товарів та послуг, які Учасник пропонує надавати за Договором, вимогам документації конкурсних торгів.

10.2. Документальне підтвердження відповідності послуг вимогам документації конкурсних торгів може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:

а) детальний опис товарів та послуг, що пропонуються;

б) специфікацію;

в) копії сертифікатів;

г) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї.


^ 11. Термін дії пропозиції


11.1. Пропозиції залишаються чинними після настання кінцевого терміну подання пропозицій на період, зазначений у Додатку 1. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

11.2. До закінчення строку дії пропозиції Замовник має право вимагати від Учасника продовжити строк дії пропозиції на додатковий період часу. Запит та відповіді Учасника подаються засобами зв'язку з послідуючим письмовим підтвердженням.

11.3. Учасник може відхилити таку вимогу без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів і дія його пропозиції конкурсних торгів закінчиться у термін, зазначений у Додатку1.

11.4. Учасник, який погодився продовжити строк дії своєї пропозиції, повинен також продовжити дію свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів або надати нове. У разі невиконання цієї вимоги Учасник розглядається як такий, що відхилив вимогу щодо продовження строку дії своєї пропозиції конкурсних торгів.


^ 12. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


12.1. Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у формі оригіналу банківської гарантії на суму 60 000,00 грн.

Учасники процедур закупівлі - бюджетні установи та організації можуть подавати забезпечення пропозиції конкурсних торгів у будь-якій прийнятній для них та Замовника формі, що не суперечить чинному законодавству.

12.2. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії оригіналу банківської гарантії, має відповідати строку дії пропозиції конкурсних торгів.

12.3. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, відхиляються Замовником.

12.4. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде повернене Учаснику протягом 10 календарних днів після настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

а) закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

б) укладення Договору з Учасником, який став переможцем торгів;

в) відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

г) закінчення процедури закупівлі без укладення Договору з жодним із Учасників.

12.5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається у випадках, коли Учасник:

а) відкликає свою пропозицію конкурсних торгів після кінцевого терміну її подання;

б) відмовляється від підписання Договору після оголошення його переможцем торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі, коли вони не повертаються Учаснику), підлягають перерахуванню на рахунок Замовника.


^ 13. Оформлення та підпис пропозиції


13.1. Пропозиція подається в двох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, а в другому - комерційна. Обидва конверти опечатуються в одному великому конверті.

13.2. Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу пропозиції конкурсних торгів. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до тендерного комітету та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

13.3. Кожна частина пропозиції конкурсних торгів повинна бути зшита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.


^ 14. Запечатування та маркування пропозицій


14.1. Пропозиція подається в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті: обов'язково зазначається найменування і адреса Замовника, назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення торгів, а також назва Учасника, його адреса, код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів та e-mail (за наявності).

14.2. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.


^ 15. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів


15.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати, зазначених в Оголошенні торгів (тендеру), з урахуванням вимог Розділів 13, 14.


^ 16. Пропозиції, що запізнилися


16.1. Всі пропозиції, подані Замовнику після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються і повертаються Учаснику.


^ 17. Зміна та анулювання пропозицій конкурсних торгів


17.1. Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це Замовника у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання пропозицій конкурсних торгів.

17.2. Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із Розділом 14 у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених „Зміни" або "Анулювання" відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

17.3. Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит тендерного комітету Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.


^ 18. Розкриття пропозицій Замовником


18.1. Замовник відкриває пропозиції та зміни, зроблені згідно із Розділом 17, у час та в місці, зазначених у Додатку 1.

18.2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються:

- представники Учасника торгів , , . Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів;

- представники засобів масової інформації.

18.3. Конверти, позначені "Зміни", відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції, за якими було подане відповідне повідомлення про анулювання згідно із Розділом 17, не відкриваються.

18.4. Особам, присутнім при розкритті пропозицій конкурсних торгів, оголошуються найменування та адреси Учасників, перевіряється наявність всіх документів, необхідність надання яких передбачена тендерною документацією, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів ведеться протокол.

Замовник надає учаснику торгів копію протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів протягом одного робочого дня з моменту отримання від нього відповідного запиту.


^ 19. Пояснення пропозиції


19.1. Замовник торгів може запросити Учасника розтлумачити або прокоментувати його пропозицію конкурсних торгів з тим, щоб полегшити її розгляд, оцінку та зіставлення з іншими пропозиціями. Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін до пропозицій конкурсних торгів щодо їх суті, включаючи зміни до їх кінцевої ціни, оголошеної під час розкриття пропозицій конкурсних торгів і зміни, спрямовані на коригування пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, з метою приведення її у відповідність із такими вимогами.


