М І ськогоголов и "04" 11 2011 №412 м. Чугуїв Про створення надзвичайної протиепідемічної комісії при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради Керуючись п. 20 ст. 42 Закон


ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я М І С Ь К О Г О Г О Л О В И


“04” 11 2011 № 412

м.Чугуїв


Про створення надзвичайної протиепідемічної комісії при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради


Керуючись п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 23.09.2011 року №14 «Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2011-2012 років»:

1. Створити надзвичайну протиепідемічну комісію при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про надзвичайну протиепідемічну комісію при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради (додаток 2).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови ВІННИК Т.С.


Міський голова Г.М.МІНАЄВА


2-вг


Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 04.11.2011 № 412


С К Л А Д

надзвичайної протиепідемічної комісії при Виконавчому комітеті

^ Чугуївської міської ради


Голова комісії:

ВІННИК

Тетяна Свиридівна


- заступник міського голови

^ Заступник голови комісії:

КУЛЬБАШНА

Олена Олександрівна

- головний державний санітарний лікар Чугуївського району (за згодою).


^ Секретар комісії:

ОСТАПЕНКО

Валерій Олександрович

- завідуючий епідеміологічним відділом Чугуївської районної санітарно-епідеміологічної станції (за згодою).

^ Члени комісії:БАБЕНКО

Леонід Миколайович
- начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Чугуївської міської ради;


БІЛОУС

Тетяна Григорівна

- начальник відділу споживчого ринку виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

БОЙКО

Оксана Олександрівна

- начальник організаційного відділу виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

ВОЛОХ

Федір Олександрович
- головний лікар комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня імені М.І.Кононенка» (за згодою);


ГАЛІУЛЛІН

Едуард Фарітович

- начальник Фінансового управління виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

КЛЄРІНІ

Гаррі Валерійович


- начальник районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області (за згодою);

КРИВОГУЗ

Максим Олексійович

- начальник управління державної ветеринарної медицини в Чугуївському районі (за згодою);

ПРОЦЕНКО

Марина Володимирівна
- начальник відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради;


СІДЕЛЬНИКОВА

Світлана Валеріївна
- заступник головного державного санітарного лікаря Чугуївського району (за згодою).

^ Керуючий справами

виконавчого комітету Л.П.МАКАРЕНКО


Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 04.11.2011 № 412


П О Л О Ж Е Н Н Я

про надзвичайну протиепідемічну комісію при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради


1. Надзвичайна протиепідемічна комісія при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради (далі - Комісія) утворюється з метою здійснення оперативного контролю і координації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян міст, пов’язаної із запобіганням і ліквідацією епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і радіаційних уражень людей.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є здійснення через органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій контролю за:

3.1 виконанням санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо запобігання розповсюдженню особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей і їх наслідків;

3.2 додержанням юридичними та фізичними особами санітарних норм, спрямованих на захист здоров’я і життя людей та довкілля.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1 вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і радіаційних уражень людей;

4.2 координує діяльність органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій міста з питань проведення санітарних і протиепідемічних (профілактичних заходів);

4.3 залучає провідних фахівців для оперативного проведення санітарних і протиепідемічних (профілактичних) заходів у разі виявлення недостатньо вивчених інфекційних захворювань;

4.4 інформує міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про епідемії, спалахи особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і радіаційних уражень людей, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації;

4.5 запроваджує проведення санітарних і протиепідемічних (профілактичних) заходів на території виникнення і розповсюдження особливо небезпечних інфекцій;

4.6 заслуховує звіти посадових осіб про хід виконання санітарних і протиепідемічних (профілактичних) заходів і прийняті ними рішення;

4.7 оперативно залучає фахівців закладів та установ охорони здоров’я , керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій міста для виконання санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів;

4.8 розглядає матеріали про причини виникнення і наслідки ліквідації спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і радіаційних уражень людей та встановлює осіб, з вини яких вони виникли.

