Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, статті 49 закон - страница 15


8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.


^ Чернівецький міській голова М. Федорук


Електронний варіант відповідає оригіналу рішення.


Алєксєєнко О.І. начальник відділу оперативного реагування на самочинне будівництво


Затверджено

Рішенням 35 сесії

Чернівецької міської

ради V скликання

24.12.2008 № 804


Положення

про порядок виявлення, упередження та недопущення самочинного будівництва у м. Чернівцях  1. Загальні положення


1.1. Положення про порядок виявлення, упередження та недопущення самочинного будівництва у м. Чернівцях (далі Положення), регулює процедуру розгляду цих питань з метою недопущення самочинного будівництва.

1.2. Застосування положення здійснюється згідно з Цивільним і Земельним кодексами України, кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про планування і забудову територій», «Про основи містобудування», «Про охорону культурної спадщини», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», та іншими нормативно – правовими актами.


1.3. Положення поширюється на всіх фізичних осіб, фізичних осіб-суб´єктів підприємницької діяльності, юридичних осіб незалежно від форм власності, які здійснили або здійснюють самочинне будівництво на території міста.


1.4. Розгляд питань з самочинних прибудов, надбудов, добудов, перепланувань, реконструкцій квартир (будинків), допоміжних і нежилих приміщень державного, комунального, відомчого та приватного житлового фонду, належних до них господарських будівель і споруд будівництва капітальних і встановлення тимчасових гаражів у приватному секторі забудови (будинковолодінні) належить до повноважень районних у місті Чернівцях рад.


^ 2. Визначення термінів, що вживаються в цьому Положенні

2.1. Самочинне будівництво – будівництво житлового будинку, будівлі, споруди, іншого нерухомого майна, які збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм, правил стандартів і правил.


^ 2.2. Жилий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно – правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання.

2.3. Будівля – будівельна система, яка складається із несучих та огороджуючих або суміжних (несучих і огороджуючих ) конструкцій, утворюючих наземний замкнутий об’єм, призначений для проживання або перебування людей в залежності від функціонального призначення і для виконання виробничих процесів різних видів.


2.4. Споруда – об’ємна, площина або лінійна наземна, надземна чи підземна будівельна система, яка складається з несучих, а в окремих випадках і огороджувальних конструкцій і призначена для виконання виробничих процесів різних видів, зберігання матеріалів, виробів, обладнання, для тимчасового перебування людей, пересування людей та вантажів і т.п.


2.5. Садиба - житловий будинок і господарські будівлі з прилеглими до них садом і городом, що разом є окремим господарством.


2.6. Квартира – сукупність житлових та допоміжних приміщень, які мають окремий вихід на сходову клітку, коридор або в двір.

^ 2.7. Капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будівлі, із зміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій, інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

^ 2.8. Інші визначення та терміни, застосовуються у значеннях, визначених Правилами використання та забудови території міста Чернівці, затверджених рішенням 34 сесії міської ради ІV скликання від 07.07.2005року №763 та Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом садових будинків, які зведені на земельних ділянках, що надані для ведення садівництва на території міста Чернівці, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.11.2007р. №912/22.

^ 2.9. Уповноважений орган:


2.9.1. Структурні підрозділи департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради:

- відділ оперативного реагування на самочинне будівництво при департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин;

- сектор пам’яток архітектури управління містобудування та архітектури;

- відділ землеустрою управління земельних ресурсів;

- відділ контролю за об’єктами містобудування;


2.9.2. Виконавчі органи районних у м. Чернівцях рад, а також працівники комунальних житлових ремонтно–експлуатаційних підприємств і приватних підприємств, які надають послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, працівники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово–будівельних кооперативів (товариств), повноваження яких визначені рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.11.2008р. №904/22 «Про уповноваження та визначення посадових осіб зі складання протоколів про адміністративні правопорушення та відміну раніше прийнятих рішень з цього питання».


3.Ознаки і класифікація самочинного будівництва, яке тягне за собою попередження або накладання штрафу на громадян та посадових осіб за відповідними статтями кодексу України про адміністративні правопорушення:


3.1. Проведення будівництва, влаштування постійної огорожі, на земельній ділянці, яка не знаходиться в користуванні на умовах оренди або не належить на правах власності фізичній або юридичній особі (ст. 53-1 КпАП України).


