ІІІ. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі - Управління освіти виконкому миколаївської міської ради миколаївська...


ІІІ. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі


 Аляев, Ю.А. Модели АРМ ученика с использованием технологи штрихового кодирования информации / Ю.А. Аляев // Школьные технологии. – 2005. – №5. – С. 212-215.

 Аляев, Ю.А. Способы подготовки, организации и проведения уроков с использованием технологии штрихового кодирования информации / Ю.А. Аляев // Школьные технологии. – 2005. – №9. – С. 172-176.

 Аляев, Ю.А. Штриховое кодирование в информационных технологиях / Ю.А. Аляев // Школьные технологии. – 2005. – №3. – С. 182-188.

 Андреев, А.А. Применение сети Інтернет в учебном процессе / А.А. Андреев // Інформатика и образование. – 2005. – №9. – С.2-7.

 Андрюханова, В.М. Упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес / В.М. Андрюханова // Директор школи. Україна. – 2005. – №8-10. – С. 115-121.

Комп’ютерні технології у навчанні

 Анохин, С. Возможности применения технологий Интернета в образовании / С. Анохін // Народное образование. – 2006. – №5. – С. 157-162.

 Апробація електронних засобів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №4. – С. 43-44.

 Архипова, А.И. Учебник нового поколения как важнейшее средство информатизации среднего образования / А.И. Архипова // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. – №5. – С. 29-34.

 Аствацатуров, Г. Технология конструирования мультимедийного урока / Г. Аствацатуров // Учитель. – 2004. – №2. – С.2-5.

 Баврин, Г. Информационные модели систем организации учебно-воспитательного процесса / Г. Баврина // Информатика и образование. – 2003. – №12. – С. 123-125.

 Беженар, Г. Нові інформаційні технології у навчальному процесі сучасної школи / Г. Беженар // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. – №37. – С. 13-15.

 Белык, С.О. Использование электронного журнала в работе учителя / С.О. Белык // Информатика и образование. – 2005. – №11. – С. 26-29.

 Бершадский, М.Е. Возможные направления интеграции образовательных и информационно-коммуникативных технологий / М.Е. Бершадский // Педагогические технологии. – 2006. – №1. – С. 9-50.

 Беспалов, П. Компьютерная компетентность в контексте личностно ориентированного обучения / П. Беспалов // Педагогика. – 2003. – №4. – С. 41-45.

 Бєлова, О. Автоматизовані системи управління як засіб семестрово-блочного навчання / О. Бєлова // Директор школи (Шкільний світ). – 2004. – №14. – С. -11.

 Биков, В. Засоби навчання нового покоління комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі/В.Биков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №5. – С.20-23.

 Богачков, Ю. Вимірювання навчальних досягнень за допомогою Інтернет-технологій / Ю. Богачков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №2. – С. 11-13.

 Богданов, І. Школа сідає за комп’ютер: Практичні можливості та дидактична доцільність інформаційних технологій / І. Богданов // Відкритий урок. – 2004. – №1-2. – С. 18-20.

 Бодрик, О. Від вивчення інформаційних технологій до їх практичного застосування / О. Бодрик // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №7. – С.28-30.

 Бокарев, М.Ю. Система педагогических информационно- развивающих технологий единого профессионально-ориентированного процесса обучения / М.Ю. Бокарев // Информатика и образование. – 2005. – №10. – С. 95-96.

 Брыксина, О. Конструирование урока с использованием средств информационных технологий и образовательных электронных ресурсов/ О. Брыксина // Информатика и образование. – 2004. – №5. – С. 34-38.

 Будин-Соколова Е. Внедрение информационно-компьютерных технологий в систему общего образования: деятельностный подход / Е. Будин-Соколова // Учитель. – 2005. – №3. – С.63-66.

 Буряк, В. Навчальна діяльність у комп’ютерному середовищі / В. Буряк // Рідна школа. – 2006. – №9. – С. 14-17.

 Ваграменко, Я. Применение модели телекоммуникационной сети для обучения школьников приемам работы с гипертекстовыми материалами / Я. Ваграменко // Педагогическая информатика. – 2003. – №2. – С. 3-11.

