Міжнародної науково-технічної конференції Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості - страница 5

59. Бондаренко А.М. (Криворізький технічний університет)
Оцінка стану біоекобезпеки в Україні


60. Швидкий Н.И., Дердиященко В.Б. ^ (ГП «НИИБТГ»)

Стендовые испытания плазмохимического нейтрализатора выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания


61. Худик М.В. (Криворізький технічний університет)

Вплив електрозарядженості волокон на ефективність уловлення пилу волоконним фільтром аспіраційного укриття перевантажувального вузла


^ 62. Мовчан В.В., Мовчан О.Г., Смірнова Н.М. (Криворізький технічний університет)

Проблеми та стан джерел водопостачання в Україні


63. Мовчан В.В., Мовчан О.Г., Сторчева І.М. (Криворізький технічний університет)

Сучасні тенденції в очистці стічних вод дріжджового виробництва.


Секція 9 Металургія


Голова Губін Георгій Вікторович, д-р техн. наук, проф.

Секретар Чубенко Вікторія Анатоліївна, канд. техн. наук, доц.


^ 1. Бережний М.М. (Криворізький технічний університет)

Результати вивчення енергетичного балансу осередку деформації при повздовжньому прокатуванні


^ 2. Губін Г.В. (Криворізький технічний університет)

Перспективи розвитку металізованої залізорудної сировини

3. Ткач В.В. (Криворізький технічний університет)

Ексергетична оцінка енергоспоживання та енергозбереження

в гірничо- металургійному комплексі


4. Лялюк В.П. (АрселорМіттал Кривий Ріг)

Можливості і умови зменшення витрат коксу при виплавці чавуна


5. Мартиненко В.А^ . (ОАО «ЮГОК»)

Менеджмент в гірничо – металургійному виробництві


6. Клюєв Д.Ю. (Криворізький технічний університет)

Удосконалення режимів деформації при вільному куванні


^ 7. Бережний М.М., Чубенко В.А., Хіноцька А.А. (Криворізький технічний університет)

Геометрія осередку деформації при повздовжньому прокатуванні


^ 8. Бережний М.М., Чубенко В.А., Хіноцька А.А. (Криворізький технічний університет)

Результати розрахунку об’єму осередку деформації при повздовжньому прокатуванні


^ 9. Калініченко Ю.П., Пікельняк А.В. (Криворізький технічний університет)

Відновлення зношених посадкових місць підшипників кочення натискних пристроїв робочих клітей полімерними матеріалами


^ 10. Калініченко Ю.П., Лозівець С.С. (Криворізький технічний університет)

Дослідження основних факторів, впливаючих на працездатність поворотного механізму візка пратцен – крана


^ 11. Калініченко Ю.П., Терезюк П.С. (Криворізький технічний університет)

Дослідження основних факторів впливу на зношення робочих валків прокатних клітей та видачі рекомендації по підвищенню їх терміну експлуатації.


^ 12. Яременко В.П. (Криворізький технічний університет)

Дослідження характеру зміни структурної будови металу при обробці його тиском на прикладі збагачення магнітної руди за допомогою магнітного гідроциклону


^ 13. Бабошко Д.Ю. (Криворізький технічний університет)

Нова металургійна технологія переробки титаномагнетитових концентратів


14. Капустина М.К., Костюк Н.В. (Криворізький технічний університет)

Часткова заміна скрапу в сталеплавильному виробництві

рудновугільними брикетами


^ 15. Кива А. О. (Криворізький технічний університет)

Двошарові рудновугільні окатиші – резерв зниження коксу в доменній плавці


16. Кірієнко А.С. (Криворізький технічний університет)

Вплив сили тертя на зсувні коливання в металі

17. Мацишин С.О. (Криворізький технічний університет)

Деякі передумови про вплив динаміки структурних перетворень в металі


^ 18. Ткач В.В., Бабошко Д.Ю. (Криворожский технический университет)

Выбор восстановителя для процесса металлизации

титаномагнетитового концентрата


^ 19. Ладыгин А.В. (Криворожский технический университет)

Использование жидкофазного восстановления для получения чугуна из красных шламов


^ 20. Бережний М.М., Чубенко В.А., Хіноцька А.А., Глінкін А.