3.2. Капітальний ремонт, прибудова (добудова, надбудова), реконструкція, переобладнання приміщень та будинків, віднесених у встановленому порядку до пам’яток історії та культури (ст. 92 КпАП України).


3.3. Нове будівництво, прибудова (добудова, надбудова) об’єктів, влаштування малих архітектурних форм у зоні охорони пам’ятки культурної спадщини без дозволу виконавчого органу міської ради, або без належно затвердженої проектної документації, або з істотними відхиленнями від проекту (ст. 92 КпАП України).

3.4. Нове будівництво, розширення будинків (прибудова, добудова, надбудова) або споруд без дозволу виконавчих органів міської чи районної у місті ради, без належно затвердженої проектної документації, без дозволу інспекції державного архітектурно – будівельного контролю на виконання будівельних робіт (ст.97 КпАП України).


3.5. Порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об’єктів благоустрою (ст. 150 КпАП України).


3.6. Порушення правил благоустрою території міста шляхом влаштування малих архітектурних форм: без дозволу міської ради або виконавчого комітету міської ради, без належно затвердженої документації,

з істотним відхиленням від проекту (ст. 152 КпАП України).
^ 4. Накладання адміністративних стягнень за самочинне будівництво


4.1. Адміністративне стягнення за самочинне будівництво може бути накладено не пізніше як через 2 місяці з дня його виявлення.


4.2. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються за:

- ст. 53-1 – начальником державної інспекції з контролю за використання та охороною земель у Чернівецькій області, його заступниками, старшими державними інспекторами і державними інспекторами з контролю за використанням та охороною земель у Чернівецькій області;

- ст. 96; 97 – начальником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області та його заступниками;

- ст. 92; 150; 152 – адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних у місті Чернівцях рад протягом 15 днів з дня одержання протоколу і інших матеріалів.


^ 4.3 Притягнення до адміністративної відповідальності не звільняє особу від притягнення її до цивільної, кримінальної відповідальності.


4.4 Одночасно із накладенням адміністративного стягнення на посадову особу інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області або сектором пам`яток архітектури управління містобудування та архітектури здійснюється накладення стягнення на юридичну особу у порядку, визначеному Законами України «Про відповідальність підприємств, їх об`єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про охорону культурної спадщини», Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 року №244 та іншими нормативно-правовими актами.


^ 5. Виявлення та реєстрація фактів самочинного будівництва


5.1. Виявлення об’єктів самочинного будівництва може здійснюватися за інформацією, наданою органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Звернення, що надійшли на адресу міської та районних у місті рад, їх виконавчих органів і в яких міститься інформація про об’єкти самочинного будівництва підлягають розгляду структурними підрозділами міської чи районної у місті рад для організації відповідного реагування.

5.2. При виявленні самочинного будівництва відділом оперативного реагування на самочинне будівництво при департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, а у випадках самочинних перепланувань, переобладнань квартир, прибудов, надбудов - управліннями житлового (житлово-комунального) господарства районних у місті рад складається акт-попередження (додаток 1), в якому фіксується місце розташування такого об’єкта, його характеристика, ступінь готовності, інформація про особу, що здійснює самочинне будівництво.

У випадку самочинного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці копія акта-попередження направляється в управління з контролю за використанням і охороною земель у Чернівецькій області для оформлення відповідного протоколу, складання акта – припису.

У разі продовження забудовником самочинного будівництва після вжиття до нього попереджувальних заходів управління з контролю за використанням і охороною земель в Чернівецькій області направляє прокуратурі м.Чернівців відповідні матеріали для порушення кримінальної справи за статею 197-1 Кримінального кодексу України

5.3. У всіх випадках самочинного будівництва департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, районними у місті радами направляється інформація Державній податковій інспекції в м.Чернівцях і відділ державної реєстрації міської ради щодо перевірки правомірності виконання фізичними особами, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, юридичними особами будівельно – монтажних робіт на об’єкті містобудування для вжиття відповідних заходів.


5.4. Відповідальність за своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо припинення самочинного будівництва покладається на уповноважені органи міської, районних у місті рад та інших уповноважених на те посадових осіб, які здійснюють постійний контроль за дотримання правил користування і експлуатації житлового і нежитлового фонду незалежно від форми власності.


5.5. При створенні перешкод представникам уповноважених органів у виконанні службових обов’язків - виявлення, попередження і вжиття заходів з припинення самочинного будівництва здійснюється за участю представників управління Міністерства внутрішніх справ України у Чернівецькій області.


