Учена рада з гуманізації та гуманітаризації технічної освіти інститут гуманітарно-педагогічних проблем оргкомітет - страница 3

^ П’яст Н. Й., к. філол. н., доцент.
3. Обережно – запозичення!
Старовойт Ю. Л., к. філол. н., доцент.
4. Непряма номінація в українському розмовному мовленні.

^ Лепко Г. В., викладач.

5. Творчість Спиридона Черкасенка.

Опанасюк М. М., викладач.

6. Визначення статусу іменників-юкстапозтів у сучасній українській літературній мові.

Озеранська Л. А., викладач.

7. Художня візія тоталітарної дійсності в публіцистиці Уласа Самчука.

Солодар Л. В., викладач.

8. Еквіваленти деяких українських префіксів в англійській мові.

Зозуля І. Є., викладач.

9. Вікторини на заняттях з української мови для іноземців.

Іванець Т. Ю., ст. викладач.

10. Особливості підготовки слухачів ЗФМШ до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Олійник Л. І., викладач.

11. Взаємозв’язок конототивного і денотативного компонентів у лексичному значенні дієслів.

Стадній А. С., викладач.

12. Про міжпредметну координацію у навчанні мови спеціальності студентів - іноземців технічного вузу.

Горчинська Л. В., викладач.

13. Перехідні та неперехідні дієслова української та англійської мов (на матеріалі словників).

Андрікевич І. А., викладач.

14. Словники сучасної української мови.

Абрамчук О. В., к. пед. н., доцент.

15. Проблеми навчання аудіювання на уроках іноземної мови.

Кошельник В. В., викладач.

16. Особливості вживання діалектизмів у творах В. Стефаника.

Грабенко Т. О., викладач.

17. Контрастивні стилістичні засоби втілення концепту “Творча особистість” у романі Е. Л. Доктороу “Регтайм”.

^ Серечкова Л. Л., викладач.

18. Складні проблеми щодо вживання закінчень кличного відмінка.

Ходжаніязов І. К., ст. гр 2КС-06, Вільямов І. О., ст. гр. 1ІС-06, науковий керівник – д. філол. н.,професор Азарова Л. Є.

19. Про нове вживання деяких сполучників в українській мові.

^ Козачук А. В., ст. гр. 1ІС-06, Мельник С. О., ст. гр. 2КС-06, науковий керівник – д. філол. н., професор Азарова Л. Є.

20. Типові помилки у вживанні похідних прийменників.

^ Макуха І. В., ст. гр. 1АМЗ-06, науковий керівник – д. філол. н., професор Азарова Л. Є.

21. Правильно утворюймо форми ступенів порівняння прикметників.

Вербіна М. В., ст. гр. 2АМЗ-06, Дремлюга А. В., ст. гр. 2АМЗ-06, науковий керівник – д. філол. н., професор Азарова Л. Є.

22. Співвідношення активних і пасивних конструкцій у наукових текстах.

^ Синецький М. Л., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – д. філол. н., професор Азарова Л. Є.

23. Використання іменника “раз” із числівниками.

Манаєва О. О., ст. гр. 1КС-06, Стеценко Т. С., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – д. філол. н., професор Азарова Л. Є.

24. Український молодіжний сленг.

Мочалова О. С., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

25. Комунікативні особливості вигуку НУ в сучасному українському мовленні.

Мілецька Н. Е., ст. гр. 1МФК-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

26. Суржик у системі розмовних форм побутування української мови.

Корпанюк О. І., ст. гр. 2МФК, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

27. Сучасна мовна ситуація в Україні.

Драчук Л. Л., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

28. Сучасна реклама: новий аспект.

Найчук Н. В., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

29. Іронічні тропи в текстах сучасних українських письменників.

Матвєєва О. С., ст. гр. 1МЗВ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

30. Чужого навчаємося, а свого цураємося...

Суха О. А., ст. гр. 1МЗВ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

31. Українська мова на телебаченні: сучасна ситуація.

Затрубчик Н. В., ст. гр. 1МЗВ-06, науковий керівник – к. філол. н., доцент П’яст Н. Й.

32. Походження українських прізвищ.

Хілінська Ю. В., ст. гр. 1ЕКО-06., науковий керівник – к. пед. н., доцент Абрамчук О. В.

33. Терміни в екологічній галузі.

Панченко Т. І., ст. гр. 1ЕКО-06, науковий керівник – к. пед. н., доцент Абрамчук О. В.

