1.1.12. Фізична культура і спорт - Постанови кабінету міністрів україни зміст


^ 1.1.12. Фізична культура і спорт 

32. 

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом 

забезпечення проведення комплексних спортивних заходів 2002 - 2011 років:
III - V літніх спортивних ігор молоді 2002, 2006, 2010 років;
II - IV Всеукраїнських літніх спортивних ігор 2003, 2007, 2011 років;
IV - V Юнацьких літніх спортивних ігор 2005, 2009 років;
III - V Юнацьких зимових спортивних ігор 2003, 2007, 2011 років;
Молодіжних зимових спортивних ігор 2004, 2008 років;
Всеукраїнських зимових спортивних ігор 2005, 2009 років;
Універсіад 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 років 

1) Положення про літні комплексні спортивні заходи України на 2001 - 2003 роки, Положення про зимові комплексні спортивні заходи України на 2003 - 2005 роки, відповідні положення про комплексні спортивні змагання на 2006 - 2011 роки 

щороку протягом 2002 - 2011 років за винятком років проведення Олімпійських ігор 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Держкомспорт
МОН
Мінсім'ядітимолодь
Міноборони
МВС
Мінагрополітики
разом із спортивними товариствами і національними федераціями з видів спорту 

активізація фізкультурно-спортивної роботи в усіх ланках системи фізичного виховання населення, масового спорту і спорту вищих досягнень.
Підвищення якості роботи спортивних шкіл з підготовки спортивного резерву 

забезпечення збереження та подальшого розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

2) розроблення навчальних програм з видів спорту для училищ фізичної культури. Удосконалення нормативно-правової бази функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

щороку 

Держкомспорт
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом із спортивними товариствами, національними федераціями з видів спорту 

залучення до занять фізичною культурою і спортом до 10 відсотків дітей та підлітків. Підвищення якості роботи спортивних шкіл 

створення у м. Києві Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та підпорядкованих йому територіальних служб для задоволення потреб населення в оздоровчих послугах за місцем проживання 

3) постанова Кабінету Міністрів України щодо Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 

2003 - 2005 роки 

Держкомспорт
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

збільшення до 2005 року чисельності представників різних верств населення, які регулярно займаються різними видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, не менш як на 1 млн. чоловік; зменшення вдвічі кількості дітей, учнівської та студентської молоді, які мають відхилення у фізичному розвитку, у тому числі молоді допризовного віку; зменшення майже на 20 відсотків бюджетних витрат, пов'язаних з тимчасовою непрацездатністю; підвищення якості трудових ресурсів засобами фізичної культури і спорту 

запровадження системи державного контролю за якістю підготовки молоді до служби у Збройних Силах 

4) постанова Кабінету Міністрів України щодо запровадження системи державного контролю за якістю підготовки молоді до служби у Збройних Силах України 

2003 - 2004 роки 

Міноборони
Держкомспорт 

підвищення рівня фізичного стану військовослужбовців 

залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей, які проживають у гірських населених пунктах та екологічно несприятливих умовах 

5) постанова Кабінету Міністрів України щодо залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах 

2003 - 2005 роки 

центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

розроблення та затвердження державних будівельних норм "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" 

6) державні будівельні норми "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" 

2002 - 2004 роки 

Держбуд
Держкомспорт 

створення науково обґрунтованої нормативно-методичної бази для забезпечення сучасного рівня проектування та будівництва фізкультурно-спортивних споруд 

33. 

Забезпечення високого рівня спортивної презентації України у світі 

забезпечення підготовки та успішного виступу національних збірних команд України у XXVIII літніх, XX зимових Олімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах і першостях світу та Європи, інших міжнародних змаганнях 

1) комплексні програми підготовки збірних команд України до XXVIII літніх і XX зимових Олімпійських ігор 

2002 - 2011 роки 

Держкомспорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом із спортивними товариствами, національними федераціями з видів спорту 

забезпечення передових позицій України у міжнародному спортивному русі, розвиток олімпійського та параолімпійського руху в Україні 

^ 1.1.13. Охорона навколишнього природного середовища 

34. 