 Валах, В. ІКТ в освіті в умовах інформаційного суспільства / В.Валах // Інформатика (Шкільний світ). – 2004. – №31-32. – С.34.

 Вітюк, О. Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі школи / О. Вітюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №7. – С.14-16.

 Волинський, В. Дидактичні призначення і характеристики комп’ютерних електронних навчальних посібників і підручників / В. Волинський // Українська мова і література в школі. – 2006. – №4. – С.55-59.

 Волинський, В. Класифікація комп’ютерних програмно-педагогічних засобів навчання / В. Волинський // Українська мова і література в школі. – 2005. – №5. – С.63-66.

 Волинський, В. Загальна характеристика комп’ютерних засобів навчання / В. Волинський // Біологія і хімія в школі. – 2005. – №2. – С. 44-45.

 Волинський, В. Класифікація програмних засобів навчального призначення / В. Волинський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №1. – С.19-20.

 Гевал, П. Вчителі та учні: 160 авторських програм: Навчально-методичне забезпечення комп’ютерно-орієнтованих уроків / П. Гевал // ВІдкритий урок. – 2004. – №1-2. – С.20-22.

 Гнатюк, Д. ІТ-технології – перепустка до майбутнього!/ Д. Гнатюк // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. – №47. – С.15-16; №48. – С.12-13.

Інформатизація школи

 Гнідая, С. Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес / С. Гнідая // Директор школи,ліцею, гімназії. – 2006. – №1. – С. 38-41.

 Головач, С.Н. Преподавание информационных технологий в условиях малокомплектной школы / С.Н. Головач // Школа. – №3. – С. 90-93.

 Гриценко, В. Суспільство знань: проблеми розвитку і використання нових інформаційних технологій / В. Гриценко // Інформатика (Шкільний світ). – 2003. – №21-24. – С. 5-7.

 Гузеев, В.В. Консультации: электронные рисунки для образования / В.В. Гузеев // Педагогические технологии. – 2006.- №3. – С. 115-129.

 Гузеев, В.В. Поколения образовательных технологий: технологии образования в глобальном информационном сообществе / В.В. Гузеев // Химия в школе. – 2004. – №2. – С. 12-17.

 Дворецкая, А.В. Основные типы компьютерных средств обучения / А.В. Дворецкая // Школьные технологии. – 2004. – №3. – С. 187-188.

 Дворецкая, А.В. Применение кластерного поиска в образовании / А.В. Дворецкая // Педагогические технологии. – 2006. – №4. – С. 61-71

 Демченко, Е. Применение современных технологий в педагогическом образовании / Е. Демченко // Дополнительное образование. – 2004. – №1. – С. 27-29.


Інформаційні технології в позашкільній освіті


 Долинер, Л. Информационные технологи и коммуникационные технологии обучения: проблемы и перспективы / Л. Долинер // информатика и образование.- 2003. – №6. – С. 125-128.

 Дорошенко, Ю. Навчання комп’ютерних графічно-інформаційних технологій у старшій профільній школі / Ю. Дорошенко // Інформатика (Шкільний світ). – 2004. – №31-32. – С. 9-12.

 Драхлер, А. Высокий старт: Использование новых информационных технологий в преподавании общеобразовательных предметов / А. Драхлер // Учительская газета. – 2004. – №48. – С. 7 (Вкладыш №16).

 Дрібниця, В. Електронний підручник – сучасний засіб навчання / В. Дрібниця // Історія в школі. – 2004. – №2. – С.47-48.

 Дьячук, П.П. Динамическое компьютерное тестирование / П.П. Дьячук // Педагогическая информатика.– 2005. – №3. – С. 3-8.

 Євтєєв, В. Досвід вивчення інтенсивних web-технологій у середній школі та педагогічному ВНЗ / В. Євсєєв, С. Семеріков, І. Теплицький // Рідна школа. – 2004. – №2. – С. 46-47.

 Желюк, О. Використання комп’ютера у вихованні / О. Желюк // Інформатика (Шкільний світ). – 2003. – №11. – С. 14.

 Жилкин, В.В. Образовательный сайт для учителей / В.В. Жилкин // Профессиональное образование. – 2005. – №6. – С. 14.