34. Сленг у мовленні студентів.

Крот Т. М., ст. гр. 1ЕКО-06, науковий керівник – к. пед. н., доцент Абрамчук О .В.

35. Особливості мовного вираження реклами.

Турлюк А. В., ст. гр. 1ЛОТ-06, науковий керівник – викладач Озеранська Л. А.

36. Англомовні запозичення в сучасній українській періодиці.

Загоруйко Т. А., ст. гр. 1ЛОТ-06, науковий керівник – викладач Озеранська Л. А.

37. Дві загальнодержавні мови в Україні: перспектива чи занепад?

^ Соколовська Д. А., ст. гр. 4АС-06, науковий керівник – викладач Озеранська Л. А.

38. Використання фразеологізмів у сучасній українській мові.

М’яснянкіна С. В., ст. гр. 1ЛОТ-06, науковий керівник – викладач Озеранська Л. А.

39. Українська мова: формат сьогодення.

Дудник І. П., ст. гр. 2ТМ-06, науковий керівник – викладач Кухарчук Г. В.

40. Параметри і взаємодія мов.

Проценко О. І., ст. гр. МВ-06, науковий керівник – викладач Кухарчук Г. В.

41. Нові тенденції розвитку української науково-технічної термінології.

Семічаспова О. Г., ст. гр. 2Т-06, науковий керівник – викладач Кухарчук Г. В.

42. Фразеологія в професіййному спілкуванні.

Щербанюк Д. О., ст. гр. 2ТМ-06, науковий керівник – викладач Кухарчук Г. В.

43. Держвна мова серед молоді.

Щербанюк Д. О., ст. гр. 2ТМ-06, науковий керівник – викладач Кухарчук Г. В.

44. Трипільська культура й українська мова.

Петиршина Я. В., ст. гр. БМ-06, науковий керівник – к. ф. н., доцент Старовойт Ю. Л.

45. Запозичені назви рослин і тварин.

Чапалда Н. В., ст. гр. БМ-06, науковий керівник – к. ф. н., доцент Старовойт Ю. Л.

46. “Ангола. Минуле і сьогодення”.

Жорже Макайя,ст. гр. 2КІ-07, науковий керівник – викладач Горчинська Л. В.

47. “Чарівність Китаю”.

Сун Мен Сін, ст. гр. 3МФК-07, науковий керівник – к. пед. н., доцент Абрамчук О. В.

48. “Фразеологізми в китайській мові”.

Лі Дан, ст. гр. МОб-08, науковий керівник – викладач Лепко Г. В.

49. “Галапагоські острови – світова спадщина”.

Пантоха Стефанія, ст. гр. 2МО-08, науковий керівник – викладач Озеранська Л. А.

50. Чому зникають малі мови?

Майк Хаппі Ален, ст. гр. 5Е-08, науковий керівник - Опанасюк М. М.

51. Еквадор – перлина Південної Америки.

Контрерас В., Луіс Ф., ст. гр. 1ЛОТ-06, науковий керівник – Корженко В. Я.


^ СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

12 - 13 березня, 1430, ауд. 3335

Голова секції: к. філол. н., доцент Степанова І. С.

Заступник голови: викладач Столяренко О. В.

Науковий секретар: Гладьо А. І., ст. гр. 1ЗІ – 06.


 1. Про деякі особливості сучасного науково-технічного тексту.

Степанова І. С., к. філол. н., доцент.

 1. Правда та видумки про алкоголь.

Яковець О. Р., ст. викладач.

 1. Ігрові та проблемні методи навчання іноземної мови у ВНЗ.

Гадайчук Н. М., викладач

 1. Лінгвістичний вплив технічного сектора.

Потупейко Л. М., ст. викладач.

 1. Толерантність, емпатія та взаємоповага у міжособистісних стосунках сучасної молоді.

Столяренко О. В., викладач.

 1. Мобільний телефон: друг чи ворог.

Слободянюк Ю. Я., Бойко О. В., ст. гр. ОТмн-08, науковий керівник - к. філол. н., доцент Степанова І. С.

 1. Таємниця Святого Грааля.

Ляшенко Ю. Л., ст. гр. ПЗмн-08, науковий керівник - к. філол. н., доцент Степанова І. С.

 1. Питна вода із очисних споруд: технології майбутнього.

Тихоненко Г. П., ст. гр. 3Б-08, науковий керівник – ст. викладач Яковець О. Р.

