Закон україни - страница 2


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев‘яноста до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;

27) статті 128 і 1281 викласти в такій редакції:

"Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли державного технічного огляду або без поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") чи без ліцензійної картки на транспортний засіб, без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад 500 кілометрів -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - суб’єктів господарської діяльності від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян — суб'єктів господарської діяльності від п‘ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 1281. Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не передбаченого конструкцією транспортного засобу, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд -

тягне за собою накладення штрафу від п‘ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;

28) у статті 129:

у назві слово “сп‘яніння” замінити словами “алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції”;

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

“тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян — суб'єктів господарської діяльності від двадцяти п‘яти до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

частину другу викласти в такій редакції:

“Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у частині третій:

в абзаці першому слово “сп‘яніння” замінити словами “алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції”;

в абзаці другому слова “від чотирьох до восьми” замінити словами “від шістдесяти до сімдесяти п‘яти”.

29) статтю 130 викласти в такій редакції:

"Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -

тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до п‘ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб і на інших осіб — накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів громадян, або громадські роботи на строк від сорока до п‘ятдесяти годин або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першої цієї статті, –

тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від п‘ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб і на інших осіб – оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від п‘ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -

тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк десять років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб – оплатне вилучення транспортного засобу.

Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником) або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу працівника міліції, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, -

тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.

Керування річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими або маломірними від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб.

Дії, передбачені частиною п‘ятою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування річковими або маломірними судами, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п‘ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п‘ятнадцяти діб";

30) статті 131, 132 виключити;

31) доповнити статтею 1321 такого змісту:

"Стаття 1321. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами

Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами -

тягне за собою накладення штрафу на водіїв від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - суб’єктів господарської діяльності - від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

32) у статті 133:

в назві слова ”великогабаритних та великовагових вантажів” виключити;

в абзаці другому частини першої слова “від одного до трьох” замінити словами “від шести до десяти”;

в абзаці другому частини другої слова “від одного до п‘яти” замінити словами “від шести до десяти”, а слова “від двох до шести” – словами “від десяти до п‘ятнадцяти”;

в абзаці другому частини третьої слова “від двох до восьми” замінити словами “від десяти до двадцяти”, а слова “від трьох до десяти” – словами “від двадцяти до тридцяти”.

частину четверту виключити;

в абзаці другому частини п‘ятої слова та цифри “від 0,5 до двох” замінити слова ми “від десяти до п‘ятнадцяти”.

33) у статті 1331:

назву викласти в такій редакції:

“Стаття 1331. Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом”;

в абзаці другому частини першої слова “в розмірі двадцяти” замінити словами “від двадцяти до двадцяти п‘яти”;

в абзаці другому частини другої слова “від одного до трьох” замінити словами “від тридцяти п‘яти до сорока”, а слова “від п‘яти до десяти” замінити словами “від сорока до п‘ятдесяти”;

в абзаці другому частини третьої слова “в розмірі двох” замінити словами “від двох до п‘яти”;

в абзаці другому частини четвертої слова “в розмірі трьох” замінити словами “від трьох до семи”;

в абзаці другому частини п‘ятої слова “від одного до трьох” замінити словами “від десяти до двадцяти”;

абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:

“тягне за собою накладення штрафу на водіїв від сорока до сорока п‘яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб‘єктів господарської діяльності – від шістдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;

доповнити частинами восьмою та дев‘ятою такого змісту:

“Зберігання транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, поза встановленими місцями їх стоянки, -

тягне за собою накладення штрафу від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, що не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів –

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;

34) статтю 139 викласти в такій редакції:

"Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення

Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів до їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, відповідальними за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадянами - суб'єктами господарської діяльності заходів до заборони руху підвідомчих технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями, покриття яких може бути пошкоджене, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.

Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин і накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин”;

35) у статті 140:

у назві слова "шляхів" та "дорогах" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "автомобільних дорогах і вулицях";

у частині першій:

в абзаці першому слова "шляхів" та "шляхових споруд" замінити відповідно словами "автомобільних доріг і вулиць" та "дорожніх споруд";

в абзаці другому слова "від одного до чотирьох" замінити словами "від шістдесяти до вісімдесяти”;

частину другу викласти в такій редакції:

"Порушення визначеного законодавством порядку погодження (інформування) з Державною автомобільною інспекцією: встановлення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та об’єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального користування -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян — суб'єктів господарської діяльності – від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у частині третій:

в абзаці першому слова "на дорогах" та "дороги" замінити відповідно словами "автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах" та "автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду";

абзац другий викласти в такій редакції:

“тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб‘єктів господарської діяльності – від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, —

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до п‘ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб, громадян – суб'єктів господарської діяльності від п‘ятдесяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від п‘яти до десяти діб";

36) доповнити статтями 18827 та 18828 такого змісту:

“Стаття 18827. Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України

Невиконання законних вимог посадових осіб органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України про усунення порушень нормативних актів щодо експлуатації машин та актів з охорони праці під час їх експлуатації або створення перешкод для діяльності цих органів -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 18828. Невиконання законних вимог посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України щодо усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

37) у статті 221:

слово та цифри "статтями 121, 122, 1221, 1222, 123, 124, 130, 132" замінити словами та цифрами "частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою та четвертою статті 122, статтями 1222, 1224,1225 частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, частиною другою статті 1271, статтею 130”;

після слів та цифр “частиною третьою статті 133” доповнити словами і цифрами “статтею 139, частиною четвертою статті 140" а після цифр “18825” доповнити цифрами “18827, 18828”;

38) у статті 222:

у частині першій:

після слів і цифр “(частина перша статті 44” доповнити словами і цифрами “статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів)”, слова і цифри “статті 1223, 1241-1281, частини перша і друга статті 129, стаття 132, частини перша, друга, четверта і п‘ята статті 133” замінити словами і цифрами “частини перша, друга, четверта і п‘ята статті 121, статті 1211, 1212 частини перша і друга статті 122, частини перша і друга статті 123, статті 1241-126, частини перша, друга і третя статті 127, частина перша статті 1271,статті 128-129, частини перша, друга та п‘ята статті 133, стаття 1331";

слова і цифри “статті 137, 139, 140” замінити словами і цифрами “стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті”;

пункти 2 і 3 частини другої викласти в такій редакції:

"2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 ( в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), статтею 1241, частинами другою і третьою статті 126, частиною третьою статті 127, частиною першою статті 1271, статтями 128 - 129, статтею 1321, частиною шостою статті 1331, частинами першою, другою і третьою статті 140 цього Кодексу, - начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ або особа, що виконує його обов'язки;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, четвертою і п‘ятою статті 121, статтями 1211, 1212, частинами першою і другою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою і дев‘ятою статті 1331 цього Кодексу, – працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають спеціальні звання";

39) у статті 225:

у частині першій слова і цифри “частини третя і четверта статті 130, стаття 131” замінити словами і цифрами “частини п‘ята і шоста статті 130”;

у пункті 3 частини другої слова і цифри “частинами третьою і четвертою статті 130, статтею 131” замінити словами і цифрами “частинами п‘ятою і шостою статті 130”;

40) у частині першій статті 229 слово і цифри “статті 1331” замінити словами і цифрами “частини перша, друга, четверта, п‘ята і сьома статті 1331, стаття”;

41) у статті 2351:
Литовська Республіка - Міністерство економіки України,
Факультет гуманитарного и социально-экономического образования - страница 14,
ЧТО ОТТАЛКИВАЕТ ОТ НАС УДАЧУ - Сергей Ключников фактор успеха новая психология саморазвития,
Приказ № от 20 г. Основная образовательная программа начального общего образования - страница 13,
Учебно-методический комплекс подготовлен Юдиной А. С, консультантом отдела экономического анализа и планирования передачи дорог, Управления экономики и планирования - страница 13,
ГЛАВА III - Искренность респондентов в массовых опросах,
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА - Рабочая программа мех Татьяны Александровны, II квалификационная категория по учебному курсу...,
Российские сми о мчс мониторинг за 30 января 2012 г - страница 55,
Кабинету Министров Республики Татарстан: предусматривать средства для реализации Программы при разработке проектов закон - страница 3,
2. Приоритетные направления социального развития и создания комфортной среды обитания 15 - страница 9,
§ 40 - Смерть и её отношение к неразрушимости нашего существа", "Идеи этики", "Метафизика половой любви", "Основные...,
Текст взят с психологического сайта - страница 2,
Даанышмандык - © Өмүрбүбү Бегалиева, 2007,
Н. А. Соколова слайд 1, 2 Лекция - страница 4,
Студент должен уметь - Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 9 з е. (324 часа),
Айн Рэнд: «Атлант расправил плечи. Книга 3» - страница 25,
Ассоциация гимназий санкт-петербурга воспитательные подходы и системы в современном гимназическом образовании Материалы Третьей Всероссийской конференции по проблемам современного гимназического образования в России, проходившей в Санкт-Петербурге по инициативе Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга - страница 34,
Психология и педагогика - страница 4,
Дисциплина «основы туристического сервиса»,
ГЛАВА V. В САДАХ ЦОАМ - Вшколе третьего цикла начался последний год обучения,
Андрей Белый Между двух революций Воспоминания в 3-х книгах - страница 20,
Итоги, Бабиченко Денис, 12. 09. 2005, №37, Стр. 10 10 лапы прочь от москвы! 11 - страница 9,
Перевод с английского - страница 49,
Міністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет імені михайла остроградського на правах рукопису - страница 3,