Нпаоп 00 20-98 - страница 8


спеціально організованими структурними підрозділами, які одержали

дозвіл в органах Держнаглядохоронпраці.

Профілактичне обслуговування вентиляційних систем повинно

проводитися за графіком і в строки, передбачені паспортами на

обладнання.

Наслідки випробувань, оцінка ефективності і профілактичного

обслуговування вентиляційних систем фіксуються в їх паспортах.

4.8.41. Зміни в конструкції вентиляційних систем вносяться тільки

згідно із затвердженим проектом.

4.8.42. Усі транспортні засоби, які заїжджають на територію ГНС,

ГНП, АГЗС і АГЗП, повинні бути обладнані іскрогасником на вихлопній

трубі.

4.8.43. Кількість залізничних цистерн, які одночасно подаються на

територію ГНС, не повинна перевищувати кількість постів зливу,

передбачену проектом.

4.8.44. Операції з підготовки до зливу ЗВГ із залізничних цистерн

повинні проводитися після закінчення маневрових робіт, закріплення

цистерн на рейковому шляху і видалення локомотива з території ГНС.

4.8.45. Залізничні і автомобільні цистерни для перевезення ЗВГ

(надалі - АЦЗГ) і рукави, за допомогою яких проводиться налив або

злив, повинні заземлятися.

4.8.46. Перед проведенням зливно-наливних операцій АЦЗГ і

заправкою газобалонних автомобілів двигуни автомашин повинні бути

зупинені, за винятком АЦЗГ, обладнаних насосами для перекачування

ЗВГ з приводами від двигунів автомашин.

В АЦЗГ і цистернах пересувних автозаправників ЗВГ забороняється

підвищувати тиск газу за рахунок підключення їх до балонів і

установок стиснутого природного газу.

4.8.47. Вмикати двигуни автомашин дозволяється тільки після

закінчення зливу-наливу, від'єднання заземлювальних пристроїв,

рукавів і встановлення заглушок на відключувальних пристроях

цистерн.

4.8.48. Злив і налив ЗВГ під час грози, а також при вогневих

роботах у виробничій зоні ГНС, ГНП і АГЗС, забороняється.

4.8.49. Злив газу із залізничних цистерн у святкові і вихідні

дні, в нічний час (при забезпеченні достатнього освітлення

залізничної естакади і резервуарного парку) повинен проводитися

бригадою в складі не менше трьох чоловік під керівництвом посадової

особи і з письмового дозволу керівника підприємства.

4.8.50. Відкривати засувки і вентилі на газопроводах слід плавно.

4.8.51. Під час зливу газу із залізничних цистерн повинно бути

забезпечене безперервне спостереження за тиском і рівнем газу в

цистерні і резервуарі, в який подається газ.

Між персоналом, який проводить зливно-наливні операції, і

машиністами насосно-компресорного відділення повинен здійснюватися

постійний телефонний або радіозв'язок.

4.8.52. Наповнювальні, зливні і заправочні колонки, залізничні і

автомобільні цистерни, газобалонні автомобілі під час зливу і

наливу ЗВГ залишати без нагляду забороняється.

4.8.53. Тиск рідкої фази в газопроводах, які подають газ для

наповнення балонів, не повинен перевищувати робочого тиску, на який

вони розраховані.

4.8.54. При наповненні, утриманні, обслуговуванні і ремонті

резервуарів і балонів повинні виконуватися вимоги Правил будови і

безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

4.8.55. Придатність наповнення автомобільних балонів повинна

підтверджуватися штампом в шляховому (маршрутному) листі водія,

завіреному підписом відповідального з нагляду за технічним станом

газового обладнання, встановленого на транспортних засобах. Порядок

заправки автомобілів, що належать юридичним та фізичним особам,

визначається спеціальною інструкцією.

4.8.56. Забороняється наповнення резервуарів, заповнення цистерн

АЦЗГ і заправка газобалонних автомобілів шляхом зниження в них

тиску за рахунок скидання парової фази в атмосферу.

Для визначення ступеня наповнення АЦЗГ і заправки газобалонних

автомобілів допускається короткочасне відкриття вентилів контролю

рівня заповнення.

4.8.57. Наповнення на АГЗС балонів, не призначених для

використання на автотранспорті, забороняється.

4.8.58. Максимальний рівень наповнення не повинен перевищувати

85% геометричного об'єму надземних резервуарів і цистерн і 90% -

підземних резервуарів.