 Жук, Ю. Комп’ютерно орієнтовані засоби навчальної діяльності: Проблеми створення та впровадження / Ю. Жук // Інформатика (Шкійльний світ). – 2004. – №31-32. – С. 43-46.

 Забарна, А. Комп’ютерно-орієнтовані технології у навчально-виховній діяльності освітнього закладу / А.Забарна // Завуч (Шкільний світ). – 2004. – №8. – С. 1-5 (Вкладка).

 Замолоцких, Е.Г. Об информационно-компьютерных технологиях в воспитательной работе общеобразовательных учреждений / Е.Г. Замолоцких // Педагогическая информация. – 2005. – №4. – С. 43-45.

 Засыпкина, Г. Международные образовательные проекты с использованием современных средств коммуникации / Г. Засыпкина // Дополнительное образование. – 2004. – №8. – С. 49-52.

 Информационные и медийные технологии в образовательном процессе // Приложение к журналу «Лицейское и гимназическое образование». – 2003. – №7. – 32 с.

 Использование информационных технологий в образовательном процессе // Школа. – 2004. – №3. – С. 20-51.

 Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе // Информатика и образование. – 2003. – №8. – С. 70-74.

 Іванова, О. Система інтерактивного тестування «САПФІР»: Досвід реалізації комп’ютеризованих навчальних систем в Україні / О. Іванова // Інформатика (Шкійльний світ). – 2006. – №14. – С. 8-10.

 Капітонов, П.В. Використання інформаційних технологій у середній школі в процесі навчання / П.В. Капітонов // Англійська мова і література. – 2005. – №31. – С. 4-5.

 Карп, С. Електронні навчально-методичні комплекси у навчальному процесі середньої школи / С. Карп, О. Кохан, В. Редько // Освіта. – 2003. – №47. – С. 11.

 Кателл, Д. Информационные и коммуникационные технологии для активного обучения / Д. Кателл // Информатика и образование. – 2004. – №3. – С.77-86.

 Киричков, Я.В. застосування MICROSOFT WINDOWS 2003 SERVER у навчальному закладі / Я.В. Киричков // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2005. – №7. – С. 31-35.

 Киселева, М.М. Использование компьютерных технологий в межпредметных проектах / М.М. Киселева // Информатика и образование. – 2005. – №8. – С. 27-37.

 Коваль, О. Електронна лекція – нова форма використання сучасних технологій в освітньому просторі / О. Коваль // Інформатика (Шкільний світ). – 2006. – №8. – С. 23-24.

 Комендантов, В. Інноваційні напрями інформаційних технологій / В. Комендантов // Рідна школа. – 2006. – №8. – С. 29-30.


Інформаційні технології в позашкільних закладах


 Компютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посібник для вчителів // Інформатика (Шкільний світ). – 2006. – №3-4. – С. 3-96.

 Конычева, Г. Информационная образовательная среда – средство повышения эффективности обучения / Г. Конычева // Директор школы. – 2004. – №1. – С.18-22.

 Кораблев, А.А. Информационно-телекоммуникационные технологии в образовательном процессе / А.А. Кораблев // Школа. – 2006. – №2. – С. 37-45.

 Корнієнко, М. Телекомунікаційні технології в навчально-виховному процесі закладів освіти / М. Корнієнко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2004. – №3. – С. 14-16.

 Коротков, А. Компьютерное образование с позиций системно-деятельностного подхода / А. Коротков // Педагогика. – 2004. – №2. – С. 3-10.

 Коротков, А. Основные направления учебной деятельности в компьютерной среде / А. Коротков // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2004. – №6.- С. 25-27.

 Корюненко, М. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті /М. Корюненко. // Освіта України. – 2006. – №82. – С. 4-5.

 Кротов, А. «Идеальный наставник» или Как успешно сдать экзамен с первой попытки: Программа «Компьютер-наставник» / А. Кротов // Учитель. – 2005. – №3. – С. 12-13.

 Крючкова, М.Т. Система контролю знань за допомогою сучасних інформаційних технологій / Т.М. Крючкова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2006. – №4. – С. 32-33.

 Кудін, А. Інноваційна школа: Інформатизація навчального процесу / А. Кудін // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №4. – С. 32-37.