(Криворізький технічний університет)

Час перебування металу в осередку деформації та утворення нової поверхні


^ 21. Швец П.Ю., Голуб И.В. (Национальная металлургическая академия)

Дубицкий Д.С. (ОАО «Миттал Стил Кривой Рог»)

Физико-химические исследования оксидной фазы при внепечной

обработке стали газовыми смесями


^ 22. Стогний Н.С. (Криворожский технический университет)

Использование жидкофазного восстановление для получения чугуна

из фосфористых руд Керченского месторождения


^ 23. Кирносов С.Э. (Европейский университет, Кривой Рог)

Закономерности формирования губчатого железа при термической модификации продукта прямого восстановления гетитовой руды


^ 24. Засельский В.И., Вититнёв Ю.И.

(КМФ Национальная металургическая академия Украины, Кривой Рог),

Учитель С.А., (ООО «КВМШплюс», Кривой Рог)

К вопросу оценки качества смешивания компонентов агломерационой шихты


^ 25. Пополов Д.В. (Криворожский металлургический факультет НМетакадемии Украины)

Повышение качества подготовки аглошихты перед спеканием путем подпрессовки


^ 26. Капланов В.И., Присяжный А.Г. (Приазовский государственный технический университет), Коренко М.Г., Староста Н.В. (Криворожский металлургический факультет Нметакадемии Украины)

Высокоэффективная технология горячей прокатки полос с технологическими смазками


^ 27. Кассим Д.А., Тараканов А.К., Лялюк В.П.

(Национальная металлургическая академия Украины)

Реакционная способность кокса и ее влияние на работу доменных печей


^ 28. Учитель С.А. (ООО «КВМШплюс», Кривой Рог)

Экономизация технологий и оборудование для шихто- и рудоподготовки

в условиях горно-металлургических комплексов

29. Єрмак В. (Национальная металлургическая академия Украины)

Підвищення ефективності процесу безперервного розливання сталі методом оптимізації режимів роботи завантажувального обладнання МБРС


^ 30. Сусло Н.В., Панченко А.Н. (Национальная металлургическая академия Украины)

Азотсодержащие брикет-модификаторы для чугуна и стали


31. Губін Г.Г. (Криворізький технічний університет)

Про збільшення швидкості транспорту часток в процесі згущення водних суспензій.


Секція 10 Технічна механіка, гірничі машини та галузевий транспорт


Голова Громадський Анатолій Степанович, д-р техн. наук, проф.

Секретар Хруцький Андрій Олександрович, асистент


 1. ^ Кристопчук М.Є. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)

Веснін А.В., Почужевський О.Д. (Криворізький технічний університет)

Потенціал транспортних послуг приміського сполучення населення


 1. ^ Кіяновський М.В., Бондар О.В. (Криворізький технічний університет)

Шляхи забезпечення працездатності стаціонарних гірничих машин


 1. ^ Старченко В. М., Монастирський Ю. А.

(Східноукраїнський національний університет ім. Вол. Даля)

Обгрунтування параметрів сервісної мережі кар’єрних автосамоскидів БелАЗ в Україні


 1. Монастирський Ю.А. (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля), Веснін А.В., Почужевський О.Д. (Криворізький технічний університет)

Лабораторна установка дослідження узгодження роботи двигуна і трансмісії колісних мобільних машин


 1. ^ Ропай В.А., Заиченко В.А. (Днепропетровский Национальный горный университет)

Романенко А.В., Мироненко А.И., Пустовой (ГП «ГПИ «Кривбасспроект»)

Напряженное состояние резиновой матрицы шахтного плоского резинотросового уравновешивающего каната на прицепном барабане подъемного сосуда


 1. ^ Гречка А.І. (Кіровоградський національний технічний університет)

Математична модель функціонування пінольних механізмів з двома циліндричними напрямними різного діаметру


 1. Аралкин А.С., А.Б. Семочкин, К.А. Аралкина (Криворізький технічний університет)

Разработка конструкции и исследование устройства для гашения колебаний шпинделя металлорежущего станка


 1. Бугай Л.А. (Криворізький технічний університет)

Финишная обработка поверхностей деталей машин

 1. Гузь Б.А. (Криворожский технический университет)

Методы количественной оценки источников шума подземных горных машин


 1. Цивінда Н.І. (Криворожский технический университет)

Експериментальні дослідження віброакустичних реакцій змін

технічних станів елементів інструментальних систем

в процесах обробки високомарганцевих сталей


 1. Бондарец А.А. (Криворожский технический университет)

Методы определения энергетических и силовых параметров

переносных пневматических перфораторов на базе цифровых технологий


 1. Рудь Ю.С., Гуливец А.А., Кучма В.В. (Криворожский технический университет)