5. Комісія має право:

5.1 одержувати від органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, посадових осіб та окремих громадян міста інформацію та документи, необхідні для з‘ясування санітарно-епідемічної ситуації та вжиття невідкладних заходів для запобігання розповсюдженню і ліквідації епідемій, спалахів особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і радіаційних уражень людей;

5.2 надавати пропозиції органам місцевого самоврядування щодо запровадження санітарних і протиепідемічних (профілактичних) заходів з метою запобігання розповсюдженню особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і радіаційних уражень людей;

5.3 заслуховувати звіти керівників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій міста про вжиті та протиепідемічні (профілактичні) заходи щодо ліквідації особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і радіаційних уражень людей;

5.4 порушувати перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких виникли епідемії, спалахи особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і радіаційних уражень людей;

5.5 виносити на розгляд Чугуївської міської ради пропозиції щодо запровадження санітарних і протиепідемічних профілактичних заходів з метою зниження рівня інфекційних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) і радіаційних уражень людей.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії та працює на громадських засадах.

7. Очолює Комісію заступник міського голови.

8. Засідання Комісії проводяться у разі необхідності. Голова Комісії, з урахування епідемічної ситуації, забезпечує скликання і проведення чергових і позачергових засідань Комісії та здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень. Заходи щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій на відповідний епідсезон затверджуються міським головою за поданням голови Комісії.

9. До складу Комісії входять керівники структурних підрозділів Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, Комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня імені М.І.Кононенка», Чугуївського РВ УМВС України в Харківській області, Управління державної ветеринарної медицини в Чугуївському районі Робочим органом комісії є Чугуївська районна санітарно-епідеміологічна станція. Повноваження Робочого органу визначаються чинними нормативно-правовими актами.

10. Транспортне забезпечення Комісії здійснюється за рахунок Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету.

Побутове забезпечення Комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на Чугуївську міську раду та її виконавчий комітет.

За членами Комісії на час виконання завдань зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.

11. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники органів виконавчої влади , підприємств, установ і організацій, громадяни.

12. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на їх засіданні, та оформлюються протоколом, зміст якого у вигляді витягів доводиться до відома зацікавлених органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та посадових осіб, а уразі потреби – до засобів масової інформації.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії.

13. Рішення Комісії є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.


Керуючий справами

виконавчого комітету Л.П.МАКАРЕНКО
Правила землепользования и застройки муниципального образования «город десногорск» смоленской области - страница 15,
Автор-составитель Ионина Н. А - страница 44,
Абрамкина Надежда Юрьевна Студентка 23 группы числовые последовательности реферат,
Україна гайворонська районна рада кіровоградської області,
Кэш-фло - Название предприятий-инициаторов Проекта,
Автореферат диссертации на соискание ученой степени - страница 2,
В. В. Гриценко (Смоленск); д-р соц наук, проф - страница 43,
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ - Комитет по образованию администрации Егорьевского муниципального...,
Приказа Минэкономразвития России от 27 января 2009 г. N 25 о проведении конкурс - страница 2,
Роберт Дилтс Коучинг с помощью нлп санкт-Петербург «прайм-еврознак» Москва «олма-пресс» 2004 ббк 88. 4 - страница 14,
1.3. Розроблення та використання стандартів на технології дистанційного навчання,
Леонид Фокич Бурлачук, Александр Суренович Кочарян, Максим Евгеньевич Жидко Психотерапия учебник - страница 38,
Личность выпускника третьей ступени (10 – 11 класс) - Н. И. Сафронова Председатель ус 24. 06. 08. В. В. Костромина публичный доклад,
Информационные сети и системы - страница 9,
Российская газета, Москва, 11 Октября 2006 - Книга «Ефим Пивовар. Медиабиография. 2006-2009»,
Республиканской целевой программы «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2008-2011 годы» № пп - страница 3,
Некоторые особенности программы содержательно-генетического исследования мышления и знаний и основные тенденции ее развития 17 Естественное и искусственное в образовании научного знания 42 - страница 4,
Мельников Н. Н. Правовое регулирование микрофинансирования в России и странах СНГ - страница 13,
Рабочая программа учебная дисциплина Безопасный отдых и туризм (наименование) - страница 2,
Mainframe - Authorized serebra learning corporation distributor,
Введение в трансперсональную психологию алексей тулин москва - страница 16,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 130501 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ - Федеральное агентство по образованию государственное образовательное...,
Предисловие - страница 37,
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра - страница 5,