«Про авторське право та суміжні права» - страница 2

^ Міжнародне авторське право Про авторське право і суміжні права
Установити, що об'єкти авторського права і суміжних прав, які є предметом міжнародного договору, до якого Україна приєдналася і згоду на обов'язковість ... К., 2001; Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: Книга 2: Виступи , статті європейських спеціалістів. – К., 2001; Міжнародне авторське право: ... У міжнародній практиці існує чотири міжнародні угоди в галузі авторського права і чотири — щодо суміжних прав. Авторське право регулюють: ... Двостороння чи багатосто-роння міжнародна угода долає територіальний характер авторських прав і до чужого починають ставитися, як до свого. ... Форми захисту авторського права. Матеріальні та процесуальні аспекти здійснення судового захисту. Міжнародні акти забезпечення авторських прав. ... Враховуючи сучасну роль авторського права у формуванні національного культурного потенціалу в міжнародному культурному обміні, а також у розвитку ... Особливу групу джерел сучасного авторського, права становлять міжнародні договори: Бернська конвенція з охорони літературних та художніх творів (1886 p. ...

Подробнее на сайте: yurist-online.com
^ Право інтелектуальної власності на літературний, художній та ін.
Міжнародне співробітництво у сфері охорони авторського права. Проголошений Україною курс на інтеграцію з ЄС ставить цілу низку проблем у сфері авторського ... Розділ З ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО^ ПРИВАТНОГО ПРАВА ... ТРАНСФОРМАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ З АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ У НОРМИ ... Саме міжнародне право є основою міжнародного економічного права. ... міжнародним екологічним правом, міжнародним авторським правом, міжнародним космічним ... туальним є положення Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р}, яким вказано на застосування у нашій державі норм міжнародного права ... Слід зазначити, що значних обсягів набула міжнародна торгівля контрафактними ( тобто незаконно виготовленими) об'єктами авторського права і суміжних прав, ... Нині в Україні джерелом права є Закон "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р., чинні міжнародні угоди, учасницею яких є Україна. Після ... Міжнародне приватне право, электронные книги, книги в электронном варианте, ... Авторське право і суміжні права 209 10.1. Понятгя авторського права та ... Міжнародні конвенції про охорону авторського права і суміжних прав // Вступ 3 1. Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності 4 2. Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права ... Авторське право і суміжні права. 10.1. Поняття авторського права та суміжних ...

Подробнее на сайте: proglaw.info
^ Міжнародне право інтелектуальної власності
поглибити їх знання в сфері міжнародного права інтелектуальної власності, зокрема, теоретичні та методологічні проблеми охорони авторського права, ... Тема: Міжнародне правове регулювання авторського права. Предмет: Право ... Захист авторського права в Україні 3. Міжнародне регулювання авторського права ... Отримані результати використовувалися автором при проведенні занять з курсу “ Міжнародне авторське право” в Інституті міжнародних відносин Київського ... Міжнародні угоди у сфері авторського права. Бернська конвенція. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів була укладена в 1886 р. ... Отже автор придає своїм ідеям певну форму і отримує право на захист твору від інших осіб. Безперечно питанням захисту авторських прав в міжнародному процесі

Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності

  Конвенція ВОІВ. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, була підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і набрала чинності в 1970 р. ВОІВ відповідає за сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва між державами, а також шляхом здійснення адміністративних функцій різних багатобічних договорів, пов’язаних з юридичними й адміністративними аспектами інтелектуальної власності.
Станом на 1 січня 2003 р. загальне число держав-членів ВОІВ становило 179.


^ Міжнародні угоди у сфері промислової власності^ Міжнародні угоди у сфері авторського права

(Інформація підготовлена за матеріалами ВОІВ)

джерело: Інтернет-сайт «ВЯПат»
^ Рекомендації
щодо вдосконалення механізму регулювання цифрового
використання об’єктів авторського права і суміжних прав
через мережу Інтернет
1.1. Рекомендації щодо вдосконалення механізму регулювання цифрового використання об’єктів авторського права і суміжних прав через мережу Інтернет (далі – Рекомендації) розроблені відповідно до Договору ВОІВ про авторське право від 20 грудня 1996 року, Договору ВОІВ про виконання і фонограми від 20 грудня 1996 року, Директиву 2001/29/ЄС „Про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві” від 22 травня 2001 року та Закону України „Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ.