5.6. Посадові особи уповноважених органів міської, районних у місті рад мають право у встановленому порядку вимагати від забудовників, підрядних організацій, власників нерухомості (майна) представлення дозволів міської, районних у місті рад на здійснюваний вид будівництва, проектно-кошторисну документацію, погоджену у встановленому порядку, дозволів інспекції державного архітектурно - будівельного контролю, сектору пам’яток архітектури управління містобудування та архітектури на виконання будівельних робіт, документи на право власності або користування земельною ділянкою, договори і інші документи на підключення інженерних мереж до об’єкта.


5.7. При виявленні фактів підключення об’єктів, на яких здійснюється самочинне будівництво, до міських інженерних мереж, уповноважений орган письмово повідомляє про це відповідні служби міста (ВАТ ЕК «Чернівціобленерго», ДКП «Чернівціводоканал»), які зобов’язані забезпечити їх невідкладне відключення і притягнути порушника, який здійснив самовільне підключення, до відповідальності згідно з чинним законодавством.


^ 6. Розгляд питань, пов`язаних із самочинно розпочатим будівництвом

6.1. Фізична особа, фізична особа – суб`єкт підприємницької діяльності або юридична особа, яка здійснює самочинне будівництво, протягом 10 робочих днів з моменту складання акта-попередження повинна звернутися з заявою щодо розгляду самочинного будівництва до міської ради, департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради або районної у місті ради.


6.2. Управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин (виконавчий комітет районної у місті ради) протягом п’ятнадцяти робочих днів розглядає заяву, готує пропозиції щодо можливості підготовки матеріалів та висновків для подальшого будівництва об’єкта і надає письмову відповідь.


6.3. У разі позитивної відповіді заявник надає департаменту (виконавчому комітету районної у місті ради) такі документи:

6.3.1. Документи, які підтверджують притягнення забудовника до відповідальності за правопорушення земельного законодавства (в разі наявності) та у сфері містобудування.


6.3.2. Проектну документацію (технічний висновок ліцензованої проектної організації щодо відповідності стану будівельних конструкцій державним будівельним нормам і правилам).


6.3.3. Висновки державних установ, які здійснюють контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічних і протипожежних вимог у сфері містобудування.


6.3.4. Документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (у випадках виконання будівельних робіт з його реконструкції, капітального ремонту тощо).


6.3.5. Документ на право власності або користування земельною ділянкою (державний акт на право власності на землю чи право постійного користування земельною ділянкою, договір оренди землі, схема генплану з інвентарної справи будинковолодіння).


6.3.6. Інші документи та матеріали в залежності від здійснюваного самочинного будівництва.


6.4. При наданні заявником всіх документів (пункт 6.3) управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради в місячний термін з моменту подання заяви вносяться пропозиції виконкому міської ради щодо надання дозволу на будівництво об’єкта містобудування (нове будівництво, реконструкція об’єктів, включаючи реконструкцію квартир із зміною їх цільового призначення)

Виконавчі комітети районних у місті рад (міжвідомчі комісії при виконавчих комітетах районних у місті рад) приймають рішення щодо надання дозволу на реконструкцію квартир без зміни їх цільового призначення (прибудова, надбудова, перепланування, переобладнання), допоміжних і нежилих приміщень, належних до житлового фонду, будівництво капітальних гаражів в приватному секторі забудови.


6.5. В разі негативного висновку департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (міжвідомча комісія при виконавчому комітеті районної у місті ради) надає відповідну інформацію міській і обласній державним санітарно-епідеміологічним станціям, головному управлінню МНС України в Чернівецькій області про неможливість погодження проектної документації (технічного висновку) на такий об’єкт.

Негативний висновок управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (міжвідомчої комісії при виконавчому комітеті районної у місті ради) має бути мотивованим.


6.6. Відділ оперативного реагування на самочинне будівництво заносить поштову адресу цього об’єкта в електронний реєстр об’єктів самочинного будівництва.


6.7. У разі коли забудовник (замовник) не виконує (ігнорує) припис (попередження) про зупинення (знесення, перебудову) самочинного будівництва, юридичне управління міської ради (юридичний відділ районної у місті ради) за поданням уповноважених органів готує позов до суду щодо примусового знесення об’єкта або приведення його у відповідність до проектної документації (перебудову) .