^ Обоснование и разработка передвижной дожимной компрессорной станции


 1. Ридер А.А., Квятковская Ю.П. (Криворожский технический университет)

Перспекивы использования низкопотенциальной теплоты шахтных вод

и анализ протекающих процессов в тепловых насосах на горнорудных предприятиях


 1. ^ Неймирко С.И. (Криворожский технический университет)

Экспериментальное определение упругодемпфирующих характеристик

стальных канатных элементов для усовершенствования виброзащитных

устройств перфораторов


 1. Монастырский Ю.А., Систук В.А. (Криворожский технический университет)

Определение причин потерь рабочего времени экскаваторно-автомобильных комплексов на Петровском карьере ПАО “ЦГОК”


 1. Громадский В.А. (Криворожский технический университет)

Исследование динамических нагрузок мачты станков шарошечного бурения

СБШ-250МНА-32 и УСБШ-250А


 1. Кіяновський М.В., Руденко В.О. (Криворізький технічний університет)

Вибір шляхів вдосконалення експлуатаційних властивостей ґрунтових насосів


 1. ^ Доброногова В.Ю. (Донбасский государственный технический университет)

О применении многофункциональных гидравлических натяжных устройств в двухприводных забойных скребковых конвейерах


 1. Нечаєв В.П., Рязанцев А.О. (Криворізький технічний університет)

Критерії вибору джерела нагріву для умов поверхневої плазмової обробки


 1. Громадский А.С., Хруцкий А.А. (Криворожский технический университет),

^ Федоренко К.В. (КМФ НМетАУ, кафедра МОМЗ)

Моделирование упругих опор на пружинах сжатия в среде COSMOSMOTION

Хруцкий А.А., Хруцкий В.Л. (Криворожский технический университет)

Обзор прогрессивных методов восстановления деталей горных машин


 1. ^ Цивінда Н.І. (Криворізький технічний університет)

Експериментальні дослідження віброакустичних реакцій змін технічних

станів елементів інструментальних систем в процесах обробки

високомарганцевих сталей


 1. Аралкин А.С., Боковой Д.И., Аралкина К.А (Криворожский технический университет)

Разработка и исследование параметров фрезерной головки


 1. Аралкин А.С., Каганер А., Аралкина К.А (Криворожский технический университет)

Модернизация токарно-винторезного станка мод. 16К20


 1. Аралкин А.С., Лєсних Н. (Криворожский технический университет)

Дослідження сили різання під час механічної обробки заготовок


 1. Аралкин А.С., Мєткая А.В. (Криворожский технический университет)

Оптимизация нагрузочной схемы вала металлорежущего станка


 1. Аралкин А.С., Мичкур М.Ю., Аралкина К.А (Криворожский технический университет)

Исследование устройства для гашения колебаний шпинделя


 1. Гузь Б.А. (Криворожский технический университет)

Пути реализации комплексного метода снижения уровней шума

подземных горных машин


 1. Нечаєв В.П., Рязанцев А.О. (Криворізький технійчний університет)

Плазмове зміцнення деталей приводів кар’єрних екскаваторів


 1. Сахно С.І., Пищикова О.В., Петренко М.О. (Криворізький технічний університет)

Аналіз методів неруйнівного контролю при моніторингу остаточного

ресурсу металоконструкцій підйомно-транспортних машин


 1. Рудь Ю.С., Гуливец А.А., Кучма В.В. (Криворожский технический университет)

^ Обоснование параметров передвижной дожимной компрессорной станции

для пневмоударного бурения скважин в подземных условиях 1. Кассир С.Г. (ОАО «Криворожгормаш»),

Бондарец А.А., Неймирко С.И. (Криворожский технический университет)

Экспериментальное определение жесткости канатов

для виброзащитных устройств перфораторов 1. Кассир С.Г. (ОАО «Криворожгормаш»),

Бондарец А.А., Неймирко С.И. (Криворожский технический университет)

Определение параметров пневматических перфораторов

на базе цифрофых технологий

 1. Громадский А.С., Громадский В.А., Аксенов А.В.

(Криворожский технический университет)

Демпфирование продольных колебаний вращателя и бурового става

станков шарошечного бурения


 1. Громадский А.С., Громадский В.А., Вагин Е.М., А.В. ТеретаА.В.