 1. Спільності в слов’янських мовах.

Ремінний О. А., ст. гр. АІВТмн-08, науковий керівник - ст. викладач Плиненко В. О.

 1. Вимірювання температури плазми. Термоперетворення.

Івчук Г. В., ст. гр. ЕЛмн-08, науковий керівник - ст. викладач Плиненко В. О.

 1. Роль вищої освіти в сучасному суспільстві.

Цимбалюк Н. С., ст. гр. 1УБ-08, науковий керівник - ст. викладач Науменко В. В.

 1. Бути оптимістом.

Чертова Н. С., ст. гр. 1УБ-07, науковий керівник - ст. викладач Науменко В. В.

 1. Історія хіппі.

Стах О. С., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник - ст. викладач Терліковська Л. І.; Стороженко К. В., ст. гр. 1КІ-07, науковий керівник - викладач Магас Л. М.

 1. Клонування: науковий прогрес чи моральний злочин.

Рожкова Я. С., ст. гр. ЕЗ-07, науковий керівник - викладач Магас Л. М.

 1. Гроші у нашому житті.

Іванішена А. В., ст. гр. МА-06, науковий керівник - викладач Гадайчук Н. М.

 1. Одруження. Ставлення сучасної молоді.

Прокопчук Т. І., ст. гр. МА-06, науковий керівник - викладач Гадайчук Н. М.

 1. Роль Інтернету в спілкуванні сучасної молоді.

Гащук Т. М., ст. гр. БМ-07, науковий керівник – викладач Столяренко О. В.

 1. Історичні пам’ятки мистецтва в Україні.

Пікуліна К. О., ст. гр. БМ-07, науковий керівник - викладач Столяренко О. В.

 1. Сучасна молодіжна культура.

Якимчук В. І., ст. гр. 4Б-08, науковий керівник - викладач Кирилов О. А.

 1. Погляд у соціальні групи Інтернету.

Гладьо А. І., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник - викладач Зубенко О. В.

 1. Хто править світом?

Ґудзь О. В., ст. гр. 1КС-05, науковий керівник - викладач Абрамович Г. В.

 1. Таємниці Леонардо да Вінчі.

Ґудзь О. В., ст. гр. 1КС-05, науковий керівник - викладач Абрамович Г. В.

 1. Музика в сучасному суспільстві.

Яковенко А. А., ст. гр. 3СІ-08 , науковий керівник - викладач Тульчак Л. В.

 1. Студентське життя.

Тихонова Д. В., ст. гр. ЕП-08, науковий керівник - викладач Тульчак Л. В.

 1. Екологія.

Яшеніна М. О., ст. гр. МІТ-08, науковий керівник - викладач Тульчак Л. В.

 1. Перспективи електроніки.

Іоніна К. Ю., ст. гр. ЕП-08, науковий керівник - викладач Тульчак Л. В.

 1. Магія та чаклунство.

Бондарчук Л. Ю., ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник - викладач Тульчак Л. В.

 1. Альтернативні джерела енергії.

Трубников В. Ю., ст. гр. 1ЕМ–07, науковий керівник - викладач Никипорець С. С.

 1. Ренесанс.

Огороднійчук М. Г., ст. гр. 1ТСМ-06., науковий керівник - викладач Габрійчук Л. Е.

 1. Ковбой – міф та реальність.

Іванишина Д. О., ст. гр. 1УБ-07, науковий керівник – ст. викладач Терліковська Л. І.

 1. Тварини на американській біржі.

Калиновська О. С., ст. гр. 1УБ-07, науковий керівник - ст. викладач Терліковська Л. І.

 1. Емо субкультура.

Усанова М. В., Усанова Н. В., ст. гр. О-07, науковий керівник – ст. викладач Потупейко Л. М.

 1. Стереотипи та дійсність.

Огородніков А. Б., ст. гр. О-07, науковий керівник - ст. викладач Потупейко Л. М.

 1. Молодіжні організації в англомовних країнах.

Маліновська А. О., ст. гр. ЕМ-05, науковий керівник – ст. викладач Кондратюк Т. В.

 1. Мови наукового спілкування.

Власик Р. С., ст. гр. 2ПЗ-05, науковий керівник - викладач Дерун В. Г.

 1. Вінниця. Минуле і сьогодення.