Наповнення балонів ЗВГ повинно відповідати нормам, зазначеним

пунктом 9.1.23 Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що

працюють під тиском.

4.8.59. Усі балони, незалежно від способу наповнення, повинні

підлягати перевірці ступеня наповнення ваговим або іншим методом.

Для перевірки ступеня наповнення методом зважування повинні засто

совуватися ваги, які б забезпечували відхилення точності зважування

балонів місткістю: 1 л - не більше 10 г; 5 л - не більше 20 г; 27 л

і 50 л - не більше 100 г.

Ваги перед початком робочої зміни повинні перевірятися майстром

за допомогою гирі-еталона. На ГНС (ГНП) повинен вестися журнал

наповнення балонів у відповідності з вимогами Правил будови та

безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

4.8.60. При перевищенні припустимого максимального рівня

наповнення резервуарів, автоцистерн або балона надлишок газу

повинен бути злитий.

Газ з балонів зливається в спеціально призначені для цього

ємкості, а з переповнених резервуарів і автоцистерн - в незаповнені

резервуари бази зберігання.

Видаляти надлишок газу з резервуарів і балонів шляхом випускання

ЗВГ в атмосферу забороняється.

4.8.61. Злив невипарених залишків із резервуарів, випарників і

балонів повинен здійснюватися в спеціально обладнані для цього

герметичні ємкості. Злив невипарених залишків у відкриту тару або у

виробничу каналізацію забороняється. Злив невипарених залишків з

балонів повинен проводитися на зливних пристроях.

4.8.62. Усі наповнені балони повинні бути перевірені на

герметичність вентиля (клапана) і різьбового з'єднання.

Способи перевірки повинні визначатися виробничими інструкціями.

Після наповнення на штуцері вентиля повинна бути встановлена

заглушка.

4.8.63. Кількість балонів, які знаходяться водночас в

наповнювальному цеху ГНС і ГНП, не повинна перевищувати половини

сумарної годинної продуктивності наповнювальних установок, при

цьому розміщення балонів у проходах, а також у два яруси,

забороняється.

4.8.64. При переміщенні балонів слід вживати заходів щодо

запобігання їх падінню і пошкодженню.

4.8.65. Кількість наповнених і порожніх балонів, розміщених на

вантажно-розвантажувальних майданчиках, не повинна перевищувати

подвійної добової продуктивності наповнювального відділення.

4.8.66. Резервуари перед внутрішнім оглядом, гідравлічним

випробуванням, ремонтом повинні бути вивільнені від газу,

невипарних залишків, оброблені і відключені від газопроводів з

установкою інвентарних заглушок.

4.8.67. Обробка резервуарів і балонів ЗВГ повинна проводитися

шляхом їх пропарювання або продувки інертним газом, або заповненням

теплою водою (понад 45Ї С).

Час обробки посудин обумовлюється виробничою інструкцією залежно

від температури теплоносія.

4.8.68. Вода після промивки і випробувань резервуарів і балонів

повинна відводитися в каналізацію тільки через відстійники з

сифонами, які б унеможливлювали попадання ЗВГ в каналізацію.

Відстійник повинен періодично очищатися і промиватися чистою водою.

Забруднення з відстійників повинні вивозитися в місця, спеціально

відведені санітарно-епідеміологічною службою.

4.8.69. Заходи з очищення стоків і видалення

вибухопожежонебезпечних продуктів повинні унеможливлювати утворення

" системі каналізації вибухонебезпечної концентрації ЗВГ.

4.8.70. Якість дегазації повинна перевірятися аналізом проб

повітря, відібраного в нижній частині посудини, концентрація

зріджених газів у пробі після дегазації не повинна перевищувати 1/5

НМВ газу. Результати дегазації балонів відображаються в

спеціальному журналі, в якому зазначаються результати аналізу проб

повітря після дегазації.

4.8.71. Розгерметизація резервуарів і балонів без попереднього

зниження в них тиску до атмосферного, а також застосування для

дегазації повітря, не дозволяються.

4.8.72. Не допускається заміна запірних пристроїв на балонах, які

не пройшли дегазацію.

4.8.73. Внутрішній огляд і гідравлічне випробування підземних

резервуарів провадиться один раз на 10 років, внутрішній огляд

надземних резервуарів - один раз на 4 роки, а гідравлічне

випробування їх - один раз на 8 років.