 Кудряшова, Т. Электронные средства обучения: в чем их преимущество над традиционными? / Т. Кудряшова // Директор школы. – 2004. – №7. – С. 57-59.

 Куклев, В.А. Опыт разработки электронных образовательных ресурсов: От компьютеризированных учебников через сетевые технологии к мобильному образованию / В.А. Куклев // Информатика и образование. – 2006. – №2. – С. 103-106.

 Лабутин, В.Б. Аспекты применения информационных технологий в образовательном процессе / В.Б. Лабутин // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2003. – №4. – С. 62-64.

 Левитас, Г.Г. Технология применения учебных циклов: применение компьютера в двухурочном цикле / Г.Г. Левитас // Педагогические технологии. – 2005. – №3. – С. 67-83.

 Малицька, І. Глобальні освітянські мережі / І. Малицька // Директор школи. Україна. – 2006. – №10. – С. 22-27.

 Мараховська, Л. Інформаційні технології та парадигма сучасної освіти / Л. Мараховський // Наука та наукознавство. – 2004. – №1. – С. 110-113.

 Мацьоха, О. Інтернет-ресурси загальноосвітніх навчальних закладів / О. Мацьоха // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2005. – №4. – С. 33-36.

 Мірошниченко, Ю. Комп’ютерна техніка як засіб удосконалення технологічної культури школярів / Ю. Мірошниченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. – №2. – С. 8-10.

 Молочков, В. Информационные технологии обучения / В. Молочков // Компьютерные учебные программы и инновации. – 2004. – №1. – С. 65-68.

 Мунтьян, Т. Використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі / Т. Мунтьян // Директор школи (Шкільний світ). – 2004. – №5. – С. 27-28.

 Нестеров, В. Оценка успеваемости учащихся и информационные технологии / В. Нестеров // Информатика и образование. – 2005. – №11. – С. 121-123.

 Никитенко, С. Многопрофильные образовательные серверы в Интернете / С. Никитенко // Школьные технологии. – 2003. – №2. – С. 95-100.

 Новиков, С. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе / С. Новиков // Педагогика. – 2003. – №9. – С. 32-38.

 Нові інформаційні технології навчання // Освітні технології: навчальний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – С. 163-180.

 Новожилова, Н.В. Интернет-ресурсы в исследовательской деятельности учителей и учащихся / Н.В. Новожилова // Школьные технологии. – 2004. – №4. – С. 148-152.

 Новожилова, Н.В. Консультации: Интернет в образовании / Н.В. Новожилова // Педагогические технологии. – 2006. – №3. – С. 109-114.

 Новоселова, Е.Н. Создание Web -страниц с помощью HTML / Е.Н. Новоселова // Информатика и образование.- 2004. – №11. – С. 47-56; 2005. – №1,2,3.

 Носенко, Э.Л. Интерактивные компьютерные методики стимулирования самостоятельной работы школьников / Э.Л. Носенко, С.В. Чернышенко, К.П. Кутова // Педагогическая информатика. – 2005. – №4. – С. 36-40.

 Олексюк, В.П. Створення та використання інтернет-серверів у навчальному процесі / В.П. Олексюк // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2003. – №4. – С. 25-27.

 Олимпийцы Интернета: Технологи образования и учебный процесс // Лицейское и гимназическое образование. – 2005. – №8. – С. 41-44.

 Орлова, І.В. Апробація комп’ютерних програм навчального призначення у загальноосвітніх навчальних закладах / І.В. Орлова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2004. – №8. – С. 34-38.

 Павленко, О. Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідній діяльності учнів / О. Павленко // Рідна школа. – 2004. – №1. – С. 42-44.

 Панкова, Е.В. Методика организации тестирования средствами текстового процессора WORD / Е.В. Панкова // Информатика и образование. – 2006. – №4. – С. 92-96.

 Прозорова, Ю. Организация среды учебного информационного взаимодействия на базе Интернета / Ю. Прозорова // Информатика и образование. – 2003. – №3.- С. 62-66.

 Ревел, Ф. Интерактивные доски взамен обычной школьной / Ф. Ревел // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2004. – №4. – С. 44-46.

 Розов, Н. Некоторые проблемы методики использования информационных технологий и компьютерных продуктов в учебном процессе средней школы / Н. Розов // Информатика (Первое сентября). – 2005. – №6. – С. 26-29.