Дяченко О. В., ст. гр. ТК-05, Вовкотруб Д. В., ст. гр. МА-05, науковий керівник - викладач Корнієць Л. В.

 1. Невідомі факти про Сибір.

Сегеда А. Є., ст. гр. 3СІ-07, Денисов А. В., ст. гр. 3СІ-07, науковий керівник - викладач Медведєва С. А.

 1. Ірландські пісні.

Грицанов С. О., ст. гр. 1РТ-07, науковий керівник – ст. викладач Хоменко Н. П.

 1. Королівська сім’я.

Касюн О. О., ст. гр. УБ-08, науковий керівник – викладач Герасименко Н. В.

 1. Традиції Великобританії.

Рудюк Д. В., ст. гр. УБ-08, науковий керівник - викладач Герасименко Н. В.


^ СЕКЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

12-13 березня, 1430, ауд. 2224

Голова секції: доцент, к. пед. н. Прадівлянний М. Г.

Заступник голови: ст. викладач Насонова Н. А.

Вчений секретар: викладач Бойко Ю. В.


1. Нейронні мережі та їх застосування для перекладу іншомовних текстів.

Насонова Н. А., ст. викладач, Гільфанова А. А., ст. гр. 2ІС-06.

2. Проблеми залежності від віртуального світу в наші дні.

Солодухін О. О., ст. гр. ЕП-06, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

3. Уроки економічної кризи для майбутнього України.

Рудзік О. С., ст. гр. 3МО-08, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

4. Студентство, спорт і світова криза.

Петров Р. В., ст. гр. 3МО-08, науковий керівник – ст. викладач Насонова Н. А.

5. Як стати міліонером.

Кандаурова С. С., ст. гр. 1МЗВ-05, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

6. Зв’язки з громадськістю.

Ковальська Ю. І., ст. гр. 1МЗВ-05, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

7. Субкультури та сучасне мистецтво.

Кавуненко О. М., ст. гр. 1МО-08, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

8. Спільні підприємства.

Плисюк Н. В., ст. гр. 1МЗВ-05, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

9. Значення економічної кризи та наслідки її дії в ЄС.

Кравчук А. Ю., ст. гр. 1МЗВ-05, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

10. Роль мотивації в організації підприємства

Козлова Ю. В., ст. гр. 1МЗВ-06, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

11. Мережевий маркетинг в світі.

Затрубчик Н. В., ст. гр. 1МЗВ-06, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

12. Просторово-керованний оптичний дефлектор.

Іванов О. А., ст. гр. ЛОТ-05, науковий керівник – к. пед. н., доцент Прадівлянний М. Г.

13. Управляння корпораціями.

Сергєєва І. В., ст. гр. 1МЗВ-05, науковий керівник – к. пед. н., доцент Прадівлянний М. Г.

14. Тіньовий бізнес в умовах економічної кризи.

Борисенко В. Г., ст. гр.1МЗВ-05, науковий керівник – к. пед. н., доцент Прадівлянний М. Г.

15. Управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Кліменко Т. Л., ст. гр. 1МЗВ-05, науковий керівник – к. пед. н., доцент Прадівлянний М. Г.

16. Екстремальні види споррту

Нартовська Є. Ю., ст. гр. 1МЗВ-07, науковий керівник – викладач Слободянюк А. А.

17. Сім чудес України.

Поліщук І. І., ст. гр. 1МЗВ-07, науковий керівник – викладач Слободянюк А. А.

18. Роль уряду в розвитку економіки США.

Мочалова О. С., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – викладач Слободянюк А. А.

19. Мотивація топ-менеджерів.

Суха О. А., ст. гр. 1МЗВ-06, науковий керівник – ст. викладач Панасюк А. В.

20. Нематеріальне стимулювання працівників за умов кризової ситуації в економіці.

Пахулюк М. О., ст. гр. ММ-05, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.

21. Студентське життя: проблеми і успіхи.

Гусар Т. В., ст. гр. 2МО-08, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.

22. Важливість іноземної мови для майбутнього менеджера.

Войт В. В., ст. гр. 2МО-08, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.

23. Україна і НАТО.

Оленчук Д. П., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – ст. викладач Білий А. Г.

24. Газові відносини між Україною та Росією.

Чухрій І. Ю., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – ст. викладач Білий А. Г.

25. Сучасна молодь і її субкультура.

Шокало О. Б., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – ст. викладач Білий А. Г.

26. Проблеми безробіття в Україні.