^ 7. Розгляд питань, пов`язаних із самочинно побудованими об’єктами


7.1. Самочинно побудовані об’єкти, що відповідають державним будівельним нормам, стандартам і правилам протягом 2009 року можуть бути прийняті в експлуатацію у порядку викладеному в розділі 6 цього положення за наявності у забудовника правовстановлюючих документів на землю.

^ 8. Пайова участь (внесок) забудовника самочинного будівництва

у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Чернівців


8.1. Фізичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, які здійснили (здійснюють) самочинне будівництво, незалежно від інших обов’язкових платежів вносять кошти на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Чернівців на підставі відповідного договору, зразок якого додається до Положення.


8.2 Розмір пайового внеску визначається у відсотках від вартості будівництва об’єкта, які побудовані, реконструйовані починаючи з 1995 року.
з/п

Функціональне призначення об’єкта

Відсоток

пайового внеску

1

Садові будинки

1

2

Житлові будинки садибного типу і добудови до них, а також об’єкти господарського призначення для обслуговування садибних будинків (літні кухні, сараї, гаражі, інші господарські будівлі і споруди)


5

3

Багатоквартирні житлові будинки і добудови (надбудови), прибудови до них


5

4

Об’єкти виробничого та комерційного призначення, в т.ч. реконструкція квартир і нежилих приміщень в житлових будинках із зміною цільового призначення

10
8.3. Вартість об’єкта самочинного будівництва встановлюється на підставі експертної оцінки.


8.4. Розмір пайової участі (внеску) забудовника визначається не пізніше десяти робочих днів з дня звернення забудовника (замовника) до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради про укладання договору про пайову участь, та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об’єкта.

8.5. Сплата пайового внеску до спеціального фонду міської ради проводиться забудовником до видачі йому витягу з рішення виконавчого комітету міської ради про прийняття об’єкта в експлуатацію (надання дозволу на будівництво) або витягу з рішення виконавчого комітету районної у місті ради про узаконення реконструкції квартир, допоміжних і нежилих приміщень, будівництво господарських будівель та споруд, капітальних гаражів у приватному секторі забудови чи наданні дозволу на зазначену реконструкцію, будівництво об’єктів.


8.6. Розподіл коштів , що надійшли до спеціального фонду міської ради від забудовника самочинного будівництва здійснюється таким чином:

- 30 відсотків передаються у фонд соціально-економічного розвитку міста;

- 40 відсотків - районній у місті раді , на території якої здійснено (здійснюється) самочинне будівництво;

- 30 відсотків – департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.


8.7. Районні у місті ради використовують 50 відсотків коштів на фінансування робіт із знесення об’єктів самочинного будівництва, 50 відсотків – на соціально - економічний розвиток та благоустрій території району.

У випадку невикористання до першого квітня наступного року коштів на знесення об’єктів самочинного будівництва ці кошти також направляються на соціально – економічний розвиток та благоустрій території району.


8.8. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради використовує отримані кошти на утримання і матеріальне забезпечення департаменту.

^ 9. Заключні положення


9.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування міста Чернівців, їх посадових осіб, громадян, фізичних осіб, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, юридичних осіб, пов’язані із виконанням вимог цього Положення, можуть бути оскаржені у суді відповідно до чинного законодавства України.


^ Секретар міської ради Т.Єремічук


Додаток 1

до Положення про порядок

виявлення упередження та

недопущення самочинного

будівництва у м. Чернівцях

затвердженого рішенням

35 сесії Чернівецької міської

ради V скликання

24.12.2008 № 804

ЗРАЗОК


АКТ-ПОПЕРЕДЖЕННЯ


м. Чернівці «_____»_____________200__р.


Видано ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, рік народження, місце проживання і роботи особи, на яку складено

акт-попередження. )


На________________________________________________________________

(назва самочинного будівництва і коротка його характеристика)


__________________________________________________________________


В результаті перевірки встановлено наступне____________________________

(ознаки самочинного будівництва відповідно

__________________________________________________________________

до п. 3 Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом у м. Чернівцях)


На день перевірки виконано такі роботи______________________________


Пропоную_________________________________________________________

(заходи щодо усунення порушень із визначенням строку виконання )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Особливі умови____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Пояснення особи, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво_________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Попередження складено_____________________________________________

(посада, ім’я по батькові особи , яка склала акт-попередження)

__________________________________________________________________


Підпис_____________________


Акт-попередження одержав__________________________________________

(дата, прізвище, ініціали особи, яка скоїла порушення)


Підпис_____________________


Примітка: При відмові особи, яка вчинила порушення від підпису акта-попередження та дачі пояснення, в ньому робиться запис про це і по можливості посвідчується підписом свідків.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________


^ Секретар міської ради Т.Єремічук


Додаток 2

до Положення про порядок

виявлення, упередження та

недопущення самочинного

будівництва у м. Чернівцях

затвердженого рішенням

35 сесії Чернівецької міської

ради V скликання

24.12.2008 № 804

ЗРАЗОК


Договір №________

про пайову участь (внесок) забудовника самочинного

будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

м. Чернівці _____»__________200_ р.