 Руденко, В. Перспективні методики доступу до Інтернету / В. Руденко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2005. – №4. – С. 37-38.

 Руденко, В. Програмні засоби навчального призначення / В. Руденко // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2005. – №8. – С. 48.

 Рыбанов, А. Создание многомерного электронного учебника / А. Рыбанов // Информатика и образование. – 2004. – №5.- С. 86-90.

 Савіна, Н. Нові інформаційні технології в шкільних технологіях / Н. Савіна, Г. Павлова // Шкільний світ. – 2002. – №3. – С. 3-4.

 Самойлова, С.П. Информационное взаимодействие: анализ механизмов / С.П. Самойлова // Школьные технологии. – 2004. – №4. – С. 159-162.

 Санина, С.П. Компьютерное моделирование в исследовательской деятельности учащихся / С.П. Санина // Педагогические технологии. – 2005. – №4. – С. 36-45.

 Сапрыкина, Г.А. Современный электронный учебник / Г.А. Сапрыкина // Школьные технологии. – 2004. – №6. – С. 78-83.

 Сапрыкина, Г.А. Электронные учебники: отличительные признаки, структура, применение / Г.А. Сапрыкина // Школьное планирование. – 2006. – №4. – С. 101-105.

 Северова, Т. Опыт информатизации адаптивной школы / Т. Северова // Информатика и образование. – 2003. – №11. – С. 68-75.

 Селевко, Г. Проектуємо комп’ютерний урок / Г. Селевко // Відкритий урок. – 2006. – №3-4. – С. 19-25.

 Селеменев, С. Информационные технологии в школе: проблемы и поиски решения / С. Селеменев // Информатика и образование. – 2005. – №5. – С. 97-100.

 Семке, А. Диалоговая среда: Использование мультимедийных учебников и интернет-технологий в образовательном процессе / А. Семке // Учительская газета. – 204. – №51. – С. 4-5 (вкладыш №29).

 Сергеев, И. Новые компьютерные технологии в обучении / И. Сергеев // Дополнительное образование. – 2004. – №4. – С. 46-50.


Позашкільна освіта


 Сиденко, А. Веб-страницы в помощь учителю /А. Сиденко // Педагогическая техника. – 2004. – №1. – С. 115-117.

 Симонова, О. Методи використання інтерактивної дошки у навчальному процесі / О. Симонова // Інформатика (Шкільний світ). – 2006. – №33-34. – С. 6-28.

 Сікорський, П.І. Комп’ютерні технології навчання: сутність та особливості впровадження / П.І. Сікорський // Педагогіка і психологія. – 2004. – №4. – С. 29-35.

 Соболь, М. Деякі аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі / М. Соболь // Вересень. – 2003. – №1. – С. 46-50.

 Соловьева, Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя: методический материал / Л.Ф. Соловьева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 160 с.

 Солонин, В.В. Персональный Интернет-комплекс и персонализированное образование / В.В. Солонин // Информатика и образование. – 2006. – №5. – С. 111-113.

 Співаковська, Є.О. Позашкільна освіта в контексті інтернет-технологій / Є.О. Співаковська // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2004. – №7. – С. 30-32.

 Тележенко, В. Комп’ютеризація навчального процесу. Шляхи ефективності / В. Тележенко // Освіта України. – 2004. – №25 (2 квітня). – С. 5,10.

 Теплицький, І. Комп’ютерне моделювання в системі шкільної освіти / І. Теплицький // Рідна школа. – 2003. – №2. – С. 54-56.

 Титова, Л. Як використовувати електронні технології / Л. Титова // Директор школи. Україна. – 2006. – №10. – С. 28-37.


Самостійна робота учнів з використанням електронних технологій


 Ткачук, В. Комп’ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери ризику / В. Ткачук // Вища освіта. – 2004. – №4. – С. 77-81.

 Толмачева, А.А. Опыт внедрения виртуальных экскурсий и телекоммуникационных проектов в средней школе / А.А. Толмачева // Школьные технологии. – 2006. – №4. – С. 103-107.

