Ознаки неготовності дитини до школи - Конкретними носіями всього того, чим повинна володіти дитина впродовж свого...

^ Ознаки неготовності дитини до школи

 1. Відхилення в соматичному і нервово-психічному здоров’ї:

^ Методи вивчення:

Аналіз медичної картки дитини, бесіди з медичними працівниками ДЗО, з батьками. Безпосереднє спостереження за дитиною у процесі навчальних занять, особливо при виконанні робіт, що потребують уваги, зосередженості, розумового напруження.

^ Типові вияви:
 1. Недостатній рівень соціальної і психолого-педагогічної готовності до школи:

Методи вивчення:

Спостереження за дитиною у вільному спілкуванні, в ігровій і навчальній ситуаціях, в інших видах організованої діяльності. Бесіда з дитиною та її батьками. Організація сюжетних ігор шкільної тематики, математичних ігор. Що я знаю про наше місто, країну, тварин, рослини, моя родина. Аналіз мовленнєвої діяльності дитини (вільних висловлювань, розповідей на вільну тему, описів об’єктів, явищ чи їх зображень).

^ Типові вияви:

 1. Небажання йти до школи, відсутність інтересу до навчальних занять, стійка перевага над ними ігрових видів діяльності.

 2. Порушення загальноприйнятих норм у спілкуванні з однолітками і вихователем; відсутнє нормальне спілкування з ровесниками: дитину постійно кривдять, вона беззахисна, уникає ситуацій спільної діяльності, замкнена, надмірно сором’язлива чи сама є постійним джерелом конфліктів, усе робить навпаки:

  • не розуміє соціальної позиції вихователя, спілкування з ним будується за моделями спілкування з ровесниками або батьками, близькими родичами. Соціальну позицію вихователя розуміє, але уникає прямих контактів із ним, сором’язлива, замкнена.

  • неорганізованість, безвідповідальність.

  • дитина не вміє поводитись у групі, співвідносити свої дії з діями інших дітей.

 3. Легко забуває про доручення, не хвилюється з приводу невиконаної обіцянки.

 4. Низький рівень чи відсутність допитливості та бажання якнайбільше довідатися про навколишній світ (дитина мало запитує, її нічого не цікавить).

 5. Бідність, обмеженість, безсистемність знань і уявлень про довкілля (про країну, місто, село, у якому мешкає, про тварин і рослини, пори року).

 6. Помітні утруднення в мовній діяльності (бідність мовних форм, обмеженість лексичного запасу, наявність граматичних фраз: дитина майже використовує у своєму мовленні речення, вимовляє лише окремі слова, має великі труднощі, характеризуючи об’єкти, явища, описуючи картинки).
 1. ^ Несформованість психологічних і психофізіологічних передумов навчальної діяльності:

  • недостатня сформованість інтелектуальних умінь (уміння дитини слухати, сприймати і логічно переробляти навчальну інформацію: аналізувати, порівнювати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки і закономірності, класифікувати);

  • слабка довільність діяльності, недостатність довільної уваги;

  • недостатній рівень розвитку дрібних м’язів руки;

  • несформованість просторової орієнтації, зорового сприймання, координації рук, очей;

  • низький рівень розвитку фонематичного слуху.^ Методи вивчення:

Спостереження за дитиною впродовж навчальних музичних, фізкультурних занять, у довільній діяльності. Аналіз продуктів її творчої і навчальної діяльності (малюнків, виробів із пластиліну й інших матеріалів, конструктору, результатів виконання навчальних завдань). Організація виконання дітьми спеціальних діагностичних завдань.

^ Типові вияви:

 1. Труднощі при виконанні завдань, спрямованих на аналіз, порівняння, виділення головного, установлення причинно-наслідкових зв’язків – закономірностей, класифікації (дитина не може самостійно дати адекватну назву прослуханому тексту чи зображенню, правильно відповісти на запитання, що зображено і про кого, про що мовиться). Передає зміст побаченого, почутого з перекручуванням суттєвих зв’язків і закономірностей. Погано розгадує загадки, розуміє значення лише простих прислів’їв. На низькому рівні виконує діагностичні завдання.

 2. Не вміє зосередитися при виконанні навчальних завдань, утримати поставлене завдання, довести рішення до кінця, критично оцінити отриманий результат, самостійно знайти і виправити помилки.

 3. Зазнає труднощів у роботі руками: з олівцем, ножицями, пластиліном і, як наслідок, - погана якість малюнків, виробів дитини.

 4. Погана орієнтація під час сприймання наочних зображень, схем, труднощів у визначенні просторових взаємозв’язків геометричних фігур і ліній, у перенесенні зорового образу, сприйнятого на відстані, на папір.

 5. Неправильне мовлення, перекручування при відтворенні простої мелодії, простукуванні ритму.Изменения в Publisher 2010 - Опубликовано: сентябрь 2010 г,
Глава IX - «Believe in Yourself»,
Экономики и управления здравоохранением им. Н. А - страница 31,
Российские сми о мчс мониторинг за 29 марта 2011 г - страница 15,
З. Х. От Терека до Аргуна. Архивно-библиографический указатель (опыт научного поиска) (Раздел из книги) - страница 15,
Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року n 10-рп/2008, зміни, внесені підпунктом 7 пункту 35 розділу II закон - страница 17,
Председателя Верховного Суда тасср м. М. Мавлятшин Вмонографии характеризуется правовой механизм установле­ния индивидуальных условий труда рабочих и служащих. Анализируется новейшее трудовое закон - страница 4,
Информация о деятельности Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды за 2011 год Подведомственные учреждения культуры - страница 4,
Законом України - страница 46,
Черный ворон Дмитрий Вересов - страница 37,
15.3. Психічний розвиток людини у дитячому віці - Л. М. Кудояр, кандидат психологічних наук,
1.3. Основні принципи облікової політики ЗАТ «ЄБРФ» - Україна, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 34, офіс 26/4, тел./факс:...,
Кристоф мартин виланд - страница 18,
Джордж гордон байрон. Дон жуан - страница 4,
Годовой отчет по результатам 2005 финансового года открытого акционерного общества - страница 2,
А. Данные об эмитенте,
Универсальный магнито-электрический активатор топлива для любого вида транспорта,
часть перекладача в судовому розгляді - Предмет кримінально-процесуального права,
Эмоциональный способ - Инструкция по манипулированию этой книгой 19,
Стаття 216.Дата виникнення податкових зобов’язань - Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі та на виконання цього кодекс,
Автор: Протоиерей Евгений Попов - страница 77,
Дмитрия Зимина "Династия" - страница 9,
Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах - страница 18,
Гост 14098-91 - страница 2,