Чернівецька міська рада, в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради _________________________,

який діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та рішення Чернівецької міської ради від 23.12.2008 р. № ________

(надалі-Міська рада), з однієї сторони

та

(прізвище, ім’я, по батькові, фізичної особи або найменування юридичної особи)


(серія та номер паспорта, ким та коли виданий або реквізити свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи)


(надалі-Забудовник), з іншої сторони, що здійснив самочинне будівництво

(вказати ознаки самочинного будівництва)


(адреса самочинного будівництва)


уклали цей Договір про наступне:


^ 1.Предмет Договору

1.1. За умовами цього Договору, Забудовник зобов’язується сплатити кошти на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, а Міська рада зобов’язується через її виконавчі органи визначити умови погодження самочинного будівництва.


^ 2.Обов’язки сторін

2.1. Чернівецька міська рада зобов’язується :

2.1.1. Доручити уповноваженому органу розглянути питання щодо надання дозволу на здійснене (здійснюване) самочинне будівництво та прийняти його в експлуатацію за зверненням Забудовника за умови дотримання чинного законодавства України, затвердженої проектно-кошторисної документації та інших умов цього Договору.


^ 2.2. Забудовник зобов’язується :

2.2.1. Перерахувати кошти в сумі ______________________грн., що становить _____% від експертної оцінки вартості самочинного будівництва, на розрахунковий рахунок

2.2.2. Замовити проектну документацію на самочинне будівництво в проектній організації, яка має відповідну ліцензію, погодити її у встановленому порядку і отримати дозвіл на виконання будівельних робіт.

2.2.2. На вимогу управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, надати висновок про технічний стан самочинного забудованого об’єкта або окремих його елементів.

^ 3. Строк Договору

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

3.2. Договір укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Перший примірник видається Забудовнику, а другий зберігається в архіві департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.^ Чернівецька міська рада

Забудовник

58002, м.Чернівці, Центральна площа,1


Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

____________________________І.Бойко

м.п.

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

або найменування юридичної особи)


(адреса за реєстрації або місцезнаходження)


___________________________(підпис)Секретар міської ради Т. Єремічук


Додаток

до рішення 35 сесії

Чернівецької міської

ради V скликання

24.12.2008 № 804


^ Організаційні заходи

з упередження самочинного будівництва на території м. Чернівців

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

2

3

4

1

Провести обстеження житлового фонду комунальної власності і відомчого підпорядкування з метою виявлення фактів самочинного будівництва (добудови, надбудови, перепланування і переобладнання квартир і нежилих приміщень будинків)

01.03.2009

Районні у місті ради,

КЖРЕПи і ПП, на утриманні яких перебувають будинки

2

Керівникам КЖРЕП і ПП забезпечити регулярне обстеження житлових будинків відповідними працівниками щодо їх технічного стану і встановлення фактів самочинного будівництва. Факти самочинного будівництва реєструються в журналі.

Постійно

Районні у місті ради,

КЖРЕПи і ПП

3

Керівникам КЖРЕП, ПП посилити відповідальність інженерно-технічних працівників за своєчасне виявлення фактів самочинного будівництва і надання відповідної інформації виконавчим комітетам районних у місті рад і департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

Щомісяця

Районні у місті ради,

КЖРЕПи і ПП

4

У випадках виявлення самочинного будівництва із значним обсягом робіт (влаштування фундаментів і стін будови) районними у місті радами проводяться службові розслідування щодо відповідальності посадових осіб КЖРЕП, ПП, працівників виконавчого органу за несвоєчасне встановлення факту початку робіт з самочинного будівництва.