 Уваров, А. Информатизация школы и проблема трансформации учебных курсов / А. Уваров // Информатика и образование. – 2004. – №7. – С. 23-28; №8. – С. 10-16.

 Усенков, Д. Интерактивная доска SMART BOARD: до и во время урока / Д. Усенков // Информатика и образование.- 2006. – №2. – С. 40-48.

 Усенков, Д. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе / Д. Усенков // Информатика и образование.- 2003. – №6. – С. 93-96; №7. – С. 66-70.

 Утюжникова, Т.К. Применение компьютерных технологий на уроке / Т.К. Утюжникова // Відкритий урок. – 2003. – №1. – С. 37-38.

 Хуторской, А. Интернет-технологии в школьном обучении / А. Хуторской // Школьные технологии. – 2004. – №1. – С. 144-154.

 Чабанна, Н. Вітчизняні програмні засоби навчального призначення / Н. Чабанна // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2004. – №3. – С. 42-43; №6. – С. 34-35.

 Шишкіна, М. Основні етапи розвитку та використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання М. Шишкіна // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2004. – №4. – С. 42-44.

 Штиченко, Г. Впроваджуємо інформаційні технології / Г. Штиченко // Обдарована дитина. – 2004. – №1. – С. 25-28.

 Щербаков, А.Г. Комп’ютерне тестування – важливий методичний інструмент сучасного вчителя / А.Г. Щербаков // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2006. – №4. – С. 30-31.

 Эглит, В. Интернет-технологии глазами рядового учителя / В. Эглит // Педагогическая техника. – 2006. – №3. – С. 93-96.

 Электронные учебные ресурсы // Лицейское и гимназическое образование. – 2005. – №1. – С. 1-32 (вкладыш).

 Якушина, Е. Образовательные Интернет-ресурсы в учебном процессе / Е. Якушина // Народное образование. – 2005. – №7. – С. 133-139.

Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст - страница 2,
С. В. Доронина, И. Ю. Качесова - страница 27,
Глава четвертая. Как улучшить память - Курсов ораторского искусства, где применялся мой метод,
Глава XIV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЛОККА - Бертран Рассел история западной философии,
Совсем другая медицина. ( с сокращениями и дополнениями - страница 17,
Боксер! Ты что, купил билеты на это шоу? Или как? - страница 35,
Алучшей иллюстрацией лекций, статей и книг Брэгга служил он сам, его собственный опыт, его образ жизни. В 90-летнем возрасте он был силен, подвижен, гибок и вынослив, как юноша - страница 5,
Уральский федеральный округ - Правительство российской федерации распоряжение,
Глава 7. Второй год войны. Саратов – Хвалынск - Конкурс Александра вощинина. Силуэты далёкого прошлого,
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ - Харківському національному університету ім. В. Н. Каразіна...,
Осуществлены в рамках проекта «Повышение организационного уровня развития и профессионализма нко амурской области» - страница 20,
Краткий список Новинок каталога 16’2011 - Обзор каталога №16 2011,
Рекомендации по анализу данных и контролю состояния водосбросных сооружений и,
Ввод-вывод См. порт ввода-вывода пакет запроса ввода-вывода - Знаки $$Rename txt,
Правила документооборота и технология обработки учетной информации 249 > Особенности организации учета и документооборота в филиале и дополнительном офисе 250 Формирование учетных (банковских) документов 251 > Хранение документов 252 - страница 51,
9. ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ - План работы муниципального учреждения «информационно-методический центр»,
Телекоммуникация наука о связях одного человека с другим,
Жак лакан семинары - страница 10,
Предисловие - страница 3,
Г. Николаевск-на-Амуре. Пароход "Байкал". Мыс Пронге и вход в Лиман. Сахалин полуостров. Лаперуз, Браутон, Крузенштерн и Невельской - страница 19,
Любимые наши АРиМА! Так держать! Молодцы! - АРима общественное движение,
Книга ориентирована не только на читателя-специалиста. Она доступна студенту, ученому, занимающемуся общественными науками, или обычному читателю, который хочет разобраться в психологических проблемах современного человека - страница 38,
Аркадий и Борис Стругацкие. Трудно быть богом - страница 10,
Шифрование - Методические указания по изучению теоретической части Чебоксары 2009 г,