Внутрішній огляд і гідравлічне випробування резервуарів АЦЗГ

провадиться в строки, передбачені для надземних резервуарів.

Спеціаліст, відповідальний за проведення внутрішнього огляду або

ремонту резервуарів, повинен особисто перевірити встановлення

заглушок на технологічних газопроводах обв'язки резервуара і

готовність для проведення огляду інспектором.

4.8.74. Роботи з відключення резервуарів, їх очищення,

внутрішнього огляду і ремонту повинні виконуватись на підставі

письмового дозволу керівника ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП і наряду-

допуску.

4.8.75. Пірофірні відкладення на стінках резервуарів, а також

забруднення і відкладення, вилучені з резервуарів, повинні

підтримуватися у вологому стані до вивезення їх з території ГНС,

ГНП, АГЗС і АГЗП.

Пірофірні відкладення слід відвозити в спеціально відведене

місце.

4.8.76. Для запобігання самозайманню пірофірних відкладень у

трубах ділянки газопроводів з пірофірними відкладеннями повинні в

день їх розкриття демонтуватись і складатися в безпечній зоні.

4.8.77. Введення в дію резервуарів, обладнання і трубопроводів

після огляду або ремонту повинно проводитися на підставі письмового

дозволу керівника ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП згідно з Правилами будови та

безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

4.8.78. Льодові закупорки в газопроводах ЗВГ повинні

ліквідуватися паром, нагрітим піском, гарячою водою.

Забороняється застосовувати для цієї цілі вогонь, а також засоби,

при яких можливе виникнення іскроутворення.

Розігрів льодових закупорок в лопнутому газопроводі повинен

провадитися з обов'язковим відключенням ділянки від загальної

системи, з встановленням інвентарної заглушки і з додержанням вимог

щодо виконання газонебезпечних робіт.

4.8.79. На території резервуарного парку та у

вибухопожежонебезпечних приміщеннях ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП

забороняється застосовувати відкритий вогонь і проводити роботи,

при яких можливе виникнення іскроутворення, а також вносити

сірники, запальнички й інші речі для куріння.

4.8.80. Ремонтні роботи з застосуванням відкритого вогню

допускаються за умови виконання вимог Типової інструкції з

організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних

і вибухопожежонебезпечних об'єктах, Правил пожежної безпеки в

Sкраїні, затверджених в. о. головного державного інспектора України

з пожежного нагляду та в. о. начальника Управління Державної

пожежної охорони МВС України, зареєстрованих в Мін'юсті України

04.07.95 № 219/755.

4.8.81. Вогневі роботи повинні проводитися згідно із спеціальними

планами, затвердженими керівниками ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП, і нарядом-

допуском. План вогневих робіт повинен бути погоджений з органами

державного пожежного нагляду.

4.8.82. В'їзд автомашин на АГЗС, у виробничу зону ГНС і ГНП, а

також злив і налив ЗВГ під час виконання вогневих робіт, не

дозволяється.

4.8.83. Протягом всього часу виконання вогневих робіт у

приміщеннях виробничої зони повинна працювати механічна вентиляція.

4.8.84. Перед початком і під час вогневих робіт у приміщенні, а

також у 20-метровій зоні від робочого місця на території повинен

проводитися аналіз повітряного середовища на наявність парів ЗВГ.

З появою у повітрі парів ЗВГ, незалежно від концентрації, вогневі

роботи повинні припинитися.

4.8.85. Території, виробничі приміщення ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС, АГЗП

повинні забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння (додаток

6).

4.8.86. На території ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП повинні вивішуватися

попереджувальні написи про заборону куріння і застосування

відкритого вогню.

4.8.87. Територія ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП повинна бути очищена від

сторонніх предметів і горючих матеріалів. Проїзди і проходи повинні

бути вільними.

Чистий і використаний обтиральний матеріал повинен зберігатися

окремо в металевих скриньках з щільно закритими кришками.

4.8.88. На території резервуарного парку та у

вибухопожежонебезпечних приміщеннях не допускається перебування

осіб, які не мають стосунку до виробничих процесів.

В'їзд на територію АГЗС і заправка автомобілів, у яких є

пасажири, забороняється.

4.8.89. При аварійному витоку газу необхідно зупинити

технологічні процеси, видалити сторонніх з виробничої зони ГНС,

ГНП, АГЗС, АГЗП, заглушити двигуни в усіх автомашинах і вжити

заходів щодо ліквідації витоку.