Постійно

Районні у місті ради

5


Встановлення об’єктів самочинного будівництва та самовільного зайняття земельних ділянок за результатами розгляду звернень громадян м. ЧернівцівПостійно

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради,

виконавчі органи районних у місті рад

6

Технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва надаються відповідними підприємствами, установами і організаціями при наявності у замовника (забудовника) рішення міської ради про надання дозволу на будівництво об’єкта, рішення виконавчого комітету міської ради на реконструкцію квартири (нежилого приміщення ) із зміною цільового призначення, або рішення виконавчого комітету районної у місті ради на прибудову, добудову (надбудову) квартир.

За необхідністю

Підприємства- виробники, надавачі послуг з водо-,газо-, електро-, теплопостачання і водовідведення.

7

При виявлені фактів підключення об’єктів самочинного будівництва до інженерних мереж уповноважений орган міської, районної у місті ради повідомляє про це відповідні підприємства, організації, які зобов’язані забезпечити їх невідкладне відключення і притягнути порушника, який здійснив самовільне підключення, до відповідальності згідно з чинним законодавством

За виявленими фактами

Підприємства- виробники, надавачі послуг з водо-,газо-, електро-, теплопостачання і водовідведення

8

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Чернівецькій області складає протокол по факту здійснення фізичними та юридичними особами самочинного будівництва та розглядає справи про правопорушення відповідно до статті 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення і Закону України про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування.

За виявленими фактами

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Чернівецькій області

9

У випадку виконання будівельно –монтажних робіт підприємствами, організаціями, суб’єктами малого підприємництва, які мають відповідні ліцензії на проведення таких робіт, без дозволу на їх виконання останні несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі порушення – 50 відсотків вартості робіт (стаття Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» )

За виявленими фактами

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Чернівецькій області

10


Якщо самочинне будівництво веде суб’єкт будівельної діяльності, у якого є відповідна ліцензія, оформляється подання в інспекцію державного архітектурно - будівельного контролю в Чернівецькій області для анулювання ліцензії (пункт 21 Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. №1396)


За виявленими фактами

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин

11


Проектна документація на об’єкт будівництва (реконструкції ) не погоджується управлінням містобудування та архітектури, міськСЕС, головним управлінням МНС України в Чернівецькій області, якщо відсутнє рішення міської ради про надання дозволу на будівництво об’єкта, рішення виконавчого комітету міської ради на реконструкцію квартири (нежилого приміщення) із зміною цільового призначення, або рішення виконавчого комітету районної у місті ради на прибудову, добудову (надбудову) квартир у відповідності до п.3.1 рішення.


Постійно

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин,

міськСЕС,

головне упр. МНС в Чернівецькій області

12

Видача дозволу(ордера) на проведення земляних робіт для будівництва реконструкції (розширень) будівель і споруд здійснюється на підставі проектно-кошторисної документації, погодженої в установленому порядку і дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт

Постійно

Міськ ШЕП,

виконавчі органи районних у місті рад

13

Прийняття рішень міською радою про відмову в наданні в оренду або продажі земельної ділянки під уже забудованими, або такими , що будуються об’єктами самочинного будівництва, для заперечення проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво відповідно до частини 4 статті 376 Цивільного кодексу України.

За виявленими фактами

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин

14

Звернутися до районних судів м. Чернівці, Господарського суду Чернівецької області, Апеляційного суду Чернівецької області щодо залучення працівників інспекції ДАБК до розгляду у судових засіданнях справ, пов’язаних з самочинним будівництвом

Постійно,

за відсутністю необхідних документів

Юридичне управління міської ради

15

Подання позовів до суду щодо знесення об’єктів самочинного будівництва на підставі документів адміністративного провадження інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Чернівецькій області.

За необхідністю

Юридичне управління, департамент МБК та ЗВ

16

Притягнення фізичних та юридичних осіб, які здійснили (здійснюють) самочинне будівництво, до адміністративної та кримінальної відповідальності, якщо самочинне будівництво проведено (ведеться) на самовільно зайнятій земельній ділянці.

За необхідністю

Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель у Чернівецькій області.

17

Направлення матеріалів щодо самовільно занятих земель під самочинне будівництво до органів прокуратури.

За необхідністю

Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель у Чернівецькій області.

18

Розгляд справ про адміністративні правопорушення щодо самовільних перепланувань , добудов і надбудов житлових будинків і жилих приміщень.

Постійно

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у місті рад

19

Звернення з позовами до суду щодо перепланувань, переобладнань, прибудов, добудов і надбудов житлових будинків і жилих приміщень на підставі матеріалів адміністративного провадження адміністративних комісій.


