Львівський національний університет імені Івана Франка - Робочий навчальний план на 2011 2012


^ Львівський національний університет імені Івана Франка

Р
“Затверджую”

Проректор


р.обочий навчальний план на

2011

-

2012

навчальний рік
Галузь знань

0305 – “Економіка і підприємництво”
Напрям підготовки

6.030508 – “Фінанси і кредит”
Факультет

економічний

форма навчання

денна
Курс

четвертийТривалість І семестру

18 тижнів (з 1. 09. 2011 р. до 4. 01. 2012 р.)
ІІ семестру

13 тижнів (з 9. 02. 2012 р. до 09. 05. 2012 р.)
Номер за порядком

Навчальні дисципліни

Сигма

Кількість студентів

К-ть груп

І семестр

ІІ семестр

Форми звітності

по семестрах

Перелік напрямів підготовки з якими лекції читають в одному потоці

Кафедра
КК

КП

ПС

ЛБ

Кількість кредитів

в ECTS

Всього аудиторних годин

в тому числі

Самостійна робота

Кількість годин на тиждень

в тому числі

Кількість кредитів

в ECTS

Всього аудиторних годин

в тому числі

Самостійна робота

Кількість годин на тиждень

в тому числі

Іспити

Заліки

Контрольні роботи

Курсова робота
Лекції

Практичні

Лабораторні

Лекції

Практичні

Лабораторні

Лекції

Практичні

Лабораторні

Лекції

Практичні

Лабораторні^ Нормативні дисципліниБанківська система257

9
5

72

36

36

0

108

4

2

2

07 п.


3 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту
  1. 1.

Податкова система257

9
5

72

36

36

0

108

4

2

2

07 п.7 ф.

3 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту
  1. 2.

Фінансовий ринок257

9
4

54

36

18

0

90

3

2

1

07 п.


3 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту
  1. 4.

Фізичне виховання257

9
0

36

0

36

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
72 потоки

Фізичного виховання


Бюджетна система257

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

39

26

13

0

141

3

2

1

0

8 п.


3 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту^ Вибіркові дисципліни

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Соціальне страхування257

9
3

54

36

18

0

54

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
73 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Іпотечний ринок257

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

39

26

13

0

69

3

2

1

0
83 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Фінансова безпека суб’єктів господарювання257

9
2

36

18

18

0

36

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
73 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Фінансова звітність257

9
2

54

36

18

0

18

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
73 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Фінансовий аналіз257

9
3

54

36

18

0

54

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 п.


3 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Фінансовий аудит257

9
3

54

36

18

0

54

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 п.


3 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Облік і аудит у банку257

9
3

54

36

18

0

54

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
73 потоки

Банківського і страхового бізнесу


Оподаткування юридич­них і фізичних осіб257

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

39

26

13

0

69

3

2

1

0
83 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Бюджетування діяльнос­ті суб’єктів господарю­вання257

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

52

26

26

0

56

4

2

2

0

8 п.


3 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Митна справа257

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

39

26

13

0

69

3

2

1

0
83 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Казначейська справа257

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

39

26

13

0

69

3

2

1

0
83 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Податковий облік і звітність257

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

39

26

13

0

69

3

2

1

0

8 п.


3 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту


Аналіз банківської діяльності257

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

39

26

13

0

69

3

2

1

0
83 потоки

Банківського і страхового бізнесу


ІС і технології у фінансах257

9

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

39

13

0

26

33

3

1

0

2
83 потоки

ІС у менеджменті


Банківські операції257

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

26

13

13

0

46

2

1

1

0
83 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредитуРАЗОМ:
30

540

306

234

0

576

30

17

13

0

30

390

234

130

26

690

30

18

10

2

5/3

5/7Ділова іноземна мова (факультатив)155

9
0

36

0

36

0

0

2

0

2

0

0

26

0

26

0

0

2

0

2

0
8


Іноземних мовДілова іноз. мова (фран­цузька), (факультатив)10

1
0

36

0

36

0

0

2

0

2

0

0

26

0

26

0

0

2

0

2

0
8


Іноземних мов^ Оглядові лекції Економічна теорія257

9
14


2 потоки

Економічної теорії та маркетингуСпеціальність257

9
16


2 потоки

Фінансів, грошового обігу і кредиту^ Екзаменаційна сесія: І семестр з

10 01

до

30.01

Канікули: І семестр з

5.01

31.01

до

09.01

8.02
ІІ семестр з

10.05

до

24.05
Оглядові лекції з

25. 05

до

31.05

Декан факультету

Державні іспити: економічна теорія

комплексний іспит зі спеціальності

1.06

1.06

до

30.06

30.06

Л
“Затверджую”

Проректорр.
Отчет о результатах самообследования 080502. 65 Экономика и управление на предприятии - страница 23,
Отчет федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования - страница 13,
Где лучше жить в Евпатории - страница 2,
Открытый публичный доклад содержит отчет о работе моу астаповская основная общеобразовательная школа за 2010 2011 учебный год, предназначен для родителей, администрации поселения Астаповское, уо, общественности - страница 5,
Для специалистов в области бухгалтерского учета и отчетности мсфо (ias) 12 Налоги на прибыль - страница 7,
Программный комитет форума - страница 3,
ЗВІТ ПPО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТОВ «АГРОМАРКЕТ» - Управління платоспроможністю підприємства Зміст,
Работа Программирование обработки строк символов,
Частина 1 Автор оригінальних та упорядник законспектованих текстів Валерій стеценко львів Видавничий центр лну імені Івана Франка 2010 у 2-х частинах - страница 21,
482 Ю.Батулин - Книга состоит из двух чвстей. Впервой книге Ю. П. Батулин делится с читателем своими мыслями о природе...,
Письмо 114 - Святитель Николай Сербский,
ТЕОРИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ - Теория ценных бумаг посещаемость: второй семестр 2011-2012 учебного года,
ГЛАВА ТРЕТЬЯ - Джо Наварро, Марвин Карлинс – я вижу, о чем вы думаете,
Справка о Перечне технологических платформ, предлагаемых для утверждения Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям Медицинские и био- технологии - страница 16,
Раздел II. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРОВ - Налоговый кодекс российской федерации часть первая,
Глава 10. ^ Женщины и… мужские носки - Книга Андрея Зберовского написана в традиционной для автора форме, где большая ча,
Федеральный закон - страница 6,
«Общественный Сибирский Альянс» - страница 2,
Российские сми о мчс мониторинг за 15 апреля 2011 - страница 45,
2 Испытание вяжущих цементов, растворов и др - страница 16,
РАЗДЕЛ III - Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред....,
Прикладная юридическая психология - страница 47,
3.3. Дополнительное образование - Районный отдел образования Администрации Кимрского района Тверской области,
Информационный бюллетень профсоюза №4(111) 2011 г - страница 3,