1.2. Рекомендації розроблені з метою створення механізму регулювання цифрового використання об’єктів авторського права і суміжних прав, захисту прав авторів, виконавців та інших суб’єктів, які на законних підставах володіють майновими правами. У Рекомендаціях наведені приклади технічних та організаційних засобів захисту об’єктів авторського права і суміжних прав, а також особливості захисту авторського права і суміжних прав до їх порушення та особливості захисту авторського права і суміжних прав після їх порушення. Рекомендації сприятимуть діяльності організацій колективного управління майновими правами авторів та виконавців у процесі збору винагороди, розподілу та виплати винагороди за використання об’єктів авторського права і суміжних прав в Інтернеті. Не менш важливе місце в Рекомендаціях належить Інтернет-провайдерам, їх ролі у використанні об’єктів авторського права і суміжних прав, а також договорам, які Інтернет-провайдери укладають з користувачами Мережі.


Рекомендації
щодо забезпечення правомірності використання комп’ютерних програм вільного користування

^ 1. Загальні положення 

Ці Рекомендації пропонуються авторам (у тому числі співавторам), розповсюджувачам, користувачам комп’ютерних програм вільного користування й розроблені з урахуванням норм Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право від 20.12.1996, Цивільного кодексу України (далі – Кодекс), Законів України „Про авторське право і суміжні права”, „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2002 № 247-р „Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1588-р „Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом”, постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756 „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір”, „Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади” від 10.09.2003 № 1433, „Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади” від 04.03.2004 № 253, наказів Міністерства освіти і науки України від 08.01.2003 № 8 „Про утворення Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення” та від 02.12.2004 № 903 „Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах”.


Раздел 2. Анализ - И. О. заместителя мэра города, курирующего орган мэрии, организацию доклад,
ГЛОССАРИЙ - Учебно-методическое пособие москва 2005 Разработано В. Н. Фокиной, канд социол наук Под ред. Н. С. Сельской,...,
Сказка в трёх действиях версия 110510 - страница 14,
Конспект лекций по курсу «бухгалтерский учет» Содержание: Тема организация бухгалтерского учета на предприятии 2 - страница 25,
ПРИЛОЖЕНИЕ F - Element,
"Їстівне – неїстівне". Ведучий кидає м'яч одному з гравців, І якщо ведучий називає їстівне – м'ячик треба зловити, якщо неїстівне – ні,
Поставка детских игрушек по объекту: «Капитальный ремонт доу №33 по адресу: г. Мытищи, ул. Лесная, д. 9» - страница 7,
Опыт создания интернет-ресурсов педагогами оренбуржья - страница 15,
М. Н. Кедров (главный редактор), О. Л. Книппер-Чехова, А. Д. Попов, Е. Е. Северин, Н. М. Горчаков, П. А. Марков, В. Н. Прокофьев, Н. А. Абалкин, Н. Н. Чушкин - страница 5,
Редакционная коллегия: завьялов е. А - страница 43,
ГРИН — НАШ СОВРЕМЕННИК - Музеи Грина. Феодосия. Старый Крым,
Надзвичайна ситуація - Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників...,
Раздел 6. Организация воспитательной работы с обучающимися в учреждениях профессионального образования, пропаганды рабочего труда и профессиональной ориентации молодежи,
Правительства Российской Федерации от 17. 06. 2004 n 289 Собрание закон - страница 44,
Объяснение Постоянная сумма расходов - Как заработать на консалтинге,
Приложение 3 - Рекомендации для организаторов проектных работ и профессорско-преподавательских,
Глава тридцать вторая - Рене Генон – Царство количества и знамения времени,
Коммерсантъ, Городецкая Наталья;Хамраев Виктор, 20. 06. 2009, №109, Стр - страница 21,
C copyright Вадим Чернобров. Разрешено только размещение в электронных сетях без права извлечения коммерческой выгоды - страница 58,
Информация о системах обучения и умк, реализуемых в начальных классах города Иваново,
Глазовского Районного Совета депутатов от 22. 04. 2010 №401 программа - страница 39,
Л. М. Щукин по изданию: unlimited power by Anthony Robbins. N. Y.: «Fawcett Colombine»,
Таблица ответов - Рабочая программа практики по дополнительной специальности «социальный педагог»,
Древнегреческая философия как идеология рабовладельческого общества [18] - страница 28,