За необхідністю

Районні у місті ради

20

Видача інформації про внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних м. Чернівці і встановлення зручного для населення режиму роботи проводиться відповідно до ст. 18 Закону України « Про основи містобудування» за наявності актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Постійно

Департамент економіки

21

У випадках виявлення самочинного будівництва або самовільного зайняття землі під час проведення технічної інвентаризації нерухомості направляється письмове повідомлення департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

В 10 денний термін з моменту виявлення

^ ЧОКБТІ , ЧМКБТІСекретар міської ради Т.Єремічук

№ 805

Про хід виконання Програми поступового оснащення житлового фонду м.Чернівців приладами обліку та регулювання споживання води, газу, теплової енергії на 2002-2005 роки, затвердженої рішенням 24 сесії міської ради ІІІ скликання від 25.12.2001р. № 486 із змінами і доповненнями внесеними рішеннями: 9 сесії міської ради ІУ скликання від 27.02.2003 р. №185, 29 сесії міської ради ІV скликання від 23.12.2004 р. № 637, 42 сесії міської ради ІУ скликання від 23.03.06 р. № 980


Програмою поступового оснащення житлового фонду м.Чернівців приладами обліку та регулювання води, газу і теплової енергії на 2002-2005 роки, затвердженою рішенням 24 сесії міської ради ІІІ скликання від 25.12.2001 р. № 486 з внесеними змінами і доповненнями, передбачено провести поступове оснащення житлового фонду м.Чернівців приладами обліку та регулювання споживання води, газу і теплової енергії за рахунок коштів громадян, а також за умови надання їм безвідсоткового кредиту терміном на 6 місяців, а для малозабезпечених сімей – 18 місяців. Для виконання зазначеної Програми створено районні бюджети розвитку за рахунок коштів загальних фондів районних бюджетів в обсязі 450 тис. грн. З районних бюджетів розвитку кошти передаються відповідним КЖРЕП на збільшення статутних фондів для подальшого їх використання на обладнання квартир лічильниками. Станом на 01.07.2007 р. на ці цілі спрямовано 307,6 тис. грн. (82,4%).

Мешканцями 3292 квартир шляхом отримання безвідсоткового кредиту встановлено 3366 лічильників споживання води і газу на суму 779,6 тис. грн. і сьогодні повернуто підприємствам 734,88 тис. грн. отриманого кредиту, одночасно малозабезпеченим сім’ям встановлено безкоштовно 109 лічильників.

Всього в м.Чернівцях встановлено 49766 поквартирних лічильників споживання холодної води 43135 абонентам, що становить 77% від їх загальної кількості (56213 абонентів), а газових лічильників - 47894 абонентів (60%).

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки”, розглянувши матеріали, подані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, Чернівецька міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1.Інформацію про хід виконання Програми поступового оснащення житлового фонду м.Чернівців приладами обліку та регулювання споживання води, газу, теплової енергії на 2002 - 2005 роки, затвердженої рішенням 24 сесії міської ради ІІІ скликання від 25.12.2001 р. № 486 із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями: 9 сесії міської ради ІУ скликання від 27.02.2003 р. № 185, 29 сесії міської ради від 23.12.2004 р. № 637 та 42 сесії міської ради ІУ скликання від 23.03.2006 р. № 980 щодо продовження виконання цієї Програми до 2008 року, прийняти до відома (додається).


2. Програму поступового оснащення житлового фонду м.Чернівців приладами обліку та регулювання споживання води, газу, теплової енергії на 2002 - 2005 роки, затверджену рішенням 24 сесії міської ради ІІІ скликання від 25.12.2001 р. № 486 із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями: 9 сесії міської ради ІУ скликання від 27.02.2003 р. № 185, 29 сесії міської ради від 23.12.2004 р. № 637 та 42 сесії міської ради ІУ скликання від 23.03.2006 р. № 980, зняти з контролю як таку, що в осовновному реалізована.


3. Районним у місті радам (Бурега Ю.І., Ваньчицький Ю.А., Пазюк М.Д.) продовжити роботи з оснащення житлового фонду м.Чернівців приладами обліку та регулювання споживання води, газу, теплової енергії.


4. Кошти, спрямовані в статутні фонди комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств та комунального підприємства міської аварійно-диспетчерської служби “0-80”, залишити на розвиток матеріально-технічної бази підприємств.


5. Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) через засоби масової інформації поінформувати населення міста про хід виконання Програми поступового оснащення житлового фонду м. Чернівців.