^ 20. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів


20.1. Замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що Учасник відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим п.2 ст. 16 Закону, а також, що кожна пропозиція:

а) відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним у документації конкурсних торгів;

б) відповідає умовам документації конкурсних торгів.

в) надає всі пояснення та/або докази, які може вимагати Замовник;

г) підписана належним чином.

20.2. Пропозицією, що відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами документації конкурсних торгів.

20.3. Якщо пропозиція не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

20.4. Пропозиції, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

20.5. Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

20.6. Якщо Учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.


^ 21. Оцінка та порівняння пропозицій конкурсних торгів


21.1. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені.

21.2. Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 4.

До оцінки пропозицій конкурсних торгів за критерієм „Ціна" приймаються кінцеві ціни, запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

21.3. Загальний строк здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів та визначення переможців торгів становить не більше 20 робочих днів після дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.


^ 22. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів


22.1. Подання альтернативної пропозиції конкурсних торгів не передбачається.


23. Конфіденційність


23.1. Інформація щодо розгляду, оцінки пропозицій конкурсних торгів не надається до укладення договору особам, які офіційно не брали участь у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація надається виключно уповноваженому органу або суду, у порядку, передбаченому Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.


^ 24. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


24.1 Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів Учасника у випадках, визначених ст. 29 Закону.

24.2. Замовник залишає за собою право в будь-який час до проведення акцепту здійснити відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів, які були подані Учасниками на зазначені торги.

24.3. Повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відхилення.


^ 25. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись


25.1. Замовник відміняє торги у разі:

а) відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

б) неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

в) виявлення факту змови учасників;

г) порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

д) подання для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

е) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

ж) якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників..

25.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

а) ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

б) здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили

25.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення.


^ 26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів


26.1. Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, визнану найбільш економічно вигідною та найкращою за результатами оцінки поданих на торги пропозицій конкурсних торгів, яка відповідає вимогам тендерної документаії, а Учасник, який її подав, - відповідає кваліфікаційним вимогам, зазначеним в цій документації конкурсних торгів.

26.2. Протягом одного робочого дня з дня акцепту Замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, строк дії якої не закінчений, а також іншим Учасникам процедури відкритих торгів письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження Учасника-переможця, пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

26.3. Якщо Учасник, пропозицію конкурсних торгів якого акцептовано, відмовляється від підписання Договору, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з числа тих, строк дії яких ще не минув і достатній для визначення переможця. Визначення переможця здійснюється на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у Додатку 4 документації конкурсних торгів.


^ 27. Процедура оскарження


27.1. Порядок оскарження процедур закупівлі встановлено ст. 18 Закону.

27.2. Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель. Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

27.3. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію замовника, що порушує права чи законні інтереси суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів.

27.4. У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Направлення звернення замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за розглядом звернення. У разі подання скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи. Рішення замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.

27.5. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі. У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

27.6. Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються: висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі; висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково; у разі коли скаргу не задоволене, - підстави та обґрунтування прийняття такого рішення; у разі коли скаргу задоволене повністю або частково, - зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

27.7. Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у судовому порядку.


^ 28. Укладання Договору


28.1 Замовник торгів і Учасник торгів, визначений переможцем процедури закупівлі, розпочинають підготовку до укладання Договору на закупівлю після акцепту пропозиції конкурсних торгів.

28.2. Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

28.3. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

28.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.


29. Забезпечення виконання договору


29.1. Забезпечення виконання договору не вимагається.

ДОДАТОК 1
^
ВІДОМОСТІ ЩОДО ТОРГІВ

1. Збори учасників: Не плануються.


2. Валюти пропозицій: Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.


^ 3. Валюта оплати: Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.


4. Строк дії пропозиції: Пропозиція залишається чинною протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.


^ 5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: Відповідно до Розділу 12 цієї Документації конкурсних торгів.


6. Запечатування та маркування пропозицій: Звертається увага Учасників на спеціальні вимоги до запечатування та маркування пропозицій, зазначені в Розділах 13, 14.


^ 7. Час та місце проведення тендеру:

29.09.2010р. о 10:00, Україна, 03179, м.Київ, пр.Перемоги, 15, кімн. 208.


8. Мова пропозиції та кількість примірників: Усі документи, що мають відношення до пропозиції, виконуються українською мовою у 1-му примірнику.


9. Телефон для довідок: 8 (044) 422-81-00.


ДОДАТОК 2


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту :

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

^ 2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на момент розкриття.

3. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство:

3.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агенства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має достатньо обладнання:

4.1. Довідка, складена в довільній формі та завірена печаткою підприємства про наявність сервісного центру, обладнання для виконання робіт.

^ 5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

5.1. Інформаційна довідка складена, завірена печаткою підприємства, про робітників, які будуть залучені до виконання робіт.