При аварійному витоку газу з резервуарів або трубопроводів,

розташованих на території підприємства, необхідно негайно погасити

вогонь, видалити людей із зони можливої загазованості, створити, де

це можливо, парову завісу і вжити заходів щодо ліквідації витоку.

Роботи з усунення витоків повинні виконуватися згідно з планом

локалізації аварійних ситуацій.

4.8.90. У випадку загорання газу поблизу надземних резервуарів,

останні потрібно зрошувати водою для запобігання підвищенню в них

тиску.

При виникненні вогню поблизу залізничних і автомобільних цистерн

їх слід негайно вивезти в безпечне місце. Якщо це зробити

неможливо, цистерни необхідно зрошувати водою.

4.8.91. Порядок відпуску ЗВГ споживачам встановлюється

інструкцією, розробленою з врахуванням вимог цих Правил і

затвердженою керівником.

4.8.92. Балони ЗВГ, які одержують підприємства для виробничих

цілей, забороняється передавати іншим підприємствам, а також

використовувати в побутових і комунально-побутових приладах, вони

повинні мати білу розпізнавальну кільцеву смугу завширшки не менше

100 мм.

4.8.93. Балони повинні транспортуватися з накрученими на

горловину запобіжними ковпаками і заглушками на спеціально

обладнаних автомашинах.

Перевезення балонів на вантажних автомашинах із звичайним кузовом

допускається з використанням дерев'яних ложементів або брусів,

гумових або мотузкових кілець, із застосуванням заходів, які

запобігають їх падінню.

4.8.94. В автомашинах, призначених для перевезення ЗВГ, вихлопна

труба від двигуна повинна бути виведена до їх передньої частини.

В автомашинах, які використовуються для перевезення балонів

періодично або тимчасово, на вихлопній трубі на весь час рейсу

повинен встановлюватись іскрогасник.

На кожній автомашині повинні бути два вогнегасники місткістю не

менше 5 л кожний і червоний прапорець в передньому кутку лівого

борту.

4.8.95. При перевезенні зріджених газів автомобільним транспортом

повинні виконуватися вимоги безпеки перевезень, визначені чинним

законодавством.

4.8.96. Забороняється стоянка АЦЗГ і автомашин, навантажених

балонами, біля місць з відкритим вогнем і місць можливого масового

скупчення людей (ринки, магазини, видовищні заклади і та ін.).

4.8.97. Машину типу "клітка" і бортові машини з балонами у разі

потреби дозволяється зупинити не більше як на 1 годину на відстані

не менше 10 м від житлових будинків і 25 м від громадських

будівель.

АЦЗГ у разі необхідності їх стоянки більше як на 1 годину (крім

спеціально обладнаних площадок для заправки) дозволяється ставити

на відстані не менше 20 м від житлових будинків і 40 м - від

громадських будівель.

Відстань від місця стоянки автомашин для перевезення ЗВГ до

вигрібних ям, льохів і кришок колодязів підземних комунікацій

повинна бути не менше 5 м.

4.8.98. Балони з ЗВГ можуть зберігатися як в спеціальних

приміщеннях, так і на відкритому повітрі за умови їх захисту від

атмосферних опадів і сонячних променів.

Зберігання в одному приміщенні балонів ЗВГ з балонами інших газів

забороняється.

Допускається зберігання балонів у кількості до 10 шт. в

спеціальних шафах.

4.8.99. Склади для зберігання балонів повинні бути

одноповерховими з покриттям легкого типу (вагою не більше 120 кг на

1 м2) і не мати горищних приміщень.

Стіни, перегородки, покриття складів повинні бути із негорючих

матеріалів, не нижче ІІ ступеня вогнестійкості, вікна і двері

повинні відкриватися назовні.

Скло вікон і дверей повинно бути матовим або пофарбоване білою

фарбою.

Висота складських приміщень для балонів повинна бути не менше

3,25 м від підлоги до нижніх виступних частин покрівельного

покриття.

Підлога складів повинна бути рівна і мати несковзку поверхню із

матеріалів, які унеможливлюють іскроутворення.

4.8.100. Освітлення складів для балонів повинно відповідати

вимогам для приміщень з вибухонебезпечними зонами категорії А.

4.8.101. Склади для балонів повинні мати природну або "примусову"

постійно діючу вентиляцію, яка забезпечує не менше ніж трикратний

повітрообмін.

При цьому із нижньої зони приміщення складу слід забирати не

менше 2/3 нормованого об'єму повітря, яке видаляється.