6. Організацію виконання цього рішення покласти на голів районних у місті рад Бурегу Ю.І., Ваньчицького Ю.А., Пазюка М.Д. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.


7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.


Чернівецький міський голова М.Федорук


ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання рішення 24 сесії міської ради ІІІ скликання від 25.12.2001 р. № 486 „Про Програму поступового оснащення житлового фонду м.Чернівців приладами обліку та регулювання споживання води, газу, теплової енергії на 2002 - 2005 роки”


Програмою поступового оснащення житлового фонду м.Чернівців приладами обліку та регулювання води, газу і теплової енергії на 2002-2005 роки, затвердженою рішенням 24 сесії міської ради ІІІ скликання від 25.12.2001 р. № 486 з внесеними змінами і доповненнями, передбачено провести поступове оснащення житлового фонду м.Чернівців приладами обліку та регулювання споживання води, газу і теплової енергії за рахунок коштів громадян, а також за умови надання їм безвідсоткового кредиту терміном на 6 місяців, а для малозабезпечених сімей – 18 місяців. Для виконання зазначеної Програми створено районні бюджети розвитку за рахунок коштів загальних фондів районних бюджетів в обсязі 450 тис. грн. З районних бюджетів розвитку кошти передано відповідним КЖРЕП на збільшення статутних фондів для подальшого їх використання на обладнання квартир засобами обліку холодної води та газу. Всього на ці цілі спрямовано 307,6 тис. грн. (82,4%).

Мешканцями 3292 квартир шляхом отримання безвідсоткового кредиту встановлено 3366 лічильників споживання води і газу на суму 779,6 тис. грн. і сьогодні повернуто підприємствам 734,88 тис. грн. отриманого кредиту, одночасно малозабезпеченим сім’ям встановлено безкоштовно 109 лічильників.

Всього в м.Чернівцях встановлено 49766 поквартирних лічильників споживання холодної води 43135 абонентам, що становить 77% від їх загальної кількості (56213 абонентів), а газових лічильників - 47894 абонентів (60%).


Реалізація Програми виконавцями за період 2002-2008 роки.
В. П. Лега. Основное богословие - страница 9,
Анализ, консалтинг www ubk02. narod ru Республика башкортостан сегод - страница 2,
Глава 32. Социальная работа в Норвегии - Учебник,
Районна програма «Цукровий діабет» на 2012-2013 роки у Станично-Луганському районі,
Ликвидатор Тухачевский М. Н. Бумеранг возвращается - страница 14,
Постановление Верховного Совета республики Грузия о принятых Советом народных депутатов Юго-Осетинской автономной области решениях об изменении статуса области. 26 10. закон - страница 99,
Из этого следует, что в начале расширения повинна информация, имею­щая положительное значение (больше нуля),
2.5.3. Обзор состояния конкуренции на рынке листов из алюминиевого сплава АМг6М,
El Mundo Espiritual - Etos, conferencias, talleres, seminarios y toda manifestación que pueda agregar algo a la...,
РАЗДЕЛ H ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ - Центр Правовой и Бухгалтерской Поддержки Бизнеса,
Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года Раздел I. Общие положения Подраздел Основные положения Глава Гражданское закон - страница 12,
Учебное пособие. М.: Юристъ. 1998 - страница 25,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 Собрание закон - страница 7,
Глава 29 - Путь в версаль анн и Серж голон часть первая двор чудес глава 1,
Поставка детских игрушек по объекту: «Капитальный ремонт доу №33 по адресу: г. Мытищи, ул. Лесная, д. 9» - страница 2,
Література - Скласти детальний план контрольної роботи відповідно до опорного плану. Дати ґрунтовні відповіді на...,
1.3.1 Распределение земель сельскохозяйственного назначения - Доклад о состоянии и использовании земель в Республике...,
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса по отбору производителей программ окружной и районной тематики в административных округах города москвы на период с 01. 07. 2011 года по 30. 09. 2011 года Москва - страница 2,
Міністерство транспорту україни наказ від 10 лютого 1998 року n 43 - страница 15,
ORCUN C продолжает тонуть - Новости мирового судоходства,
Environment (including climate change) - May 2011 Research and Innovation Highlights in China,
Справочные данные,
51 3100 Оборудование технологическое для реализации питьевой воды - киоски "Ключ здоровья",
Билет №1 Религия, ее роль в жизни современного общества - страница 12,