(Криворожский технический университет)

Демпфирование поперечных колебаний бурового става станков

шарошечного бурения


 1. Громадский А.С., Коваль М.Ф. (Криворожский технический университет)

Исседование работы муфт мощных и свермощных механических передач

горных машин


 1. Громадский А.С., Крюков В.В. (Криворожский технический университет)

Исследование и анализ конструкций узлов крепления буровых коронок

погружных пневмоударников пневмоударников


 1. Громадский А.С., Макаренко Р.О. (Криворожский технический университет)

^ Дослідження конструкції рами бурового верстата УСБШ-250А


 1. Громадский А.С.,Мясоедов А.В., (Криворожский технический университет)

Исследование эффективности использования станков шарошечного

и пневмоударного бурения в условиях карьера №2-БІС ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог»


 1. ^ Громадский А.С., Громадский В.А., А.В. ТеретаА.В.

(Криворожский технический университет)

Исследование напряжений элементов мачты станка шарошечного бурения


 1. Громадский А.С.,Фляга О.Ю. (Криворожский технический университет)

Исследование и анализ влияния формы породоразрушающих элементов

на процесс разрушения горной породы


 1. Шторфунова Г.В. (Криворізький технічний університет)

Аналіз раціональних параметрів роботи огрудковувача чашевого


 1. Слатвинский Н.Н. (Криворожский технический университет)

Обоснование рациональных параметров рабочего органа машины

для вибрационного упрочнения окатышей железорудного концентрата 1. Кузьменко Д.И. (Криворожский технический университет)

Исследования распространения силовых импульсов в буровом инструменте

при перфораторном мелко-пуровом бурении 1. Горбачов Ю.Г., Воротніков А.В. (Криворізький технічний університет)

Дослідження та розробка раціональних параметрів пневматичного

віброприводу інерційного типу

 1. Горбачов Ю.Г., Зінченко О.М. (Криворізький технічний університет)

Дослідження та обгрунтування параметрів стрічкових конвеєрів

з опорами ковзання


 1. Горбачов Ю.Г., Колєсніков О.В.(Криворізький технічний університет)

Аналіз існуючого обладнання та обгрунтування технологічних схем

транспорту руди при підземному очисному вийманні


 1. Горбачов Ю.Г., Самарський О.В. (Криворізький технічний університет)

Дослідження та обгрунтування параметрів забойного скребкового конвеєра

з верхньою робочою гілкою


 1. Горбачов Ю.Г., Трегуб В.Л. (Криворізький технічний університет)

Дослідження та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності

роботи інерційних грохотів


 1. Громадський А.С., Горбачов Ю.Г., Черепков В.В.

(Криворізький технічний університет)

Дослідження та обгрунтування параметрів стрічкового конвеєра

з канатним поставом та підвісними роликоопорами


^ 51. Волошин Н.Я., Волошина Т.Н. (Криворожский технический университет)

Подъемно-транспортный комплекс для открытых горных работ.


Секція 11 Електромеханіка та електроенергетика


Голова Сінолиций Анатолій Пилипович, д-р техн. наук., проф.

Секретар Кольсун Вячеслав Анатолійович, канд.техн.наук, доц.


^ 1. Барановская М.Л. (Криворізький технічний університет)

Перенапряжения при дуговых замыканиях на землю в сетях

с изолированной нейтралью


^ 2. Касаткіна І.В., Лобанов С.С. (Криворізький технічний університет)

Дослідження енергетичних характеристик систем ТРН-АД та ПЧ-АД


3. Касаткіна І.В., Сьомочкін А.Б.,Черкасов С.Г. (Криворізький технічний університет)

Аналіз перехідних процесів системи групового живлення конвеєра

на базі системи асинхронно вентильного каскаду


^ 4. Квятковская Ю.П., Ридер А.А. (Криворізький технічний університет)

Использование газотурбинных и парогазовых технологий в энергетике Украины


^ 5. Козакевич І.А. (Криворізький технічний університет)

Дослідження адаптивних систем з задаючою моделлю для бездатчикового векторного керування асинхронним двигуном при роботі на низькій швидкості


^ 6. Козакевич І.А. (Криворізький технічний університет)

Порівняльний аналіз класичного векторного та J-M керування


7. Момот В.E., Радовенчик Р.Ф. (Криворізький технічний університет)

Динамика электропривода шахтной подъемной установки как двухмассовой электромеханической системы с фаззи-регулятором


^ 8. Назаренко В.М., Шолох С.М. (Криворізький технічний університет)

Аналіз оптимального рішення при зміні початкових даних у моделі оперативного планування роботи кар’єру


^ 9. Осадчук Ю.Г., Козакевич І.А. (Криворізький технічний університет)

Синтез алгоритму векторного керування двома асинхронними двигунами,

що живляться від одного інвертора


^ 10. Сінолиций А.П., Каневський В.В., Подберецький В.С.