Забезпечення екологічного збалансованого розвитку 

формування національної екологічної мережі 

1) створення нормативно-правової бази щодо формування та функціонування екологічної мережі 

2002 - 2015 роки 

Мінекоресурсів
Держкомлісгосп
Держводгосп
Держкомзем
Національна академія наук
Українська академія аграрних наук
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

сприяння дотриманню екологічної рівноваги на території України.
Створення умов для життя і розвитку людини в екологічно збалансованому середовищі, максимально наближеному до природних ландшафтів 

2) розроблення та ведення кадастрів рослинного і тваринного світу 

2002 - 2015 роки

Мінекоресурсів
Мінагрополітики
Держкомлісгосп
Національна академія наук
Українська академія аграрних наук
Мін'юст 

збереження і відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття 

3) складання переліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України 

2004 рік 

Мінекоресурсів
Держкомлісгосп
Національна академія наук
Українська академія аграрних наук
Мін'юст
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

сприяння підвищенню ролі заповідної справи в екологічному та патріотичному вихованні громадян та підготовці фахівців 

забезпечення ефективного використання земельних, лісових і водних ресурсів 

4) реалізація Державної програми "Ліси України" на 2002 - 2015 роки 

2002 - 2015 роки 

Держкомлісгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінагрополітики
Мінекоресурсів
МНС
інші заінтересовані органи виконавчої влади 

поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх екологічних функцій та підвищення продуктивності, забезпечення впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаготівель, перехід до водозбірно-ландшафтних принципів господарювання 

35. 

Зниження рівня забруднення довкілля 

відновлення сталого функціонування екосистеми басейну р. Дніпра, забезпечення якісного водопостачання, екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захисту водних ресурсів від забруднення та виснаження 

1) уточнення завдань, передбачених "Національною програмою екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра та поліпшення якості питної води" 

2003 рік 

Мінекоресурсів
Мінпромполітики
МОЗ
МНС
МОН
Мінпаливенерго
Держводгосп
Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Національна академія наук 

поліпшення екологічного стану басейну р. Дніпра та якості питної води 

2) будівництво захисних протипаводкових споруд, протиерозійних гідротехнічних споруд у комплексі з водоохоронними заходами, регулювання русел, берегоукріплення басейну р. Дніпра 

2002 - 2010 роки 

Мінекоресурсів
Мінпромполітики
Мінпаливенерго
МОЗ
МНС
Мінекономіки
Мінфін
Держводгосп
Держкомзем 
Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Держбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
облдержадміністрації 

відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок басейну р. Дніпра загальною протяжністю 1280 кілометрів, берегоукріплення - 123 кілометри, протиерозійні гідротехнічні споруди у комплексі з водоохоронними заходами - на площі 2,47 млн. гектарів, будівництво гідротехнічних споруд - 154 штуки, захисні протипаводкові дамби загальною протяжністю 189 кілометрів

створення умов для екологічної реабілітації гірничодобувних регіонів України 

3) проект Програми екологічної реабілітації гірничодобувних регіонів України 

2003 рік 

Мінекоресурсів 

стабілізація і поліпшення екологічної ситуації у містах та промислових центрах Донецько-придніпровського регіону 

4) проект Державної програми екологічного оздоровлення басейну р. Сіверського Дінця 

2004 рік 

Мінекоресурсів
Держводгосп
Мінпромполітики
Мінпаливенерго
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

екологічне оздоровлення басейну р. Сіверського Дінця 

збільшення обсягів використання підземних вод для питного водопостачання населення України 

5) проект Комплексної цільової програми розширення використання підземних вод для питного водопостачання населення України 

2002 рік 

НАК "Надра України" центральні органи виконавчої влади 

задоволення потреб населення в якісній питній воді 

захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 

6) будівництво захисних протипаводкових споруд, берегоукріплення, регулювання русел, відновлення і підтримання сприятливого режиму та санітарного стану річок 

2002 - 2005 роки 

Держводгосп
Мінфін
Мінекономіки
Мінекоресурсів
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
облдержадміністрації 

забезпечення захисту:
2040 населених пунктів (309 тис. садиб);
2635 виробничих та 265 інших об'єктів;
1096 тис. гектарів сільгоспугідь 