№ п/п

Спеціальність

Кількість працівників

Освіта

Досвід роботи за спеціальністю
5.2. Сертифікати на працівників, яких буде залучено до надання послуг

6. Інші документи:

6.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

6.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

6.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

6.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

6.5. Копія паспорту (для фізичних осіб).

6.6. Перелік реалізованих проектів в сфері поставки аналогічного бладнання за останні три роки.

6.7. Листи-відгуки від замовників – юридичних осіб (не менше 3-х).

6.8. Копії Балансу та Звіту про фінансові результати за останній звітний період.

6.9. Довідка, що містить відомості про осіб, уповноважених діяти від імені Учасника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов’язань.

6.10. Підтвердження статусу офіційного представника виробника запропонованого обладнання.

6.11. Оригінал Листа від виробника, яким підтверджується строк гарантії на запропоноване обладнання.


* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до Розділу 13 Документації конкурсних торгів;

б) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.


ДОДАТОК 3


Тендерна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ ТЕНДЕРНА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю за предметом „Устаткування для автоматичного оброблення інформації (телекомунікаційне обладнання для модернізації мереж філій УДЦР)” згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції на загальну суму грн. (з ПДВ):

^ Найменування товару

Од. вим.

К-сть

Ціна за од., грн., з ПДВ


Загальна вартість, грн., з ПДВ

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

^ Вартість пропозиції Σ

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

5. Умови розрахунків: ________________________________________ календарних днів.

(оплата за фактом поставки (протягом 5 календарних днів), відтермінування платежу , авансування, тощо)

6. Строк поставки _________________ календарних днів.

7. Строк монтажу та пусконалагоджувальних робіт _________________ календарних днів.


^ Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК 4


Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів


Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію: ціни.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:


Метод рангування

Усі пропозиції оцінюються таким чином, що пропозиція, значення критерію для якої краще, отримує вищий ранг.

Кращою є та пропозиція, ціна якої є найнижчою.

У випадку однакового значення рангу оцінюються наступні параметри:

- досвід надання аналогічних послуг;

- наявність сертифікованих працівників.

У випадку однакового значення всіх показників, переможець визначається шляхом голосування членів тендерного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова тендерного комітету.


1. Кинематические законы движения материальной точки - Учебное пособие Уфа 2008 удк 531(075. 3) Ббк 22. 2я73,
Положение об Отделе Федеральной миграционной службы по Республике Алтай,
Учебное пособие для учащихся педагогических специальностей вузов и слушателей курсов повышения квалификации педагогических и управленческих кадров - страница 12,
Ю. Громадський керівник розробки; М. Бєлов відповідальний виконавець - страница 25,
Учена рада з гуманізації та гуманітаризації технічної освіти інститут гуманітарно-педагогічних проблем оргкомітет - страница 2,
* книга первая * - страница 15,
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ - Жаворонкова Ольга Ростіславівна удк 39. 138: 336. 71 Маркетинг...,
Формы документов, необходимых для государственной регистрации некоммерческой организации - страница 3,
§ 4. Межі здійснення цивільних прав - Зміст,
во время событий в Нальчике погибли 33 сотрудника правоохранительных органов и 12 мирных жителей. Также, по официальным данным, убиты 92 террориста, задержаны около 40,
Тема 1: «Институты гражданского общества по противодействию коррупции. Взаимодействие с государственными органами» - страница 13,
Пресс-служба фракции «Единая Россия» Госдума РФ - страница 27,
Дудинцева Инна Леонтьевна, к т. н., доцент учебно-методический комплекс - страница 5,
54. Дасягненні беларускага народа ў сацыяльнай сферы і ў галіне культуры (адукацыя, навука, літаратура і мастацтва) у 50-я - першай палове 80-х гадоў XX ст,
Глава 4^ УРОК - Дарси Резак Связи решают все. Бизнес-сказка о Царевне-лягушке,
Обзор программы работы по морскому и прибрежному биоразнообразию Конференция Сторон - страница 3,
Публичный доклад директора гоу сош №552 по итогам 2010-2011 учебного года - страница 10,
Статьям вплоть до кислородного голодания - страница 29,
Левашов Виктор Константинович - страница 2,
Використана література - В. О. Сухомлинський писав: Навчити дитину вчитися, дати їй уміння,за допомогою яких вона...,
Акимата Костанайской области - страница 17,
Архитектуру называют "застывшей музыкой". Наверное, мы не ошибемся, если дополним, что архитектура это музыка и время. Поразительно - страница 18,
РЕГЛАМЕНТ ^ РАБОТЫ КОМИССИИ - Правительство хабаровского края постановление от 23 июля 2009 г. N 214-пр о краевой целевой программе,
масонскими державами - Карнаухов без срока давности,