4.8.102. Склади для балонів ЗВГ повинні розташовуватися в зоні

захисту від блискавки не нижче ІІ категорії надійності.

4.8.103. Складське приміщення для зберігання балонів повинно бути

поділене вогнетривкими стінами на відсіки, в кожному з яких

допускається зберігання не більше 500 балонів.

Кожний відсік повинен мати самостійний вихід назовні.

Заповнені і порожні балони мають зберігатися роздільно.

4.8.104. Балони, заповнені ЗВГ, повинні зберігатись у

вертикальному положенні з встановленою заглушкою на штуцері

вентиля.

4.9. Резервуарні, геотермальні (ГТУ), випарні, змішувальні,

групові та індивідуальні балонні установки

4.9.1. Резервуарні, геотермальні, випарні, змішувальні, групові

та індивідуальні балонні установки (ГБУ) ЗВГ (надалі - установки)

повинні прийматися в експлуатацію одночасно з газовим обладнанням

об'єктів, для газопостачання яких вони призначені.

4.9.2. До прийняття в експлуатацію резервуари ЗВГ, установки і їх

газопроводи повинні бути випробувані на міцність і щільність

відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що

працюють під тиском, СНиП 3.05.02-88 і з урахуванням розділу 7 цих

Правил. При введенні в експлуатацію (до пуску газу) резервуари

установок, їх обладнання і обв'язувальні газопроводи повинні бути

піддані контрольному опресовуванню повітрям згідно з вимогами

розділу 6 цих Правил.

4.9.3. Порядок експлуатації установок і заходи безпеки при

виконанні всього комплексу робіт в процесі експлуатації

визначаються правилами технічної експлуатації з урахуванням

рекомендацій заводів-виготовлювачів і вимогами розділів 4.8 і 7 цих

Правил.

4.9.4. Робочий тиск ЗВГ після регулятора установки повинен

відповідати проекту. ЗСК і ЗЗК установок повинні настроюватися на

тиск згідно з п. 4.4.6 цих Правил.

4.9.5. Установки з несправностями, які можуть призвести до аварій

в системі газопостачання або до нещасних випадків, повинні бути
Учебно-методический комплекс для специальности: 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Согласовано: Рекомендовано кафедрой - страница 2,
Ветеранское движение нуждается в рабочих встречах как с руководителями отраслевых управлений, так и с руководством администрации муниципального образования - страница 44,
Глава 24. Norton Commander: работа с файлами - Фигурнов В. Э. Ф49 ibm pc для пользователя. Изд. 7-е, перераб и доп,
Что и как едят в разных странах мира - Чему посвящена эта книга,
Канівець О.В., Корабельський В.І., Лапенко Г.О., Трухіна В.Д., Трухін С.А., Хейло М.І. (м. Полтава),
Программа образцового коллектива России детского фольклорного ансамбля " Петровская слобода" (фольклорные классы),
Методика системы работы по формированию орфографической зоркости у учащихся 25 - страница 10,
Часть 1 - «Замысла творения»,
Влагалищные инфекции,
Республиканская программа «дети татарстана» 2005 2007 гг. Руководство по программированию образовательно-воспитательной деятельности в подростковых клубах,
Российские сми о мчс мониторинг за 23 декабря 2011 г - страница 85,
Отчет о работе школы Государственного образовательного учреждения - страница 3,
Постановлений Правительства Красноярского края от 12. 07. 2011 n 419-п, от 09. 09. 2011 n 511-п, от 10. 11. 2011 n 684-п, от 16. 04. 2012 n 155-п Всоответствии со статьей 50 Федерального закон - страница 87,
Зачем написано данное пособие и как им правильно пользоваться,
Сутність та функції грошей походження грошей. Роль держави у творенні грошей - страница 20,
Валерий Владимирович "Возлюби болезнь свою" - страница 15,
Открой в себе талант - страница 12,
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 2012 годах"  Характеристика проблемы - страница 19,
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005г. №1789-р, а также в закон - страница 3,
Черный ворон Дмитрий Вересов - страница 27,
Идея преображения в русской духовной культуре - страница 4,
Природные лечебные факторы дальнего востока в терапии дизметаболической нефропатии с оксалатно-кальциевой кристаллурией у детей 14. 00. 09 педиатрия - страница 2,
Нп сро рестра 620142, Екатеринбург, ул - страница 105,
Артур Таболов. Водяра - страница 65,