забезпечення протипаводкового захисту р. Тиси у Закарпатській області 

7) будівництво протипаводкових ємкостей, посилення і реконструкція протипаводкової системи дамб, укріплення берегів, протиерозійні заходи 

2002 - 2015 роки 

Держводгосп
Мінтранс
Мінекоресурсів
Мінагрополітики
Держкомзем
Держкомлісгосп
Мінфін
Мінекономіки
МНС
Закарпатська облдержадміністрація 

реалізація у повному обсязі дасть змогу захистити від підтоплення: 500 населених пунктів; 2600 виробничих об'єктів; 200 тис. гектарів сільгоспугідь 

^ 1.1.14. Природна та техногенна безпека, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, охорона праці 

36. 

Мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи 

підтримання екологічно безпечного стану у зоні відчуження і у відселеній частині зони безумовного (обов'язкового) відселення 

1) організаційні та інші заходи щодо підтримки екологічно безпечного стану у зоні відчуження і у відселеній частині зони безумовного (обов'язкового) відселення 

2002 - 2011 роки 

МНС 

гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення 

удосконалення системи радіаційного моніторингу та контролю якості продуктів харчування, що виробляються на радіоактивно забруднених територіях 

2) оптимізація мережі радіологічного контролю за підсумками дозиметричного моніторингу та контрзаходів в агропромисловому і лісовому виробництві 

2002 - 2011 роки 

МНС 

підвищення рівня протирадіаційного захисту населення та запобігання надходженню забруднених продуктів харчування до споживачів 

створення національної структури поводження з радіоактивними відходами, зокрема комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів 

3) постанова Кабінету Міністрів України щодо національної структури поводження з радіоактивними відходами 

2002 - 2005 роки 

МНС

забезпечення збору і захоронення радіоактивних відходів з підприємств України 

37. 

Зниження ризиків виникнення і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій 

зменшення ризиків забруднення морських вод нафтою 

1) затвердження МНС Методики розрахунків збитків, пов'язаних із забрудненням нафтою 

у тримісячний термін з дня набрання чинності Законом України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну забрудненням нафтою" 

МНС

посилення цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням нафтою 

скорочення обсягів забруднення Азовського та Чорного морів 

2) постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного плану ліквідації розливів нафти у зоні відповідальності України в Азовському морі", "Про затвердження Державного плану ліквідації розливів нафти у зоні відповідальності України в Чорному морі" 

2002 рік 

МНС 

поліпшення екологічного стану Чорного та Азовського морів 

реорганізація морської аварійно-рятувальної служби Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах (м. Севастополь) 

3) постанова Кабінету Міністрів України про формування Центру ліквідації нафтових забруднень у морі 

2003 - 2006 роки 

МНС

підвищення ефективності заходів з ліквідації нафтових забруднень у морі 

сприяння реалізації комплексних програм протидії зсувним процесам 

реалізація комплексних програм протизсувних заходів у: 

  

Закарпатська та Чернівецька облдержадміністрації 
МНС 

підвищення рівня екологічної безпеки і охорони навколишнього природного середовища 

4) Закарпатській області на 1999 - 2010 роки; 

2002 - 2010 роки 

5) Чернівецькій області на 1999 - 2005 роки 

2002 - 2005 роки 

38. 

Забезпечення безаварійної роботи на об'єктах підвищеної небезпеки 

створення передумов для запобігання нещасним випадкам на об'єктах підвищеної небезпеки 

1) посилення державного нагляду за безпечним веденням робіт на об'єктах підвищеної небезпеки. Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці шляхом створення навчальних закладів (центрів) з питань підготовки, підвищення кваліфікації державних інспекторів з нагляду за охороною праці.
Розроблення та впровадження у провідних галузях національної економіки системи професійного психофізіологічного добору спеціалістів, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки.
Упровадження системи оцінки промислових виробництв, технологій, продукції потенційної та підвищеної небезпеки 

2002 - 2005 роки

Мінпраці
Держнаглядохорон-
праці

зменшення випадків виробничого травматизму та професійних захворювань 

39. 