Ніколюк В. О., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – викладач Плаван Н. М.

27. Причини виникнення економічної кризи.

Костецька Д. О., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – викладач Плаван Н. М.

28. Проблеми приватизації та роздержавлення.

Шайдюк І. Є., ст. гр. 2МЗВ-07, науковий керівник – викладач Плаван Н. М.

29. Штучний інтелект і мови.

Манаєва О. О., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – ст. викладач Кравець Т. А.

30. Штучний інтелект і процес навчання.

Стовбчата О. П., ст. гр. ЕП-06, науковий керівник – ст. викладач Кравець Т. А.

31. Етимологія назв вулиць Берліна.

Слободянюк Ю. О., ст. гр. 1ЗВ-07, науковий керівник – ст. викладач Кравець Т. А.

 1. Новітні матеріали, що використовуються в машинобудуванні.

Дармограй К. В., ст. гр. ТВ-06, науковий керівник – викладач Сенченко В. О.

 1. Моніторинг атмосферного повітря.

Марухно А. О., Черватюк О. Г., ст. гр. 2ЕКО-05, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.

 1. Комп’ютерні ігри – “Counter strike” сьогодні.

Карпінський Ю. Б., ст. гр. 1МЗВ-07, науковий керівник – викладач Сенченко В. О.

 1. Нова валюта Америки.

Кізян С. М., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – викладач Бойко Ю. В.

 1. Фріланс-переклад.

Задорожний О. О., ст. гр. 1ЗІ-04, науковий керівник – викладач Рудницька Т. Г.


^ CЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАНННЯ ТА СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

10 березня, 13 30, ауд. 6216

11 березня, 13 30, ауд. 6216

Голова секції: доцент Голубович А. М.

Заступник голови: ст. викладач Харіна Д. Л.

Секретар: ст. лаборант Каплунська А. П.


1. Дослідження змагальної підготовки з бігу на середній та довгій дистанції в макроциклі.

^ Овчарук В. В., викладач.

2. Застосування методів фізичної реабілітації для прискорення відновлення фізичного стану.
Учебно-методический комплекс по дисциплине Экономическая теория составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для экономических специальностей - страница 2,
Cols=2 gutter=403> ббк 36. 87 К 38 удк 663. 252(075) от - страница 4,
Я Протоколу Клінічний протокол розроблено з метою впровадження уніфікованої системи заходів щодо формування, збереження І зміцнення здоров’я дітей раннього віку - страница 9,
Симонова Л. Б. Стратегический менеджмент - страница 19,
Б.А. Борсуковский - Никулинские чтения «Модели участия граждан в социально-экономической жизни российского общества»...,
1143. Ранение крупных вен шеи может привести к - Клинические дисциплины специальные клинические дисциплины,
Эта книга возникла на основе курса лекций, прочитанных автором в 1994-95 гг в Университете истории культур. Уавтора давно была мысль попытаться связно и объективно изложить историю возникновения того, - страница 21,
Державний Прапор України, Держаний Герб України І Державний Гімн України, опис І порядок використання яких вста­новлюється закон - страница 21,
С. Н. Полюх айки-до путь к миру - страница 6,
Москва Волтерс Клувер, 2004 Том II настоящего учебник - страница 159,
«Проблемы безопасности военной службы и предотвращения гибели военнослужащих», организованных Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей, которая была образована в январе 2008 года в новом составе Общественной палаты - страница 10,
Статья 276-12. Налогообложение международных перевозок в таможенном союзе - Кодекс Республики Казахстан,
Филиал РГУ «Центр социальной поддержки населения» по г.Улан-Удэ - Баглаева Сэсэгма Соёловна описательный отчет,
Министерство образования и науки Российской Федерации Ростовский Государственный Университет - страница 70,
Бюллетень новых поступлений за апрель 2003 года - страница 10,
5.5. Микроклимат - Руководство р 2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового...,
Ореховский сельский совет - Перечень регуляторных актов, которые приняты с нарушением принципов государственной...,
Программа реформирования системы управления региональными финансами вологодской области на 2001-2002 годы Содержание - страница 8,
Могущественные силы Вселенной - страница 14,
Чучалин Александр Григорьевич Пленарные доклад - страница 3,
5 Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 36 - страница 8,
Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький - страница 5,
Менталитет и формы его проявления в современном обществе,
ИНДИЯ И КИТАЙ - П. П. Гнедич всемирная история искусств,