(Криворізький технічний університет)

Складові повної потужності групової системи АВК


^ 11. Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Дуб Є.С. (Криворізький технічний університет)

Ресурсо- й енергоощадні властивості комбінованої комутації перетворювачів


^ 12. Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Козлов В.С. (Криворізький технічний університет)

Автоматизована система контролю та обліку енергетичних показників систем живлення групи електроприводів


^ 13. Толмачов С.Т., Власенко В.А., Титюк В.К., Титюк П.В. (Криворізький технічний університет), Бердай А. (Національний інститут електромеханіки (НІЕ) університету Хасана ІІ)

Методика розрахунку системи підпорядкованого регулювання вентильно-індукторного привода


^ 14. Харитонов О.О., Пархоменко Р.О., Аніськов О.В.

(Криворізький технічний університет)

Шляхи зниження електроспоживання дробильно-збагачувальним комплексом

ПАТ «ПівнГЗК»


^ 15. Хорольський О.П., Кузьменко А.С., Коломіц Г.В.

(Криворізький технічний університет)

Дослідження та моделювання тягового електроприводу кар’єрного самоскиду БілАЗ-75131 з урахуванням характеру технологічної траси.


Секція 12 Інформаційні технології в процесах видобутку

та переробки корисних копалин


Голова Купін Андрій Іванович, д-р техн.наук, проф.

Секретар ^ Шолох Сергій Миколайович, канд. техн. наук


1. Тронь В.В. (Криворізький технічний університет)

Критерії оптимізації системи керування процесом бункерного живлення секцій рудозбагачувальної фабрики


^ 2. Моркун В.С., Моркун Н.В. (Криворожский технический университет)

Оптимизация управления организационно-техническими проектами на основе методов главных компонент и проекции градиента


^ 3. Моркун Н.В., Артюхов А.В., (Криворожский технический университет)

Управление организационно-техническими структурами с распределенными параметрами на базе простанственно-временной модели Гаммерштейна


3. Єфіменко Л.І. (Криворізький технічний університет)

Оцінка навантажень, що діють на опорні конструкції конвеєра


^ 5. Назаренко В.М., Харламенко В.Ю. (Криворізький технічний університет)

Моделювання роботи приводу обтискових валків під впливом випадкового навантаження


^ 6. Бурнасов П.В. (Криворізький технічний університет)

Складання оптимального розкладу занять ВНЗ

И физиология. Лекции. Оглавление - страница 13,
Ричард Бах. Мост через вечность Порой нам кажется, что не осталось на земле ни одного дракона - страница 2,
Отчет о научно-исследовательской деятельности тгу за 2008 год Содержание - страница 2,
Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007 - страница 46,
Федеральное агентство по образованию воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж - страница 5,
Правила эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог государств-участников содружества, латвии, литвы, эстонии область применения - страница 16,
Бурливших напряженной политической борьбой глубин национальной жизни Италии - страница 23,
Российские сми о мчс мониторинг за 29 Март 2012 г - страница 23,
Аквариумные рыбки. Энциклопедия аквариумных рыб - страница 22,
Учебное пособие для студ высш учеб заведений. М.: Владос, 2000. 800с. Введение - страница 28,
4. Профилактика, диагностика и ремонт НГМД в ПК - Платонов Ю. М., Уткин Ю. Г,
Тэк сегодня четверг, 5 февраля 2009 г. Содержание - страница 8,
КНИГА ТРЕТЬЯ - Марк Аврелий,
Инженерно-строительные условия - Генеральный план парфеньевского сельского поселения парфеньевского муниципального...,
Данный документ не является официальной версией. Информация справочная, исключительно для ознакомительных целей. Строительные нормы и правила строительная терминология - страница 22,
С сайта - страница 13,
«Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Федерального медико-биологического агентства» - страница 3,
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете - страница 26,
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 (в редакции постановления Правительства от 23. 12. 2004 №838), утвержденным им Положением о доклад - страница 23,
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" Код эмитента - страница 22,
СЕКЦИЯ №5 - В. Н. Муравьева, ректор, профессор, зав кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Стгма,
17. 11. 2011 содержание главные новости спорта 5 - страница 14,
И. И. Богута История философии в кратком изложении - страница 18,
Для самых первых вычислений древние цивилизации применяли мелкие камушки; похожими маленькими глиняными предметами пользовались и эламиты. Чтобы счеты не потерялись, эламиты хранили их в специальных шарах с ямками,