1. Вступне заняття - Програми з позашкільної освіти Науково-технічний напрям випуск 1 Рекомендовано Міністерством...

1. Вступне заняття (3 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація швидкісних ра­діокерованих моделей. Будова й технологія виготовлення моделі. Правила поведінки й техніки безпеки. Організація робочого місця. Індивідуальні плани роботи.

139

2. Швидкісна радіокерована модель класу Р8К-УЗ,5 (150 год)

2.1. Корпус моделі (66 год)

Будова корпусу швидкісної радіокерованої моделі.

Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матри­ці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання й обробка корпусу.

^ 2.2. Механічна частина рульового обладнання (42 год)
Призначення та будова гвинторульового комплексу швидкісних суден.

Призначення та будова механічної частини та рульового обладнання швидкісних моделей. Будова та принцип дії модельних двигунів внутріш­нього загоряння.

Практична робота. Розробка конструкції механічної частини моде­лі. Розробка технології виготовлення механічної частини моделі. Виготов­лення деталей дейдвуда і гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Уклеювання деталей механічної частини та рульового обладнання в кор­пус. Виготовлення деталей карданної передачі. Виготовлення руля румпе­ля. Виготовлення гвинтів. Складання та перевірка працездатності механіч­ної частини моделі.

^ 2.3. Радіоапаратура для керування моделлю (ЗО год)

Принципи дії радіоапаратури керування моделями. Будова й викорис­тання приводів та автоматичних приладів.

Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен­ня приводів та автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування. Виготовлення приводів регулювання обертів двигунів. Пере­вірка працездатності систем керування.

^ 2.4. Фарбування та складання моделі (12 год)

Технологія фарбування моделі.

Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

^ 3. Швидкісна радіокерована модель класу Р8К-У7,5 (144 год)

3.1. Корпус моделі (66 год)

Будова корпусу швидкісної радіокерованої моделі.

Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матри­ці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання та обробка корпусу.

^ 3.2. Механічна частина рульового обладнання (39 год)
Призначення та будова гвинторульового комплексу швидкісних суден.

Призначення та будова механічної частини і рульового обладнання швид­кісних моделей. Будова й принцип дії модельних двигунів внутрішнього запалювання.

Практична робота. Розробка конструкції механічної частини моделі. Розробка технології виготовлення механічної частини моделі. Виготовлення деталей дейдвуда й гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Уклею­вання деталей механічної частини і рульового обладнання в корпус. Виготов­лення деталей карданної передачі. Виготовлення руля румпеля. Виготовлення гвинтів. Складання та перевірка працездатності механічної частини моделі.

140

^ 3.3. Радіоапаратура керування моделлю (27 год)

Принципи дії радіоапаратури керування моделями. Будова й викорис­тання приводів та автоматичних приладів.

Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен­ня приводів та автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування. Виготовлення приводів регулювання обертів двигунів. Пере­вірка працездатності систем керування.

^ 3.4. Фарбування та складання моделі (12 год)

Технологія фарбування моделі.

Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

^ 4. Тренувальні запуски моделей (60 год)

Правила змагань моделей класів Р8Я-У, Р8Я-Н. Практична робота. Перевірка працездатності систем керування мо­деллю. Регулювання моделі. Відпрацювання навичок керування моделлю.

^ 5. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців гуртка. Правила змагань швидкісних радаокерованих моделей. Тех­ніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.

Практична робота. Запуски моделей.

Вищий рівень, третій рік навчання ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Швидкісна радіокерована модель класу

Р8Я-НЗ,5:

150

-

-

2.1

корпус моделі;

(66)

6

60

2.2

механічна частина та рульове облад-

нання:

(42)

3

39

2.3

радіоапаратура для керування моделлю;

(ЗО)

3

27

2.4

фарбування та складання моделі

(12)

3

9

3

Швидкісна радіокерована модель класу

Р8Я-Н7,5:

144

-

-

3.1

корпус моделі;

(66)

6

60

3.2

механічна частина та рульове облад-

нання;

(39)

3

36

3.3

радіоапаратура для керування моделлю;

(27)

3

24

3.4

фарбування та складання моделі

(12)

3

6

4

Тренувальні запуски моделей

60

3

57

5

Підсумкове заняття

3

1

2

Разом

360

37

323

141

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація швидкісних ра-діокерованих моделей. Будова й технологія виготовлення моделі. Правила поведінки та техніки безпеки. Організація робочого місця. Індивідуальні плани роботи.

^ 2. Швидкісна радіокерована модель класу Е8К-НЗ,5 (150 год)

2.1. Корпус моделі (66 год)

Будова корпусу швидкісної радіокерованої моделі.

Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матри­ці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання й обробка корпусу.

^ 2.2. Механічна частина та рульове обладнання (42 год)

Призначення й будова гвинторульового комплексу швидкісних суден. Призначення та будова механічної частини й рульового обладнання швид­кісних моделей. Будова та принцип дії модельних двигунів внутрішнього запалювання.

Практична робота. Розробка конструкції механічної частини моде­лі. Розробка технології виготовлення механічної частини моделі. Виготов­лення деталей дейдвуда і гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Уклеювання деталей механічної частини та рульового обладнання в кор­пус. Виготовлення деталей карданної передачі. Виготовлення руля румпе­ля. Виготовлення гвинтів. Складання й перевірка працездатності механіч­ної частини моделі.

