Тваринних природних ресурсів - страница 31


структурах та зв'язок з громадськістю.

Цей підклас включає також:

- діяльність наукових товариств

9112

91.2Діяльність професійних спілок

912

91.20

91.20.0

Діяльність професійних спілок

Цей підклас включає:

- діяльність професійних спілок, членами

яких є робітники найманої праці, які

зацікавлені, головним чином, у вираженні

своїх інтересів з питань заробітної плати

та умов праці, а також в узгоджених діях

через організацію

Примітка.

Включається діяльність спілок робітників

одного підприємства, спілок, які

об'єднують суміжні галузі, а також спілок

робітників, які об'єднуються за

професійним, регіональним, галузевим чи

іншим принципом.

9120

91.3Діяльність інших громадських організацій

919

91.31

91.31.0

Діяльність релігійних організацій

Цей підклас включає:

- діяльність релігійних та аналогічних

організацій

- діяльність жіночих та чоловічих

монастирів

- надання ритуальних послуг

Цей підклас не включає:

- діяльність у сфері освіти, яка

виконується релігійними організаціями

(див. 80.42)

- діяльність у сфері охорони здоров'я, яка

виконується релігійними організаціями

(див. 85.1)

- надання соціальної допомоги релігійними

організаціями (див. 85.3)

9191

91.32

91.32.0

Діяльність політичних організацій

Цей підклас включає:

- діяльність політичних та інших

організацій, таких як молодіжні

об'єднання, які взаємодіють з політичними

партіями

Примітка.

Ці організації впливають на прийняття

рішень органами влади шляхом

представництва членів партії на політичних

посадах, а також займаються

розповсюдженням інформації, зв'язками з

громадськістю, збиранням коштів для потреб

політичних організацій, що бажають

висунути своїх членів на політичні посади

тощо.

9192

91.33

91.33.0

Діяльність громадських організацій,

н. в. і. г.

Цей підклас включає:

- діяльність організацій, що сприяють

рішенню суспільних задач та проблем шляхом

громадської просвіти та політичного

впливу, збирання коштів тощо, але які не

пов'язані безпосередньо з політичною

партією: громадських ініціатив та рухів

протесту; рухів з захисту навколишнього

середовища та екології; організацій, що

виступають на підтримку громад та сфери

освіти, не віднесені до інших групувань;

організацій, що займаються захистом та

забезпеченням інтересів окремих груп

населення (етнічних груп, груп меншості

тощо); організацій патріотичного

характеру, включаючи об'єднання ветеранів

війни

- діяльність груп, які об'єднуються за

спільними інтересами, такі як "туристські

клуби", об'єднання автомобілістів,

товариства споживачів

- діяльність товариств, таких як клуби

ділових людей, масонські ложі тощо, метою

яких є встановлення соціальних контактів

- діяльність асоціацій молоді, дитячих та

юнацьких організацій, університетських

клубів, студентських братств тощо

- діяльність об'єднань, що займаються

проведенням культурних та розважальних

заходів чи організацією відпочинку (крім

спорту чи ігор): поетичних кружків,

літературних кружків, клубів книголюбів,

любителів історії тощо

- діяльність клубів колекціонерів,

фотолюбителів, любителів музики та

мистецтва, майстрування, спілкування,

товариств з проведення карнавалів,

садівництва, товариства захисту тварин

тощо

Цей підклас не включає:

- діяльність професійних організацій

(див. 91.12)

- організації, які здійснюють діяльність в

сфері мистецтва та які сприяють цій

діяльності (див. 92.31)

9199

92Діяльність у сфері культури та спорту,

відпочинку та розваг

92

92.1Виробництво фільмів

921x

92.11

92.11.0

Виробництво фільмів

Цей підклас включає:

- виробництво ігрових та неігрових кіно-

та відеофільмів для безпосередньої

демонстрації в кінотеатрах чи по

телебаченню

- виробництво на кіностудіях чи в

спеціальних лабораторіях анімаційних

(мультиплікаційних) фільмів,

повнометражних, документальних,

короткометражних фільмів тощо,

розважального, рекламного, навчального чи

інформативного характеру

- допоміжну діяльність: дублювання, монтаж

кіно- та відеофільмів, оброблення плівок,

пов'язаних з кіно та телебаченням тощо

- діяльність студій звукозапису,

пов'язаних та не пов'язаних з виробництвом

фільмів

Цей підклас не включає:

- контратипування та тиражування аудіо та

відеозаписів з оригінальної матриці

(майстер-копії) (див. 22.3)

- оброблення плівок, не призначених для

кінопрокату (див. 74.81)

- діяльність агентів та агентств,

продюсерів, що пов'язана зі складанням

контрактів на участь у кінофільмах,

театральних постановах тощо (див. 74.87)

- виробництво кіно та відеофільмів на

телестудіях (див. 92.20)

- діяльність незалежних професійних

творчих працівників у сфері культури:

акторів, режисерів, театральних

художників, співаків тощо (див. 92.31.1)

9211x

92.12

92.12.0

Розповсюдження фільмів

Цей підклас включає:

- діяльність, пов'язану з укладанням

контрактів з іншими організаціями та

установами на продаж чи прокат фільмів,

цифрових відеодисків і відеокасет,

включаючи доставку і зберігання фільмів

- купівлю та продаж прав на розповсюдження

кіно- та відеофільмів

Цей підклас не включає:

- контратипування та тиражування

відеозаписів з оригінальної матриці

(майстер-копії) (див. 22.32)

- оптову торгівлю цифровими відеодисками і

відеокасетами (див. 51.43.2)

- роздрібну торгівлю відеофільмами

(див. 52.45)

- прокат відеофільмів населенню

(див. 71.40)

9211x

92.13

92.13.0

Демонстрація кінофільмів

Цей підклас включає:

- демонстрацію кіно- чи відеофільмів у

кінотеатрах, у т. ч. під відкритим небом,

або в інших, призначених для демонстрації

фільмів, приміщеннях

Цей підклас включає також:

- діяльність клубів кінолюбителів

9112

92.2Діяльність у сфері радіомовлення та

телебачення

921x

92.20

92.20.0

Діяльність у сфері радіомовлення та

телебачення

Цей підклас включає:

- створення радіо- та телевізійних

програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх

трансляцією

- передачу (трансляцію) радіота

телевізійних програм

Примітка.

Програми можуть відтворюватися та

розповсюджуватися з розважальними цілями

чи для реклами, навчання, виховання,

надання інформації. Вони зазвичай

записуються на плівки, що можна продавати,

давати напрокат чи зберігати для

трансляції чи повторної трансляції в

майбутньому.

Цей підклас не включає:

- трансляцію радіо- та телевізійних

програм системою кабельного,

радіорелейного чи супутникового зв'язку

(див. 64.20)

- виробництво кіно та відеофільмів

кіностудіями (див. 92.11)

- діяльність інформаційних агентств

(див. 92.40)

9213

92.3Інша діяльність у сфері культури

921x

92.31Діяльність у сфері мистецтва та літератури

9214

92.31.1

Театральна та інша мистецька діяльність

Цей підклас включає:

- постановку театральних вистав,

концертів, оперних та балетних спектаклів,

танцювальних, естрадних та інших сценічних

виступів: діяльність ансамблів та

артистичних труп, оркестрів та груп

музикантів

- діяльність незалежних професійних

творчих працівників у сфері культури:

акторів, режисерів, театральних художників

та декораторів, музикантів-виконавців,

співаків, письменників, драматургів,

композиторів, скульпторів, художників,

офортистів, карикатуристів тощо92.31.2

Реставраційна діяльність

Цей підклас включає:

- реставрацію творів мистецтва, таких як

картини тощо

Цей підклас не включає:

- реставрацію меблів (див. 36.1)

- реставрацію музичних інструментів, у

т. ч. історичних (див. 36.30)

- реставрацію будівель (див. 45)92.32

92.32.0

Діяльність концертних та театральних залів

Цей підклас включає:

- діяльність з управління концертними,

театральними та іншими залами для глядачів

та організації гастролей: установлення

декорацій, освітлення чи іншого обладнання

- діяльність агентств з розповсюдження

квитків

- експлуатацію концертних, театральних та

інших залів для глядачів та обладнання

Цей підклас не включає:

- діяльність кінотеатрів (див. 92.13)

9219x

92.33

92.33.0

Діяльність ярмарок та атракціонів

9219x

92.34

92.34.0

Інша видовищно-розважальна діяльність

Цей підклас включає:

- організацію розваг, не віднесених до

інших групувань: вистав лялькових театрів,

циркових вистав, розважальних тирів,

родео, феєрверків, танцювальних шкіл та

викладачів танцю тощо

Цей підклас не включає:

- інші види рекреаційної діяльності

(див. 92.72)

9219

92.4Діяльність інформаційних агентств

922

92.40

92.40.0

Діяльність інформаційних агентств

Цей підклас включає:

- діяльність агентств друку, які надають

засобам масової інформації новини,

фотографії та інші матеріали

- діяльність журналістів та фоторепортерів

9220

92.5Інша діяльність у сфері культури,

н. в. і. г.

923

92.51Діяльність бібліотек та архівів

9231

92.51.1

Діяльність бібліотек

Цей підклас включає:

- діяльність бібліотек усіх видів,

читальних залів та залів для

прослуховування (лінгафонних кабінетів):

складання каталогів книг, періодичних

видань, рукописів, архівних документів,

художніх колекцій; видавання та зберігання

книг, карт, періодичних видань, фільмів,

платівок, магнітних стрічок, творів

мистецтва тощо; пошук інформації на

замовлення, підбір спеціалізованих чи

неспеціалізованих документів тощо

Цей підклас не включає:

- прокат аудіо- та відеокасет і цифрових

відеодисків (див. 71.40)

- діяльність, пов'язану з банками даних

(див. 72.40)92.51.2

Діяльність архівів

Цей підклас включає:

- управління публічними архівами, ведення

історичних, наукових, музейних,

бібліотечних архівів тощо

- діяльність архівних підрозділів наукових

установ, музеїв бібліотек92.52

92.52.0

Діяльність музеїв та охорона історичних

місць і будівель

Цей підклас включає:

- діяльність музеїв усіх видів: художніх

музеїв, музеїв прикладного мистецтва,

меблів, костюмів, кераміки, ювелірних

виробів, виробів зі срібла тощо;

природничо-наукових та науково-технічних

музеїв, історичних музеїв, включаючи

військові музеї, будинки-музеї тощо; інших

спеціалізованих музеїв; музеїв під

відкритим небом

- діяльність з охорони, реконструкції та

реставрації історичних місць, будівель і

пам'яток культури

9232

92.53

92.53.0

Діяльність ботанічних садів, зоопарків та

заповідників

Цей підклас включає:

- діяльність ботанічних садів,

дендрологічних парків, зоопарків, у т. ч.

дитячих

- діяльність природних заповідників, у

т. ч. охорону дикої природи

9233

92.6Діяльність у сфері спорту

924x

9241

92.61

92.61.0

Діяльність спортивних об'єктів

Цей підклас включає:

- експлуатацію споруд, призначених для

проведення спортивних заходів, критих і не

критих, з трибунами або без трибун чи

місць, відведених для глядачів: стадіонів,

плавальних басейнів, майданчиків для

гольфу, боксерських залів, спортивних трас

та стадіонів для занять зимовими видами

спорту, легкоатлетичних стадіонів тощо

Цей підклас не включає:

- прокат спортивного інвентарю

(див. 71.40)

- діяльність парків відпочинку та пляжів

(див. 92.72)

9241x

92.62

92.62.0

Інша діяльність у сфері спорту

Цей підклас включає:

- організацію та проведення спортивних

заходів під відкритим небом або в

закритому приміщенні для професіоналів та

любителів. Заходи проводяться

організаціями, що мають чи не мають власні

спортивні об'єкти: футбольними,

плавальними клубами, клубами любителів гри

в кеглі, гольф-клубами, клубами боротьби,

боксерськими, оздоровчими клубами або

клубами культуризму, асоціаціями для

занять зимовими видами спорту, клубами

настільних ігор (шахів, шашок, доміно

тощо), легкоатлетичними та стрілецькими

клубами

- діяльність з сприяння та підготовки

спортивних заходів

- діяльність самостійних професійних

спортсменів та атлетів, суддів,

хронометристів, інструкторів, тренерів,

спортивних викладачів тощо

- діяльність навчально-тренувальних

центрів та баз, спортивних таборів з

підготовки спортсменів до змагань з різних

видів спорту, дитячих спортивних шкіл,

шкіл вищої спортивної майстерності, шкіл

олімпійського резерву тощо

- діяльність конюшень для утримання

скакових та бігових коней, псарень для

утримання бігових собак та гаражів для

спортивних гоночних машин
Кодекс україни про надра - страница 3,
Глава 5 - Умногих, кто слушал или читал наши лекции, возникают вопросы, которые они и задают нам, обращаясь к нашему носителю,
Константин Алексеевич Титов в своей статье ( название которой заканчивается многозначительным многоточием ) Жить надо по закон - страница 5,
Сочинение Кощеева Андриана - страница 4,
Всегодняшнем мире любое сколько-нибудь солидное государство обязательно имеет силовые структуры: во-первых, армию и, во-вторых, спецслужбы - страница 7,
раздел DD ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА - Классификатор оквэд 2009 – 2011 (последняя редакция),
Раздел 8. Экономический механизм охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства и лесоразведения,
Т н. Михаил Георгиевич Ерошенков. Сайт: www eac-ras ru Г. В. Рожков Генезис инновационной экономики в России Монография - страница 71,
Андрей Андреевич Соколов - Сергей Алексеевич Лебедев работал и преподавал в мэи первоначально на кафедре Релейной...,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17. 06. 2004 n 289 Собрание закон - страница 32,
КОЛОФОН - Р. Е. Пубаев «Чжуд-ши» классический источник тибетской медицины, в котором собран многовековой опыт тибетских...,
Доклад директора школы Одеятельности моу «Средняя общеобразовательная школа №40» - страница 5,
Добыча нефти и газа - Решением общего собрания,
Крысько Владимир Гаврилович - страница 17,
Захоп Аўстрыі - Тэкст, набраны дробным шрыфтам, да вывучэння не абавязковы Усяго 72 пытанні,
Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe Перевод: Дина Крупская Аннотация Знаменитый роман известной американской писательницы Ф. Флэгг рассказ - страница 4,
ПРИГОВОРЕННЫЕ К ПОКОЮ - Брэгг П. С., Брэгг П. Шокирующая правда о воде и соли,
95. Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика - 1. Предмет науки про фінанси. Суб"єкти І об"єкти...,
Заключение о техническом состоянии и,
Письмо 12 - Шодерло де Лакло,
Методические рекомендации к выполнению и защите выпускных квалификационных работ в Высших учебных заведениях Российской Федерации - страница 6,
Южный федеральный университет - страница 13,
Госдума РФ мониторинг сми 1 апреля 2008 г - страница 19,
часть авторского труда - Серия: жанр,