Приведення законодавства України у відповідність з вимогами законодавства Європейського Союзу у пріоритетних сферах 

адаптація законодавства з питань охорони праці до законодавства Європейського Союзу 

1) сприяти прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" 

2002 рік 

Мінпраці
Держнаглядохорон-
праці 

відповідність законодавства України з питань охорони праці законодавству Європейського Союзу 

2) розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" 

після прийняття зазначеного Закону 

Мінпраці
Держнаглядохорон-
праці 

  

3) проект Закону "Про поводження з вибуховими матеріалами", розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону 

2003 - 2005 роки 

Мінпраці
Держнаглядохорон-
праці
інші центральні органи виконавчої влади 

  

^ 1.2.1. Грошово-кредитна політика 

40. 

Задоволення потреб реального сектору економіки в кредитних ресурсах 

створення монетарних передумов та стимулів для пріоритетного спрямування грошових ресурсів на фінансування реального сектору економіки 

1) проведення політики, яка сприятиме зниженню відсоткових ставок за банківськими кредитами; співпраця Національного банку із банками щодо проведення ефективної кредитної політики та формування ціни на кредитні ресурси 

2002 - 2011 роки 

Національний банк
(за згодою) 

зниження відсоткових ставок на кредитні ресурси, забезпечення стабільності гривні, збільшення обсягів кредитування реального сектору 

налагодження співробітництва з Європейським центральним банком (ЄЦБ) та центральними банками країн - членів ЄС для запровадження критеріїв вступу до валютного союзу ЄС 

2) укладення угод з ЄЦБ та центральними банками країн - членів ЄС щодо обміну інформацією. Підготовка спільної програми дій Національного банку та Кабінету Міністрів щодо співробітництва з ЄЦБ 

2002 - 2011 роки

Національний банк
(за згодою)
Мінекономіки
Мінфін 

налагодження співробітництва з ЄЦБ та центральними банками країн - членів ЄС, запровадження європейських стандартів управління золотовалютними резервами 
Предполагаемые объемы и источники финансирования - Региональная комплексная программа развития профессионального...,
Создание группировки своих войск,
Раздел 3. АУДИТ, КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ - Основная образовательная программа послевузовского профессионального образования...,
Водоохранными зонами - Малоярославецкий район,
Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности - страница 64,
И научные учреждения второе переработанное и дополненное издание - страница 18,
Об утверждении территориальной программы государственных гарантий оказания жителям псковской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год - страница 10,
Таблиця 6. Продуктивність праці - Курс 3, семестр 4, група \\\\\\\\\ Керівник: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Донецьк...,
Дождевая канализация - Настоящие нормативы конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных норм,
9.S. Международные региональные банки развития - Всемирное хозяйство: тенденции развития и их влияние на международные...,
Проблемы позднего средневековья - Владислав татаркевич история философии,
Глава VII - Xenophontis. Expeditio cyri,
Лев Николаевич Толстой - страница 55,
Косарев Олег Юрьевич Содержание: Стихи рассказ - страница 6,
Фридрих Дюрренмат геркулес и авгиевы конюшни,
КОЛЛЕКЦИЯ 589 МОРДОВИЯ г.САРАНСК Дата регистрации: 18.10.11 - Бесплатный вариант текущей распечатки бдкр,
Честь израэля гау - страница 12,
Программа модернизации здравоохранения Новгородской области на 2011-2012 годы Великий Новгород 2011 год - страница 2,
Учебное пособие Йошкар-Ола, 2008 ббк п6 удк 631. 145+636: 612. 014. 4 - страница 24,
И с нынешним поколением людей со страниц Ветхого Завета, сохраненного на протяжении тысячелетий. Всвою очередь, современные знания о древних культурах, в которых родилась эта Книга - страница 39,
Раздел L. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ - Министерство экономики российской федерации комитет российской федерации по стандартизации,...,
Рис. 1. «Ловушка производительности» - Методология статистического исследования социально-экономических факторов...,
Lifting&Recovery Cream - Janssen cosmeceutical,
Указатель статей за 2006 год (№1-12) - страница 3,