^ 2.3. Радіоапаратура керування моделлю (ЗО год)

Принцип дії радіоапаратури керування моделями. Будова та викорис­тання приводів й автоматичних приладів.

Практична робота. Розробка конструкції та технології виготовлен­ня приводів й автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового-керування. Виготовлення приводів регулювання обертів двигунів. Пере­вірка працездатності систем керування.

^ 2.4. Фарбування й складання моделі (12 год)

Технологія фарбування моделі.

Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

^ 3. Швидкісна радіокерована модель класу Е§К-Н7,5 (144 год)

3.1. Корпус моделі (66 год)

Будова корпусу швидкісної радіокерованої моделі.

Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матри­ці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання та обробка корпусу.

^ 3.2. Механічна частина та рульове обладнання (39 год)

Призначення і будова гвинторульового комплексу швидкісних суден. Призначення та будова механічної частини і рульового обладнання швид-

142

кісних моделей. Будова й принцип дії модельних двигунів внутрішнього загоряння.

Практична робота. Розробка конструкції механічної частини моде­лі. Розробка технології виготовлення механічної частини моделі. Виготов­лення деталей дейдвуда й гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Уклеювання деталей механічної частини і рульового обладнання в корпус. Виготовлення деталей карданної передачі. Виготовлення руля румпеля. Виготовлення гвинтів. Складання та перевірка працездатності механічної частини моделі.

^ 3.3. Радіоапаратура керування моделлю (27 год)

Принципи дії радіоапаратури керування моделями. Будова й викорис­тання приводів та автоматичних приладів.

Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен­ня приводів та автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування. Виготовлення приводів регулювання обертів двигунів. Пере­вірка працездатності систем керування.

^ 3.4. Фарбування та складання моделі (12 год)

Технологія фарбування моделі.

Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

^ 4. Тренувальні запуски моделей (60 год)

Правила змагань моделей класів Р8Я-У, Р8Я-Н.

Практична робота. Перевірка працездатності систем керування моделлю. Регулювання моделі. Відпрацювання навичок керування мо­деллю.

^ 5. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців гуртка. Правила змагань швидкісних радіокерованих моделей. Тех­ніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.

Практична робота. Запуски моделей.

Вищий рівень, четвертий рік навчання ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Швидкісна радіокерована модель класу

Р8Я-У15:

150

2.1

корпус моделі;

(66)

6

60

2.2

механічна частина та рульове облад-

нання;

(42)

3

39

2.3

радіоапаратура для керування моделлю;

(ЗО)

3

27

2.4

фарбування та складання моделі

(12)

3

9

143Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

3

3.1

3.2

3.3 3.4

Швидкісна радіокерована модель класу Р8Я-Н15: корпус моделі; механічна частина та рульове облад­нання; радіоапаратура для керування моделлю; фарбування та складання моделі

144

(66)

(39)

(27) (12)

6

3 3 3

60

36 24 9

4

Тренувальні запуски моделей

60

3

57

5

Підсумкове заняття

3

1

2

Разом

360

37

323

11. Полноценные деньги выполняют функции - Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального...,
Отношение Нравственного Богословия к Нравственной Философии. Источники Нравственного Богословия. Значение и важность Нравственного Богословия. Краткий очерк истории науки. Разделение науки. Часть Первая. Онравственном закон - страница 11,
«Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»,
Київська міська рада VI сесія V скликання рішення від 17 січня 2008 року n 3/4475 Про бюджет міста Києва на 2008 рік - страница 32,
Законами України - страница 62,
консультації та інші професійні послуги медичного персоналу, в тому числі лікарів вузькопрофільної спеціалізації,
Название курса,
ГЛАВА 11 - Учеб пособие для студ высш пед учеб заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В. А. Сластенина. М,
Когда-то газета "завтра" с горечью писала о гражданской войне в Таджикистане. Но настало время написать о радостном событии в жизни таджикского народа - страница 3,
Название доклада: Применение динамических компьютерных тестов для диагностики характеристик процесса обучения,
Программа VIII съезда Общества офтальмологов России (1-4 июня 2005 г.) - страница 4,
Открытие тайн природы, установление её законов - страница 55,
Глава 18. Решение суда и порядок его исполнения - Верховного Суда Республики Казахстан являются составной частью...,
Глава 23. Причины конфликтов - Дэвид Майерс Изучаем социальную психологию,
Российская благотворительность в зеркале сми - страница 23,
ПОДВОДНЫЙ СПОРТ В АНГЛИИ - Джемс Олдридж подводная охота,
Scan: Андрей Бурцев andre1954@mail - страница 2,
4.6.1. 1.3.1 - Республиканской целевой программы "Паразитарные болезни общие для человека и животных" Снижение паразитарной...,
И. В. Головнева психология семейных отношений учебное пособие - страница 13,
Оценка рисков при планировании деятельности нефтегазодобывающих предприятий (на примере республики казахстан),
До ювілею Д.І. Менделєєва в Харкові відкрито дві меморіальні дошки,
Информатика. Лекции. Краткая история компьютерной техники Первые компьютеры: Z3, Colossus, eniac - страница 16,
«Новый год в кругу друзей» - страница 17,
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде Distr.: General - страница 12,